Aanvullend op overdenkingen van vorige zondag

Fresco of Adam
Zwoegend onder Adam's vloek - Adam voorstellend Fresco - Image via Wikipedia

Vorige zondag hadden wij het over onze christelijke houding en hoe wij gehandicapt kunnen zijn in ons leven door het afdwalen van Gods woord.

We spraken over hoe wij in Adam een kreupele zijn geworden door zonde en hoe wij nu moeten proberen goed geluimd te zijn en verzekerd door het leven moeten gaan. Vergeving is noodzakelijk en verandering van onze houding tegenover onszelf en de anderen.

Wij moeten ons ontdoen van elke vorm van blindheid en God vragen om een duidelijke visie te krijgen zodat wij alles in een zuiver perspectief kunnen aanschouwen.

Dan spraken wij over het juiste schietlood dat wij moeten gebruiken om ons leven op te bouwen.

Aanvullend op de schriftuurlezingen kunnen volgende bedenkingen een extraatje zijn.

Mensen vergeten niet hoe je hen liet voelen

Liefde is zoals piano spelen

Hoe houd je mensen van het stelen van uw vreugde?

Wrevel vermoordt de dwaas, gramschap doodt de zot

Geest van God geeft liefde, hoop en vrijheid

Wacht niet op anderen voor een gezonde houding

De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord

Liefde zal meer zonden genezen dan veroordeling

God laat mijn meedogende genegenheid tolerant zijn en vriendelijk

Liefde door geloof zonder te zien

Onvergevendheid … houdt je in een zonde syndroom

Beter broden wanneer het hart vrolijk is

Slechts een leven voor anderen is de moeite waard

Laat mij anderen van harte dienen

Drie stappen voor een gelukkig huwelijkGeest van God geeft liefde, hoop en vrijheid

One thought on “Aanvullend op overdenkingen van vorige zondag

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.