Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid

In onze gemeenschap proberen wij veel dingen vooruit te plannen. Zo voorzien wij voor elk kerkelijk of academie en burgerlijk jaar een thema. Dit wordt steeds in het jaar vooraf bepaald. Zo troffen wij in 2019 al de voorbereidingen voor de teksten die in onze tijdschriften “Kids en de Bijbel”, “Jij en de Bijbel”, “Wegwijs in de Bijbel” en “Met Open Bijbel” zouden gaan verschijnen. Eveneens voorzien wij al teksten voor de websites op voorhand. Zo zijn er al invullingen voor de Gedachten van de dag (Thoughts for today) tot 2025.

Wij hadden in 2019 totaal geen idee wat een verschrikkelijk gebeuren in 2020 de gehele wereld zou treffen. Zelfs bij de overgang van 2019 tot 2020 had niemand hier eigenlijk enig idee dat dat in China opgedoken virus zich zo ver zou uitbreiden dat over geheel de wereld strenge maatregelen zouden moeten getroffen worden.

Wie van jullie dacht er tijdens de jaarwisseling aan dat wij een tijd tegemoet zouden gaan waar velen niet meer naar hun werk zouden kunnen gaan en waarbij wij vooral in onze eigen omgeving zouden horen te blijven. Eigenlijk ging het nog tamelijk snel zodra wij hier op het Europese vaste land zagen dat het Coronavirus Europa was binnen getreden.

Het eerste hoofdstuk van ons themanummer”De Opstanding tot eeuwig leven” zet ons met de voeten op de grond met de titel “De Heerschappij van de dood”. Heden zien wij nog maar eens hoe de mens een nietig wezen is en hoe de natuur heel wat sterker is dan hem. De mens denkt dikwijls heel wat van zichzelf en denkt soms zelf een schepper te kunnen zijn. Meer dan eens wil de mens zich ook boven God stellen, die zelfs door de meesten niet eens erkend wordt. Een microscopisch klein dingetje kan de mens zo klein krijgen dat hij het leven er bij laat.

Coronavirus, elk virus dat tot de familie Coronaviridae behoort. Coronavirussen hebben virionen (virusdeeltjes) omhuld die ongeveer 120 nm (1 nm = 10-9 meter) in diameter meten.

Vandaag worden heel wat mensen door die onzichtbare vijand getroffen. Men kan misschien stellen dat het sinds de Spaanse Griep in 1918 geleden is dat een bepaald griepvirus de mens zulk een angst bezorgde en zulk een weerslag had op het economisch leven. Toen moest de wereld na de gruwelijk Grote Oorlog opkijken tegen een epidemie op wereldwijde schaal. De influenza-pandemie van 1918-1919, ook wel Spaanse grieppandemie of Spaanse griep genoemd, terwijl men deze ziekte In Duitsland in het begin de Vlaamse griep noemde, was de ernstigste griepuitbraak van de 20ste eeuw en, in termen van het totale aantal doden, een van de meest verwoestende pandemieën in de menselijke geschiedenis. Gelukkig kan men stellen dat de wetenschappers en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uit die pandemie die plaats vond in drie golven, geleerd heeft. De eerste golf ontstond blijkbaar begin maart 1918, tijdens de Eerste Wereldoorlog en verspreidde zich snel door West-Europa om in juli zich ook naar het Oosten te verplaatsen tot Polen. Tijdens de zomer werd een meer dodelijke ziekte erkend, en deze vorm kwam in augustus 1918 volledig tot zijn recht. Hierbij viel op hoe meedogenloos het virus optrad en de dood gewoonlijk twee dagen na de eerste tekenen van griep voorviel. De derde golf van de pandemie vond plaats in de winter daarop en tegen de lente was het virus op zijn beloop. In de twee latere golven was ongeveer de helft van de sterfgevallen onder 20- tot 40-jarigen, een ongebruikelijk sterftepatroon voor sterfte.

De Spaanse griep was de eerste van twee pandemieën veroorzaakt door het H1N1-influenzavirus; de tweede was de Influenza-pandemie (H1N1) van 2009, ook wel H1N1-griep genoemd, de Mexicaanse griep, de eerste grote influenza-uitbraak in de 21e eeuw, die ook bekend stond om zijn snelle wereldwijde verspreiding, die werd bevorderd door een ongewoon hoge mate van virale besmetting.
De wereldwijde verspreiding van het virus werd verder versneld door de ongekende snelheid van passagiersreizen die het moderne tijdperk kenmerken.

SARS-CoV-2, gezien door een elektronenmicroscoop
Influenza-pandemie (H1N1) van 2009, ook wel H1N1-griep genoemd of de Mexicaanse griep, de eerste grote influenza-uitbraak in de 21e eeuw, die eveneens bekend stond om zijn snelle wereldwijde verspreiding, die werd bevorderd door een ongewoon hoge mate van virale besmetting.

Dit maal kunnen de reizen ook aan de oorzaak gelegen hebben van een snelle wereldwijde verspreiding. Daar waar mensen gebruik maakten van hun vrijheid van beweging is nu hun beweging helemaal ingekort. Ook richt de ziekte die ons nu overheerst op de ademhaling van de mens en wil deze erg belemmeren. Het SARS-CoV-2 is een virusstam uit het geslacht betacoronavirussen uit de onderfamilie van coronavirussen en werd voor het eerst gemeld op 30 december 2019 in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei.

Novel Coronavirus SARS-CoV-2: Scanning electron microscope image shows SARS-CoV-2 (orange)-also known as 2019-nCoV, the virus that causes COVID-19 isolated from a patient in the U.S., emerging from the surface of cells (green) cultured in the lab.
COVID-19 werd gekenmerkt door symptomen die sterk leken op die van SARS, of ernstig acuut ademhalingssyndroom, die in 2002-2003 bijna een pandemie veroorzaakten. Na onderzoek te hebben gedaan naar genetische kenmerken van het nieuwe virus, hebben experts van het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) vastgesteld dat het in feite een nieuw type coronavirus was, geclassificeerd als familie Coronaviridae.

2020 is een jaar dat mag ingaan als het CoViD-19 jaar.
In februari 2020, toen de nieuwe coronavirusziekte zich buiten China en de omliggende regio’s begon te verspreiden, kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een officiële naam aan voor de ziekte, coronavirusziekte 2019 of COVID-19. Tot die tijd heette de ziekte verschillende keren het Wuhan-coronavirus, het nieuwe coronavirus van 2019 en 2019-nCoV.
De WHO heeft voor COVID-19 gekozen door de vastgestelde richtlijnen voor de naamgeving van infectieziekten te volgen.

Zoals meermaals gebeurd is er bij iets nieuws een zoeken naar een gepaste naam. Ook moet het ongeziene eerst door velen ondervonden worden eer ze er in willen geloven. Hierdoor kan dat ongeloof in wat er op hen afkomt de oorzaak zijn  dat zij te laat inzien hoe er iets heel dodelijks over hen waart.

Ongezien is onbemind. En zo gaat het ook met God. Die kan men ook niet zien en daar willen veel mensen ook niet in geloven. Maar nu in tijden dat deze onzichtbare vijand zo veel angst en onzekerheid aanjaagt, treffen wij wel meer mensen aan die op zoek gaan naar wat hier allemaal achter zit en wat de zin van dit leven is.

Ons themanummer wil hier allemaal antwoorden op geven. Het kijkt naar de geboorte van de mens als een voet zetten in een wereld vol moeilijkheden. Er wordt geprobeerd ook een antwoord te geven op de vraag waarom een mens zo moet afzien en welk voordeel hij er aan heeft om zich zo in te spannen.

In het tweede hoofdstuk wordt er gesproken over het leven dat een gave van God is, maar ook hoe al de begeerte die er is niet uit God is, maar uit de wereld. Een wereld die maar al te graag de mensen in de boeien slaat en verstikt. In die wereld valt het ook op hoe moeilijk die mens tot discipline vatbaar is; Dat wordt nu dikwijls bewezen door het negeren van de maatregelen die door de virologen worden voorgelegd en de beperkingen die door de regering worden opgelegd, maar bij sommigen in dovemansoren vallen of respectloos naar de zorggevers naast zich neergelegd worden.

+

Vervolg: Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #2 Ademtocht van de mens

> Lees ook: Zending van Met Open Bijbel April 2020

4 thoughts on “Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.