2020 draaide helemaal anders uit

Beste lezer,

Wat je er ook van verwacht had, 2020 draaide helemaal anders uit. Maar ondanks de initiële verbijstering liet je je niet van de wijs brengen.

Met 9 340 weergaven verkregen wij in 2020 5 441 bezoekers, maar slechts 544 waardering op deze “ecclesiasite”. Op de “Broeders in Christus of Christadelphians” site hadden wij 8 011 weergaven en bereikten wij 5 121 bezoekers, maar ook maar een schamele 18 waarderingen.

Opvallend was wel dat wij een enorme toename kregen met allerlei vragen over Corona en waar de wereld naar toe ging en vragen over God in heel dit gebeuren.
De bevraging rond het gebeuren in 2020 en de Coronatoestand was ook zeer goed te merken in ons levensvisie platform. “From Guestwriters” behaalde 32.679 weergaven met 9.477 bezoekers en 606 waarderingen. Ter vergelijking hadden wij in 2019 9.346 weergaven en 6.003 bezoekers. Dus 2020 bracht wel een enorme stijging met zich mee. Spijtig genoeg zijn er nog te veel mensen die niet durven hun vragen via de website te stellen, wat ons heel wat minder antwoord werk zou vergen, omdat meerdere mensen wel met dezelfde vragen zitten, maar nu individueel moesten beantwoord worden via hun e-mail.

In België hadden wij 28 abonnees voor de drie gedrukte tijdschriften, waarvan wij slechts van 2 abonnees echt iets vernemen. Naast Stefaan en Erwige (Dank aan hen!) blijft het in Coronaland België maar stilletjes.

Financieel moeten wij eerlijk toegeven dat wij er zeer slecht voor zitten. Maar wij beseffen wel dat heel wat mensen met een diepe krater zullen overblijven in 2021.

Handige vrouwen en mannen zorgden voor gebakjes voor de bewoners van verscheidene zorgcentra, alsook voor een succesvolle eindejaars-kaartjes actie om het zorgpersoneel een riem onder het hart te steken.

Onze poging vorig jaar om samen met onze Noorderburen dienst te houden via het internet draaide faliekant uit. Wij kregen zeer negatieve reacties uit Nederland en Australië, toen wij lieten weten dat wij zeer ontgoocheld waren dat wij op onze vele e-mails naar de Nederlandstalige Broeders geen antwoord hadden gekregen.
Van de verantwoordelijken van de Nederlandse Broeders in Christus kwamen wij dan te weten dat de meerderheid te oud is en niet overweg kan met de computer en internet.

Gelukkig verlopen onze contacten met de Engels sprekende Broeders veel vlotter.

Vanuit andere landen zetten onze sympathisanten met vereende krachten hun schouders onder onze projecten en campagnes voor een beter leven, en toonden jullie de wereld dat het ook anders kan!

Ook al waren er reisbeperkingen konden sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen toch nog op onze Europese vrijwilligers rekenen om in die arme landen mooie dingen op te bouwen en te zorgen dat er een goede scholing kon verzekerd worden.

Onze diensten konden niet meer in levende lijve door gaan, maar via het internet bereikten wij heel wat meer mensen en konden zo vanuit de vele windstreken actieve gelovigen aantreffen. Zelfs voor de zondagsschool konden de kinderen actief blijven en hun werkjes met veel enthousiasme tonen.

Sinds enkele maanden wordt er zelfs een tweetalige internetdienst (Engels-Farsi) voorzien op zondag morgen en een Farsi internet Bijbelklas op woensdag.

Voor 2021 ziet het er niet naar uit dat wij voor de zomer weer samen zullen kunnen komen, maar dat weerhoudt ons niet onze activiteiten van hulpverlening verder door te zetten.

Ook als u ons wil steunen kan dat op allerlei gebied. U kan ons ook kenbaar maken aan anderen net als met ons missiewerk en predikingswerk actief of financieel te steunen.

**

Financiële bijdragen zijn steeds welkom op Argenta Bank: BE37 9730 6618 2528 met melding: “Ecclesia Werking” of “Steun voor Belgische Christadelphians“.

Maar u kan ook via Pay Pal betalen, door op de volgende link te klikken:

*Donatie voor de werking van geloofsverkondiging via PayPal*

Elke gift is van harte welkom en zal nuttig besteed worden om het Woord van God verder te verspreiden.

One thought on “2020 draaide helemaal anders uit

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.