Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten

 Bart Lauvrijs heeft een stek waar hij over het geestelijk bestel wil nadenken.

Citaat

Korte inhoud van lezingen

Bijgeloof en folklore

 

* algemene vragen: wat is bijgeloof?; wat is folklore?;
bijgeloof in deze tijd; bijgeloof bij onze jeugd; iedereen is
bijgeloviger dan hij of zij durft toe te geven; het verband met
menselijke psychologie; heel wat intellectuelen zijn bij-
gelovig

 

* vormen van bijgeloof: een ruime bespreking van de oor-
sprong en de betekenis van de belangrijkste vormen van bij-
geloof, zoals er zijn: vrijdag de 13de; zwarte katten; onder
ladders doorlopen; gebroken spiegels brengen 7 jaar ongeluk;
binnenshuis openen van paraplu’s; hout vastnemen; klavertje
vier; hoefijzers brengen geluk; met zout knoeien; glazen
klinken; hekserij… (met tal van ludieke anekdotes)


* vormen van folklore: verklaring van de oorsprong en
betekenis van 1 april; carnaval; Valentijnsdag; Halloween…

 

Een jaar vol feesten

* algemeen: waarom feesten mensen?; kennen wij de
achtergrond van die feesten?; feesten als groepsgebeuren binnen
een individualistische maatschappij; kerkelijke en wereldse feesten: een chronologisch overzicht van oud en nieuw, Driekoningen, Maria Lichtmis, carnaval, Valentijnsdag,
1 april, de veertigdagentijd, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,
moeder- en vaderdag, Halloween, Allerheiligen en Allerzielen,
Sint-Maarten, Sinterklaas, advent en Kerstmis.

Saint Nicholas arriving by boat
Image via Wikipedia

 

* specifieke vragen: een peiling naar de heidense en
christelijke wortels van al deze feesten; een ruim overzicht van
al de gebruiken die gelinkt kunnen worden aan deze feesten:
waarom vuurwerk afsteken en champagne drinken bij
Nieuwjaar?; van waar komt de Driekoningenboon?; waarom het vele drinken, het zich maskeren en verkleden bij carnaval?; van waar komt de naam Valentijnsdag en waarom sturen mensen
Valentijnskaarten met cupido’s en rode harten op?; de betekenis
van het vasten; vanwaar komen de paaseieren, de paasklokken
en de paashaas?; van waar komt de pompoen bij Halloween en
waarom kent dit feest vandaag zulk een succes?; waarom leggen
wij chrysanten op een kerkhof; van waar de plotse opkomst van de kerstman?; aan wie hebben wij onze kerstbomen, kerstballen, de kerststronk en het kerststalletje te danken…

* andere levensbeschouwingen: welk van deze feesten
kennen andere godsdiensten?; in welke landen worden ze vooral
gevierd en hoe?; wat is de actualiteit van de feesten bij ons en
bij andere levensbeschouwingen?… 

 

NIEUW !! Historische, medische, folkloristische en frivole feiten over flatulentie, eructatie en het latrinaire gebeuren.

 

*algemeen: terminologie, soorten winden en windenlaters, verschil tussen boeren en winden,  hoeveel winden produceren mensen?, mogen we ze inhouden?, wat zit in een flatus?, hoe komt dat hij ruikt?, de rol en de betekenis van de flatus bij godsdiensten en andere culturen: hindoes, arabieren, katholieke kerk,… Bekende petomanen: Hitler, Stalin, Moa Tse Tung, Mozart, Pujol. De flatus in de politiek, de schilderkunst, muziek en film (Salvador Dali, Breughel, Rainman, The Nutty Professor,…). In de dierenwereld (dinosauriërs, vissen, slangen, termieten, katten, honden,…),…

 

*bijzonder: de geschiedenis van het wc van het oude Rome tot nu, de geschiedenis van de rol van het toiletpapier vroeger en nu, hoe denkt de Vlaming en tal van BV’s over de flatus?, eructatie in andere culturen,…

Halloween

 

*algemene vragen: wat is de oorsprong van dit feest? (een
Keltisch winter-, jacht-, slacht-, oogst-, doden- en nieuwjaars-
feest); de verklaring van de naam; de Romeinse invloed; de
christelijke kerstening en het mogelijke verband met Aller-
heiligen en Allerzielen; wat is de bijdrage van Amerika?;
van waar de plotse doorbraak in onze contreien…

 

* kenmerken: de oorsprong van de pompoen; de betekenis
ervan voor Halloween; waarom pompoenen uitkerven?;
verlichte pompoenen?; het verband met heksen (wicca) en het
satanisme; waarom zich verkleden en maskeren?; betekenis
van allerhande voorspellingstechnieken (naar appels bijten of
appels schillen; noten of stenen in het vuur gooien…); de
sinistere kant (zwarte katten…) van Halloween;
de betekenis van het ontsteken van grote vuren; het zingend
rondtrekken van kinderen (de zogenaamde “trick of treat”);
verband met andere folkloristische feesten (carnaval, 1 april…)

Sekten en satanisme

 

                * algemene vragen: wat is de betekenis van geloven?
(mensopbouwend geloof versus geloofsmisbruik); wat is een
sekte?; wat is het satanisme?; verschil wereldgodsdienst – kerk –
sekte – satanisme; wie wordt er lid van en waarom?; het leven in
een sekte; hoe werven zij leden?; deprivatie en hersenspoeling;
hoe geraakt men eruit?; ervan afkicken; de goeroe (sekteleider):
de rol en de betekenis ervan in een sekte, hoe weet hij mensen
aan te spreken en zover te brengen dat ze in hem geloven?; geld
in een sekte; het succes van sektes in de huidige maatschappij;
voorspellingen m.b.t. het einde van de wereld; verschil
gevaarlijke en minder gevaarlijke sekten…

 

                * analyse van enkele voorbeelden: Jehova’s getuigen
(naamsverklaring, verbod op bloedtransfusies, het zogenaamd
vrijwillige huis-aan-huisbezoek; het negeren van verjaardagen
en sinterklaas…; hun tijdschriften “De Wachttoren” en
“Ontwaak”); de Mormonen (polygamie, de aard en zingeving
van hun vredelievendheid, hun stichter, wat ze wel en niet
mogen, Amerikaanse impact…); Hare Krishna (verklaring van
Hare en Krishna, betekenis van reïncarnatie, hindoeïstische
impact, hun vegetarisme…); Scientology (naamsverklaring,
stichter, boeddhistische invloeden, hun wetenschappelijke
zuiveringstechnieken, verband met New Age…); de Moon-sekte
(Moon als profeet, massahuwelijken, verband Moon – Jezus?,
politieke invloeden…; satanische kerken in België (zwarte paus,
zwarte missen, het omgekeerde kruis…)…

 

     Onbekende, kerkelijk erkende roepingen

                *algemeen: wat leeft er vandaag aan nieuwe kerkelijke
roepingen?; wie wordt er lid van?; gelijkenissen en verschillen;
hun ontstaan en evolutiegeschiedenis; stichter; algemene
kenmerken en bijzonderheden; aantal leden; spiritualiteit;
juridisch statuut…

                * specifieke bespreking van al deze gegevenheden bij:
gewijde kluizenaars, gewijde maagden, de orde van de
weduwen, seculiere instituten, sociëteiten van apostolisch leven,
de religieuzen, personele prelatuur (het Opus Dei), nieuwe
bewegingen (Sint-Egidiusgemeenschap, de Ark, Poverello,
Taizé, Focolare, Comunione e Liberazione…) en alternatieve en
originele kerkelijke initiatieven (aangepaste misvieringen…)

Sint-Valentijnsdag

                * algemene vragen: wat is de oorsprong van Sint-
Valentijn? (Romeinse invalshoek, verband met de natuur,
impact van de kerk…; wil de ware Valentijn opstaan? (vermits
er in de geschiedenis over verscheidene Valentijnen gesproken
wordt).

 

                * kenmerken: oorsprong en betekenis van Valentijns-
kaarten; de rol van het geven van bloemen (elke bloem heeft een
specifieke betekenis naar de liefde toe); impact van de harten en
van de chocolade lekkernijen; originele geschenken; de vier
bezoekwaardige Valentijnsteden; de betekenis van de liefde
doorheen de geschiedenis; de rol van Cupido; de xxx op het
einde van een brief; superstitie en Valentijnsdag; de greep van
de commercie op het Valentijnsgebeuren; Valentijn in België en
Nederland in vergelijking met andere landen.

 

 

     Leven en dood bij de 5 wereldgodsdiensten en
het humanisme

 

            * algemene voorstelling: ontstaan, stichter, kenmerken…
van de 5 wereldgodsdiensten (hindoeïsme, boeddhisme,
jodendom, christendom, islam met hun groeperingen) en het
humanisme…

 

                * mens- en wereldbeeld: hoe zien zij de wereld en de
mens?; verhouding natuur – mens – God; onderlinge verschillen
en gelijkenissen; positief versus negatief mens- en wereldbeeld;
evolutie doorheen de geschiedenis…

 

               * lijden en dood: wat is lijden?; de zin of zinloosheid van
dit lijden; het lijden inherent aan het leven; soorten lijden
(beproeving versus vergelding); de verhouding leven en dood;
rituelen rond die dood; palliatieve aandachtspunten (hoe omgaan
met het stervensproces van een hindoe, boeddhist, jood…?); de
geestelijke begeleiders (verschil pastoor/dominee/
pandit…),crematie versus begrafenis; euthanasie; lijden al of
niet gelinkt aan God…

 

                * leven na de dood? Reïncarnatie versus verrijzenis; is er
     leven na de dood?; de dood als eindpunt; vindt het aardse leven
al of niet een weerspiegeling in het leven na de dood?; geldt het
leven als een beoordelingsfactor?; verschil hemel – hel –
vagevuur – nirvana – het Brahman (hindoeïsme) /tuin van Eden/
Gehenna (jodendom); verschil tijdelijk en definitief oordeel
(einde der tijden)…

 

+

 

Vindt meer artikelen over:

, , , , , ,

,

, ,

,

, ,

, , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , ,

,

, , , , ,

, , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , ,

, , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , ,

20 thoughts on “Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.