Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April

Laatste Avondmaal
Hedendaagse uitbeelding van het Laatste Avondmaal - Image by Lalala...Lisa! via Flickr
Donderdag avond herdenken wij de avond voor dat Jezus stierf. Toen was hij samen met zijn leerlingen en gebruikte hij ongezuurd brood en rode wijn als symbolen van zijn liefdevolle menselijk offer. Van dit laatste avondmaal zei hij: “Blijft dit doen om mij te gedenken.”
Op zondag herdenken wij dan de opstanding van Jezus, welke ons tot voorbeeld is van wat er ons ook te wachten staat als wij God en Zijn zoon aanvaarden.
Zoals vorig jaar nodigen wij iedereen uit op deze paasviering in het Quaker Centrum te Parijs.

14 thoughts on “Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.