Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God

Gisteren zijn wij verder dieper ingegaan op het onderwerp van demonen en hebben onder ogen genomen hoe God goed en kwaad in de hand heeft.

Mits er niemand hooggeplaatst is en wonderbaarlijke kracht heeft moeten wij besluiten dat God ook instaat voor het slechte zowel als het goede. (Jesaja 45:5-7,22; Micah 1:12; Amos 3:6; Job 2:10) Dit maakt dat er een verschil is tussen kwaad en zonde. Zonde is de wereld binnengekomen door de mens en niet door God. (Romeinen 5:12)

Er is geen andere Kracht of Bron dan God en de krachten die mensen willen toeschrijven aan andere mensen, zoals waarzegsters, mediums of aan demonen doen eigenlijk kennen dat men niet in de alleenheid van God gelooft. Een ware gelovige zou dus de idee van een bovennatuurlijke kracht, duivel of demon niet mogen aannemen.

Devilish figure/demoontje in de kloosterkerk v...
Devilish figure / Demoontje in de kloosterkerk van de Ursulinen - Image by Sint-Katelijne-Waver via Flickr

Daarom hebben wij verder besproken dat God ook de schepper van rampen is. Niet in de zin dat Hij ze veroorzaakt, maar wel dat Hij ze toe laat. Als wij aanvaarden dat het kwaad ook van God kan komen kunnen wij ook bidden dat Hij er ons van zou behoeden. Onder Gods controle werken alle dingen in het leven voor het goed van ons. (Romeinen 8:28)

De oorsprong van de zonde moesten wij dan verder na gaan om ook eens te kijken hoe het is gesteld met de duivel, Satan en Lucifer. Hiervoor bekeken wij de woorden die gebruikt worden in de Bijbel voor deze begrippen en wat zij werkelijk inhouden.

Indien wij dan niet aanvaarden dat er zo iets bestaat als een persoon die duivel is en één die Satan is, kunnen wij dan ook enkel zeggen dat er dan ook geen bedienden van die zogenaamde personages bestaan. Wij moeten trouwens vaststellen dat Jehovah een jaloerse God  is en geen andere superkrachten naast Hem toestaat, of er niemand naast Hem bestaat. (Jesaja 44:8; 45:5; Deuteronomium 4:24, 35; Exodus 20:5)

Verder hebben wij gekeken hoe Paulus ons eraan herinnert waarom gelovigen niets te maken moeten hebben met idolen of demonen. Wij gingen er op in hoe noch Jezus noch de apostelen de mensen tegenspraken ingeval zij soms met menselijke ideeën kwamen die niet waar waren; of hoe zij soms verder spraken uitgaande van die mensen hun denkwijze waar ze niet mee akkoord gingen. De taal van die dagen werd verder onder de loep genomen en werd vergeleken met uitdrukkingen van vandaag die wij ook niet letterlijk opnemen of niet meer nemen zoals hun oorspronkelijke betekenis.

Ook keken wij naar Afrika en ontwikkelingsgebieden hoe mensen daar tegenover bepaalde ziekten keken en nu met de  moderne medicatie moeten tegen die ziektes opkijken.
Natuurlijk bracht ons dat naar wonderdokters, ‘wichcraft”, heelmeesters en natuurgenezers waar wij een volgende keer verder over gaan praten.

8 thoughts on “Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God

  1. […] Ook moeten wij beseffen dat er steeds die menselijke interpretatie is en dat bij tijden er ook bepaalde instanties waren die er baat bij vonden om woorden in een bepaalde vorm te gieten of om van een zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld een persoonsnaam te maken. zo kan men als de meest ingrijpende verdraaiing van een Bijbels woord Hasattan vinden of ‘Satan’. De bijbel spreekt over “ra’ah” of slechtheid welke zijn intrede reeds vroeg na het ontstaan van de wereld vond.  God had de eerste mensen (ish en isha) gewaarschuwd betreffend het gevaar indien zij van een welbepaalde boom zouden eten. Aangetrokken door die boom kwam er bij hen een gevoelen op dat door de schrijver van het Ontstaansboek (Genesis) omschreven werd als “de verleiding”. In de boeken van de oudheid wordt er gesproken van de nachash of  ‘verleiding‘ of een Hasatan, wat satan werd maar door velen tot een persoonsaam werd gemaakt voor een duivels figuur “de Satan”. Echter is een satan elke verleider of dwarsbomer, iemand die de gedachten tegen gaat. In die zin noemt Jezus Petrus ook een satan, omdat die apostel Jezus wil tegen houden om verder zijn gang te gaan. Verder in de Geschriften wordt elke “tegenstander van God” als een satan aanschouwd. Het is totaal onschriftuurlijk om van de Nachash of Nahash een karakter te maken, en deze te laten opdraven als een gevaarlijk individu dat in onderaardse regionen zou vertoeven. Men moet die satan die misschien wel een soort duivelse figuur mag wezen niet aannemen als één enkel individu, de duivel Satan of Heilel Ben Shachar of Lucifer. […]

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.