Vele jaren om mensen via nieuwsfeiten bewust te maken over de belangrijkheid van de erkenning van Jezus als koning van het Komende Koninkrijk

Al vele jaren probeer ik mensen bewust te maken van de belangrijkheid om de Nazareense leermeester Jeshua ben Josef, beter gekend onder de naam Jezus Christus, te aanvaarden als de gezondene van God, die hier op aarde de koning zal zijn in dat komende Koninkrijk.

Nog voor mijn tijd (1936), maar zulk gevoelen krijgt men wel als men aan de eerste verworven pc denkt, met die floppy disks.
IBM PC XT met groen, monochroom fosforscherm en harde schijf van 10 MB. De IBM XT bevatte een ingebouwde harde schijf en in plaats van 2 diskette stations had de IBM XT er een.

Toen de persoonlijke computer zijn intrede maakte op deze wereld en het internet meerdere mensen overal ter wereld kon doen verbinden, zag ook ik daar een middel in om anderen te bereiken, die ik anders helemaal niet zou hebben kunnen bereiken.

Met de oprichting van MSN Groups ging een hele wereld open en konden conversaties gevoerd worden met mensen van over de hele wereld, waarbij dan ook soms hevige debatten ontstonden. Vanuit zulke groepen kwam ik ook de Niet-trinitarische Baptisten te verlaten toen een groot deel van die doopsgezinden niet konden instemmen met de verkeerde gang van zaken ,en die kerkgemeenschap meer overgaand naar het Trinitarisme verlieten.

Het was niet zo eenvoudig om een kerkgemeenschap vaarwel te zeggen nadat men er jaren lid van was geweest. Maar de meesten van mijn kerkgenoten gingen al vroeg naar een andere kerkgemeenschap over toen ze de Amerikaanse donderwolken zagen hangen. In België, zoals in meerdere andere landen, gingen de meesten over naar de Getuigen van Jehovah, (ook gekend onder de naam Jehovah’s Getuigen), daar zij met hun leerstellingen het dichtst aanleunden bij onze vroegere Baptistengemeenschap. Anderen vonden hun toevlucht bij Abrahamitische kerkgemeenschappen zoals de Kerk van God of de Restoration Church.

Voor mij kwam het er op aan ‘stil te staan’ of ‘verder te gaan’ mijn stappen richtend op de absolute en Goddelijke waarheid die in de Bijbel te vinden is, en hierbij ook wel wat te botsen op andersdenkenden die ontkennen dat zulke denkers christenen zijn. Voor vele christenen moet een christen namelijk aannemen wat er traditioneel al voor zovele jaren verkondigd is in de traditionele kerken. Toch verkoos ik tegen de stroom op te roeien en bleef ik meerdere jaren verder op zoek naar die (Bijbelse) waarheid. Tijdens mijn zoektocht bracht ik ook al mensen naar de Christadelphians, vooraleer ikzelf mij aansloot bij hen.

Met vallen en opstaan heb ik mijn weg doorheen het geloof moeten zoeken. In mijn jongere jaren was het ook niet zo vanzelfsprekend om vast te staan in de waarheid. Maar met de jaren mocht ik groeien terwijl ik steeds verder bleef zoeken, onderzoeken en de Bijbel zorgvuldig bleef bestuderen. Door “de wet en het getuigenis” (Jes. 8:20), kon ik overtuigd worden van de waarheid ervan, zodat mijn geloof zoals de eerste christenen ook standvastig en onwrikbaar kon worden.

Nadat ik mij had aangesloten bij de Christadelphians besloot ik ook enkele platformen te maken waarmee ik hun geloof verder mee kon verspreiden. Hiertoe boden de MSN Groepen een goede oplossing. Maar na enkele jaren gaf Microsoft die groepen uit handen aan Multiply, dat toch enkele verbeteringen bracht in de wijze van bloggen of journaal schrijven. Er ontstond een hele ‘community’ of gemeenschap van bloggers, die over zeer uiteenlopende onderwerpen schreven. Zo bracht ik ook nieuwsfeitjes die belangrijk leken voor onze geestelijke ontwikkeling en een invloed hadden op het kerkelijk gebeuren.

In de internetwereld verliep de vorige decennia alles zeer vlug. Heel wat websites en blogs kwamen en verdwenen. Ook in de systemen kwam er heel wat verandering. Op godsdienstig vlak kon er vanaf de jaren80 van de vorige eeuw ook een hele verschuiving of kentering waargenomen worden.

Het persoonlijke of gespecialiseerde karakter van blogs maakte deze boeiend voor de bezoekers die zich dan ook konden inschrijven om zo rechtstreeks melding van nieuwe publicaties binnen te krijgen. Voor de blogger aan zijn kant, geeft een blog een platform voor het uiten van een mening of een passie waarover hij beschikt, maar met de jaren kwam het voor vele bloggers er op aan om geld te verdienen door middel van advertenties of sponsoring. Op de duur ging het zo ver dat sommige bloggers over allerlei dingen praatten, terwijl de lezers niet echt door hadden dat zij enkel naar gesponsorde inhoud keken. Via sociale media proberen nu vele bloggers om met behulp van invloedrijke mensen, potentiële klanten te beïnvloeden. Vanwege het grote aantal volgers en het succesvol overtuigen van hun publiek wat betreft hun opinies, levensstijl en ervaringen, worden ze ook wel socialemedia-influencers genoemd. Vandaag de dag zijn er al heel wat die met het beïnvloeden van anderen heel wat geld weten te verdienen.

Mijn betrachting is niet bepaald geld te verdienen met wat ik schrijf. Integendeel vergt mijn aanwezigheid op het internet en het onderhoud van de verscheidene websites, heel wat geld. Er zijn namelijk heel wat onkosten aan verbonden waar velen niet bepaald aan denken. Toch blijf ik op de vroeger ingeslagen weg door gaan. Op dat vlak zou het wel fijn zijn moesten er nu en dan wat bijdragen binnen komen.

Naast het financiële plaatje is er ook het tijdsbestek. In het schrijven van de vele artikelen gaat ook heel wat tijd.

Toen Google verandering bracht in haar Google Sites, noodzaakte dit mij dat om al onze websites te veranderen en in een nieuw kleedje te steken. Dat is in de loop van 2019/20-2021 gebeurd. De vernieuwde sites, waarbij elke taal nu apart van een site werd voorzien, kan je zo op het net vinden, met o.a. in het Nederlands: Belgische Christadelphians en Christen focus, of tweetalig: Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten en Biblestudents – Bijbelstudenten.

LogoMaar wat Google met Blogger en Blogspot uitspookte mag Joost weten. In ieder geval groeide het ongenoegen van vele bloggers toen tussen 2018 en 2020 hun systeem regelmatig faalde en het door de lezers zo moeilijk was om vlug artikelen zichtbaar te krijgen. Google dat haar Sites veranderde wenste ook drastische veranderingen doorvoeren in Blogger, maar door verzet van vele bloggers werd dat ‘on hold’ gezet. Maar in het vlot artikels kunnen plaatsen en voorzien van linken die dan lezers vlug naar een andere plaats zouden begeleiden, kwam geen verbetering. Dat deed mij dan ook besluiten om “Christadelphian World“, dat na een tijdje was omgedoopt naar  “Our World“, te transfereren naar een veel makkelijker systeem om te editen, namelijk WordPress.

25 september 2021 zou het kenteringmoment worden. Ik bracht de inhoud van “Our World” over naar WordPress, waar de meer dan 4.000 artikels dan geplaatst werden, spijtig genoeg, zonder ‘tags‘, etiketten of ‘labels‘, praktische sleutelwoorden of termen geassocieerd met, toegewezen aan of opgenomen in de teksten of digitale bestanden. Het zijn veel te veel artikelen, om die nu nog allemaal van tags te gaan voorzien. Daarom hoop ik dat de lezers die op zoek zijn naar een bepaald onderwerp, de zoekfunctie van de website zullen gaan gebruiken. Betreft de nieuw geplaatste artikelen worden die wel van categorieën en tags voorzien, zodat in de loop van de tijd zo mensen per zoekterm aanverwante artikelen zullen kunnen vinden. Met de jaren waren de labels aangegroeid in de Blogspot site en dat zal nu ook wel gebeuren in de WordPress site, die wel meer bezoekers lijkt te genereren dan de Bloggersite, wat niet slecht is.

Maar dat bezoekersaantal ligt nog wel zeer laag, wat soms wel frustrerend kan zijn, wanneer men beseft hoe veel tijd en energie er in gaat in het schrijven, plaatsen en taggen van al die artikels.
Het eerste jaar heb ik nog geprobeerd van meerdere kranten ook een wekelijkse selectie van boeiende artikelen voor te leggen. Maar dat nam zoveel tijd en werk in beslag, dat op mijn christelijke sites minder artikels werden geplaatst, wat helemaal niet de bedoeling mag of kan zijn. De eerstkomende maanden zal ik nu verder uitkijken hoe er een evenwicht kan gevonden worden, door toch een degelijk nieuwsoverzicht te brengen op “Some View on the World” zodat die “Kijk op de wereld” een beeld kan scheppen van wat er gaande is in onze wereld en hoe wij dat kunnen plaatsen in het bijbels gebeuren.

Uit de vele berichten die daar op “Some View on the World” geplaats worden zal u merken dat het eigenlijk niet zo goed gaat in die, én met die wereld. Op ecologisch gebied kan men vaststellend dat wij op een ramp afstevenen. Maar voor de mens is er nog een ander gevaar door mensen veroorzaakt, dat heel wat mensen veel pijn zal doen lijden en velen zal doen sterven. Wij kunnen er niet omheen. De Bijbel vertelt ons dat naar het einde der tijden heel wat moeilijkheden op de mens zullen afkomen, hoofdzakelijk door de schuld van de mensen zelf.

Het komt er op aan dat de mens zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij moet beseffen hoe het met de natuur gaat en wat hij zelf daarin kan veranderen of bijsturen. Daarom is het belangrijk dat die aspecten worden voorgelegd. Op “Some View on the World” zal dit dan ook regelmatig aan bod komen en gespreksonderwerp zijn. Op dat vlak mogen er zich ook nog altijd schrijvers aanbieden, die niet bang zijn om enkele hekele punten aan te brengen om om de medemens te waarschuwen dat het niet vijf voor twaalf is, maar dat het hoog tijd is dat wij niet enkel praten over de klimaatverandering, maar er ook iets aan die klimaatverandering gaan doen.

Indien er lezers zijn die ook daar op “Some View on the World” Nederlandstalige of anderstalige artikelen wensen te schrijven over Belgische, Nederlandse of buitenlandse interessepunten, of politiek, of over ethiek, geschiedenis, levensstijl of over religie, zijn die alvast welkom om zich daar dan ook aan te melden. Wij kunnen daar en op From Guestwriters nog steeds schrijvers gebruiken.

Maar vandaag wil ik in het bijzonder uw aandacht vestigen op het meest recente lid in onze WordPress familie.
Het zou fijn zijn mochten wij u ook daar als een regelmatige lezer mogen aantreffen.

Indien u ons wil helpen of steunen om ons predikingswerk verder uit te bouwen, zodat wij hier maar ook op onze andere websites mensen kunnen bereiken, zulen wij in elk geval elke bijdrage waarderen, hoe klein of groot ze moge zijn.

Op het vlak van mensen te kunnen aanspreken over God en gebod, proberen wij op “Een Kijk op de Wereld” of “Some View on the World” mensen te benaderen door meerdere onderwerpen naar voor te brengen die hen kunnen aanspreken. Door allerlei gespreksonderwerpen naar voor te brengen, hopen wij ook een grote verscheidenheid van lezers te kunnen aantrekken. In de plaats van door de straten te stappen en van deur tot deur aan te bellen, willen wij op deze manier van nieuws brengen, meerdere mensen bereiken en jopen wij die lezers in contact brengen met enkele geloofpunten, alsook door te sturen naar de verschillende websites waar zij zich dan verder zullen kunnen verdiepen op gebied van wat er werkelijk in de Bijbel staat en hoe een geloofsleven best opgebouwd kan worden.
Het is verkeerd te denken dat men enkel door van deur tot deur te gaan het nodige predikingswerk kan verrichten. Door over andere zaken te kunnen praten die mensen interesseren kan men ook daaruit punten aangrijpen om mensen het verband met de Bijbel te laten zien. Door die “ditjes” en “datjes” kan men dan uiteindelijk ook belanden in het praten over God. Ik ben er namelijk van overtuigd dat communicatie noodzakelijk is voor de groei in een Ecclesia en dat de mensen moeten kunnen zien dat gelovigen gewone mensen zijn die ook deel uit maken van deze wereld en begaan zijn met deze wereld.

Ik zal niet weg steken dat de keuze van onderwerpen en de benadering er van door mij, wel steeds zal gevoed zijn door mijn eigen geloof. Maar dat mag geen hinderpaal zijn voor de bezoekers van die site en van de lezers die altijd welkom zijn om hun eigen bevindingen kenbaar te maken, zodat er altijd een mogelijkheid is tot dialoog. Ik geloof namelijk in de vrijheid van meningsuiting en neem daarom ook de vrijheid op “Some View on the World” verschillende gedachten en stromingen aan het woord te laten. Zo zal men er kranten berichten vanuit het rechtse, zoals uit het linkse kamp naast elkaar kunnen vinden, zowel van gelovige als niet gelovige schrijvers.

Ook u, beste lezer, nodig ik uit om op mijn andere sites een kijkje te komen nemen. Als u “Some View on the World” nog niet echt kent, durf er daar dan eens te neuzen in verschillende onderwerpen die u mogen aanbelangen. Best geeft u hiervoor dan bijvoorbeeld een topic op in de zoekfunctie, om zo ook de niet getagde artikelen te kunnen vinden.

Zoals “From Guestwriters” een lifestyle magazine is hoop ik dat “Some View on the World” in zekere mate ook een lifestyle en nieuws magazine mag worden maar waar nog verder zal gegaan worden dan “From Guestwriters” om te praten over het nieuwsgebeuren, ethische en godsdienstige zaken, naast ecologische, pedagogische en gezondheidszaken.

Veel succes met uw zoektocht en veel leesplezier toegewenst.

+

Voorgaande

Op weg naar 2014-2015

Omgaan met zorgen in ons leven

2020 draaide helemaal anders uit

2020 Vernieuwde Google Sites

Nieuwe Dochter Site

Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia

++

Aansluitend

 1. Eerst denken dan praten
 2. Populaire zoekvragen over God op Google
 3. De inspirerende goddelijke vonk
 4. Ongewapende waarheid en de onvoorwaardelijke liefde
 5. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 6. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 7. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 8. Stil blijven wanneer Gods waarheid onder vuur wordt genomen
 9. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 10. Waarheid, wat is het eigenlijk
 11. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 12. Zet het gehele pantser op van God
 13. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 14. Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken
 15. Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën
 16. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 17. Vergeten predikers van het Goede Nieuws
 18. Verspreiders van het woord
 19. Innerlijk licht
 20. Drie stadia van Waarheid
 21. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 22. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 23. Op de tenen trappen
 24. Mondigheid niet laten verloren gaan
 25. Is uitleg over Christadelphians op Katholieke website correct
 26. Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.
 27. Nieuwe naam een feit
 28. Betrachting van de site Some View on the World
 29. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 30. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 31. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 32. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 33. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 34. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 35. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 36. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 37. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 38. Indien Blogger haar oude vorm niet behoud
 39. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1
 40. Zomer 2020 – Van Oude naar Nieuwe Google Sites
 41. Stilstaan of uitvliegen
 42. Mijn geloof en hoop
 43. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 44. Uitnodiging tot onze nieuwssite die een Kijk brengt Op De Wereld
 45. Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting
 46. Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.