Bij de opening van het seizoen 2018-2019

Mooie liedjes duren niet lang

is het gezegde, dat wij regelmatig moeten ondervinden.

https://i0.wp.com/www.architectura.be/img-proj-orig/Abscis%20texaco%20heverlee%20(5).jpg
Ingang tot het Servicestation E40 – Texaco – Heverlee-Leuven waar wij samen konden komen voor het Breken van het Brood en voor Bijbelstudie en bijeenkomsten te houden.

Het was te mooi om waar te zijn. Voor een veel te korte tijd hebben wij mogen genieten van een zeer mooie ruimte, ontworpen door Abscis Architectenbureau, die verankerd willen zijn in een toekomstgerichte maatschappelijke betrokkenheid in de sociale, economische, historische en culturele context van de omgeving en een plek creëerden waar reizigers konden op hun gemak komen. Zij waren er in geslaagd een ruimte te scheppen waarin meerdere mensen na de gejaagdheid van het verkeer en onze eisende wereld, toch een oase van rust te vinden.

We konden rekenen op het Cuiz’Inn restaurant waar op het menu verse en authentieke gerechten uit de hele wereld konden gevonden worden. Daarom was hun motto ‘Taste the world’. Van oosterse wokgerechten tot Belgische klassiekers: elk recept kreeg zoveel aandacht en zorg dat het mogelijk was om te zeggen dat Cuiz’Inn niet alleen een restaurant langs de weg was. In de open keuken werden de producten vers en ter plekke bereid. Maar dat is nu verleden tijd.

https://i0.wp.com/www.architectura.be/img-proj-orig/Abscis%20texaco%20heverlee%20(8).jpgIn onze materialistische wereld waar mensen graag door hypes worden mee gevoerd hebben Starbucks en Burger King onze ruimte in beslag genomen en ons verdrongen naar een nieuwe zoektocht voor een ontmoetingsruimte die betaalbaar is. Want financieel zitten wij in zeer slechte papieren. Al meer dan een jaar moeten wij van rode cijfers spreken die precies geen aanvullende sommen vinden om weer in het positieve te komen.

Het seizoen 2017-2018 hebben wij dan misschien in mineur afgesloten, wij laten ons niet op onze donder zitten en zullen wij na een na-zomertje er weer tegen aan gaan. Broeder Marcus Ampe zal na zijn zomerrust eind deze maand begin volgende maand, van 14 oktober de draad weer oppikken om het beste er van te maken.

Op de Facebook profiel tijdslijn kunnen onze publicaties sinds 1 augustus niet meer automatisch aangemeld worden. Wij hopen dat Facebook gebruikers dan ook de weg naar onze pagina’s zullen gevonden hebben en via Christadelphia en Christadelphians op de hoogte zullen blijven van onze publicaties hier en op onze Broeders in Christus site.

Wij zullen blijven door gaan regelmatig berichten hier en op onze zustersite te plaatsen. Van januari 2019 zullen wij zelfs proberen om regelmatiger een Gedachte voor de dag, volgens de Dagelijkse Lezingen te plaatsen in de reeks “Thought for the day”. Die teksten moeten dan mee helpen om tot het verder denken over te gaan en moeten helpen om even stil te staan bij de Bijbelse teksten.

Sinds mei 2017 zijn wij ook over gegaan om samen met de Jeshuaisten het Boek der boeken onder de loep te nemen en tekst voor tekst te analyseren. Op het blog der Jeshuaisten zal u van af het boek Genesis (Bereshith) hoofdstuk of gebeurtenis per gebeurtenis kunnen door nemen en lezen hoe die teksten moeten gelezen, geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Het taaleigen van de bijbel zal daar tevens onder de loep genomen worden in een aparte rubriek: Taal en woord verklaringen.
Door daar ruimte te geven aan het doornemen van de Bijbel vanaf het eerste tot het laatste boek zal u doorheen de jaren een goed inzicht in de Bijbel kunnen verkrijgen. Natuurlijk zal zo een lezing veel tijd vragen. Maar het geduld zal lonend zijn.

Ondertussen vragen wij onze lezers verder met ons de Jezusde Weg naar God te blijven volgen. Hiertoe nodigen wij u met elke Christadelphian of met elke Jeshuaist mee naar het juiste treinstation te gaan om daar ook het juiste perron te vinden door naar de goede omroeper te luisteren. Als u met ons goed uitkijkt zal het niet zo moeilijk zijn om de juiste medereizigers te vinden. Wij kunnen u verzekeren dat ook al mogen het moeilijke tijden zijn voor sommigen, er steeds een aangename probleem oplossende Metgezel en Begeleider paraat staat. Hij is de beste weg naar God en naar de sublieme vrede.

Wij beseffen echter dat vooraleer de trein zal kunnen aankomen er nog over vele bruggen, door lange tunnels en door moeilijke en gevaarlijke gebieden, zal moeten gereden worden. Maar wij zijn er stellig van overtuigd dat indien u met die “Metgezel en begeleider” en ons, samen op reis wil gaan, wij elkaar kunnen ondersteunen en helpen om er te geraken. Jezus heeft ons aangeraden samen op weg te gaan en elkaar de hand te reiken met agapè liefde voor elkaar.

Jezus verzocht zijn volgers het vergaderen niet na te laten. Hiervoor zoeken wij dus nog plaatsen in België om dat te kunnen verwezenlijken. Indien u een ruimte heeft waar wij zouden tezamen kunnen komen mag u ons steeds contacteren. Een bijeenkomstplaats om de Bijbel te bestuderen en om god te prijzen en te loven, hoeft niet echt zo speciaal te zijn. Zelfs in een huiskamer kan men samen komen om tot God te bidden en een gemeenschap van gelovigen te vormen.

Zullen wij dit komende seizoen mogen vaststellen dat het Keerpunt in de Kerk van 2010 nu bijna 10 jaar later tot een nieuw vertrekpunt voor velen mag leiden? Mogen wij uiteindelijk eens het punt gaan aanschouwen waar mensen terug durven opstaan en hun stem laten horen? Het wordt namelijk hoogtijd dat mensen het belang gaan inzien van de keuze die zij moeten gaan maken om een juiste weg af te leggen.  Ook dit jaar gaan wij blijven omroepen

Laat ons samen komen

Ook dit jaar zullen wij proberen mensen te laten inzien dat een kleine geloofsgemeenschap niet zo slecht hoeft te zijn, maar eerder een voordeel kan zijn.

Elke kerk heeft mensen nodig om samen de gemeenschap vorm en kleur te geven. Elke kerk heeft ook wanhopig mensen nodig die van de openbare bijeenkomsten een topprioriteit maken. Vandaag is de dag om te beginnen met het prioriteren van het belang van de activiteiten van je kerk in je leven. Waar sta jij en wat wil jij? Wil jij deel uit maken van ware gelovigen die met hun hart ten volle Jehovah God willen dienen?

Elkeen zal tot het besef moeten komen hij of zij ook een kerk nodig heeft. Wij moeten inzien dat God ons tot een deel van de kerk gemaakt heeft. Niemand kan het alleen doen. Wij moeten beseffen dat wij op ons eigen niet sterk genoeg zijn. Eveneens moeten wij durven nederig genoeg zijn om in te zien dat wij niet wijs genoeg zijn, niet volwassen genoeg zijn, alsook soms  niet godvrezend genoeg zijn. Zonder de mooie, gebruikelijke remedie die je in de kerk ervaart, zul je het niet redden. Zonder de steun van uw broeders en zusters in Christus, zult u het niet redden.

Vervolgens  moet jij ook weten dat wij jou ook nodig hebben. De kerk heeft jou nodig. Als jij een gelovige bent heeft God je tot een deel van de kerk gemaakt voor het welzijn van anderen. (1 Petrus 4:10) zegt:

“Zoals iedereen een geschenk heeft ontvangen, moet je elkaar dienen als goede dienaren van de veelvoudige genade van God.”

God schonk je om deel uit te maken van de kerk die je als een eigen kerk moet maken. Je moet beseffen dat jij veel van God hebt gekregen, maar dat die giften ook met anderen moeten gedeeld worden. Die geschenken die jij van God hebt gekregen moeten voor goed gebruik, ook voor andere mensen, ten nutte gemaakt worden. Dus wij als kerk geven prioriteit als een uitdrukking van vrijgevigheid tegenover anderen.

Wij zullen ook dit jaar niet nalaten te getuigen voor Jehovah en Zijn gezondene. Zonder die door God gegeven hoeksteen zijn wij niet veel, om niet te zeggen: niets. Al de deelgenoten in Christus moeten zich ankeren in de door Jezus voorziene haven.

Weet jij dat wanneer je een dag aan God geeft, je alle zorgen van het leven kan ter zijde schuiven. Samen kan je vele dingen met elkaar bespreken. Door samen te komen kan je delen in het geluk van anderen. Tezamen kan je dienen als aanmoedigers en zo elkaar versterken. Er zijn zelfs veel van de geneugten van het leven die wij als broeders en zusters in Christus met elkaar willen en kunnen delen. Het hoeft daarom nog niet een hele dag te zijn om met elkaar door te brengen, waar je tijd investeert om God te aanbidden, de gemeenschap en anderen te dienen. Maar wat is het om even een tijd voor God en voor elkaar opzij te zetten?

Liefst zouden wij je mogen begroeten op een bijeenkomst van gelijk gezinden. Dat is onze grootste wens voor het nieuwe seizoen.

°°°

Financiële steun is steeds welkom op Argenta Bank: BE37 9730 6618 2528 met melding: “Werking Belgische Christadelphians” of “Steun voor Belgische Christadelphians“.

+

Voorgaand

Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten

Omtrent bijeenkomen en vergaderen

Op weg naar een nieuw seizoen

++

Vindt ook om te lezen:

 1. De Weg naar het juiste station vinden
 2. Het juiste perron vinden
 3. Juiste Medereizigers vinden
 4. Metgezel en Begeleider
 5. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 6. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 7. Verzamelen – bijeenkomen – samenkomen
 8. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 9. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 10. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 11. Samen komen in huizen
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 14. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 3 Gezamenlijke dienst
 15. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 16. Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen
 17. Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk
+++

Gerelateerd

 1. Niet religieus, maar spiritueel
 2. Scheepje (z)onder Jezus’ hoede
 3. Die gevolge van om kerk te “Skip”
 4. Heeft de kerk toekomst? Preek Zondag 21 Catechismus
 5. Christen of “Christen-ish”?
 6. Ek soek ‘n handwerk-kerk
 7. Waar vertrouw ik op?
 8. Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw
 9. 7 dinge hoekom jou kerk jou nodig het.
 10. Geen Skinderbekke Gaan Hemel Toe Nie – Afrikaans
 11. Gemeenskap van die heiliges in die kerk (HK v/a 55)
 12. Twee redes hoekom ek deel van die “Plaaslike Kerk” moet vorm.
 13. De Geest, de kerk en de verhoogde Jezus. Inleiding op een korte serie (Catechismus)preken
 14. Is The Church Speaking The Language of Babylon? – Joy Magazine

4 thoughts on “Bij de opening van het seizoen 2018-2019

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.