Opbouw van een ecclesia

In de maand oktober gaan wij ingaan op de ecclesia, wanneer zij gevormd kan worden, hoe zij tot stand kan komen en wat haar taken zijn.

De ecclesia (ekklesia) of kerk staat voor de groepering van gelovigen die samen een gemeenschap vormen waar zij hun godsdienst beoefenen.

In het licht van de actualiteiten is het aangewezen om eens te beraden waar wij als gelovigen naar toe willen en bij welke kerk wij ons willen aansluiten. Ook komt het er op aan voor gelovigen om hun medebroeders en zusters die op de een of andere manier gekwetst zijn of twijfelen aan hun geloof, om deze op te vangen en met raad en daad bij te staan.

Waardhuizen is een dorp in de gemeente Woudric...
Elk huis in een dorp kan een thuis zijn voor een gemeenschap. - De school met den bijbel door Raymond Ginus; Waardhuizen, een dorp in de gemeente Woudrichem in de provincie Noord-Brabant.- Image via Wikipedia

Te voorbereiding van de lezingen en besprekingen op zondag 3 en 10 oktober kan er eens gekeken worden naar wat er over de toestand in de kerk staat geschreven en naar welke oplossingen er bestaan voor de katholieken die in hun geloof geschokt zijn.

Wij moeten er ons bewust van zijn dat Jezus heeft gezegd het vergaderen niet na te laten en de boodschap van het Goede Nieuws te verkondigen.

Delen van de Wijn
Delen van de Symbolen

Mensen op hun eigen zijn beperkt en als men enkel voor zich zelf en op zich zelf zich moet verdiepen in de Heilige Schrift bestaat het gevaar dat dit niet kan volgehouden worden. Door met meerderen de Bijbel te bestuderen en te bespreken kan men nog meer gemotiveerd geraken om verder in de Bijbel naar de waarheid te zoeken en deze ook met anderen te delen.

Samen komen om te bidden, de bijbel te lezen en te bestuderen, te luisteren naar aandachtspunten van anderen, het aanhoren van een lezing of bedenking omtrent het in de Bijbel vermelde, kan weldegelijk een steun vormen om het geloof te onderbouwen, te verstevigen, maar ook om onderlinge relaties te verstevigen en een algemeen voldaner en gelukkiger gevoel te geven.

Als men elkaar de kans geeft om samen iets te betekenen kan men elkaar steunen, opbouwen en vele moeilijkheden doen verdwijnen als sneeuw voor de zuiderzon. De moeilijkheden die als een onoverkomelijke berg voor iemand schijnt te liggen kan dan tot een kleine steen worden waar iedereen kan over stappen, maar waar de eerst getormenteerde geen angst meer hoeft voor te hebben en zijn weg met gemak kan verder zetten.

Is het echter haalbaar dat men op zijn eigen aan de Kerk van God mee kan opbouwen? Heeft de mens zelf de middelen? Wat zijn zijn mogelijkheden en zijn vaardigheden om te slagen?

Wij hopen meerdere aandachtspunten te kunnen bespreken tijdens de komende zondagen.

Aangeraden lectuur:

Keerpunt in de Kerk

Geschokt weglopen

Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn

Begin met het weg voeren van kleine stenen om een berg te verwijderen

Time to start a new church

An ecclesia in your neighborhood

Ook relevant kunnen zijn:

Gebed belangrijk aspect in ons leven

Goede impact van gebed op de mens

Mensen die bidden reageren gezonder op stress

4 thoughts on “Opbouw van een ecclesia

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.