Draagbare Tempel

De Israëlieten moesten naar bepaalde plaatsen trekken. Op door God aangeduide plekken moesten zij God eer betuigen.
Vandaag kunnen wij dat overal doen en dragen wij Gods tempel in ons zelf.
Wanneer wij vandaag Gods vijanden tegen komen moeten wij op een andere manier ten strijde trekken dan in de tijd van het Eerste Testament. vandaag moeten wij ons zelf beschermen tegen diegenen die zich kanten tegen ons en de volgelingen van de Heer. De plek die nu heilig is ligt in ons zelf. Ons eigen lichaam behoort ons niet ten volle toe, want het is deel van de Schepping van God? Alles rondom ons maar ook in ons is ons door God gegeven en horen wij met respect naar onze Schepper eervol te behandelen. (als een tempel van de Heilige Geest / 1Co 6:19) Het Geloof moet in ieder van ons ingeworteld zijn. Als wij ons open stellen voor God is deze bereid om in ons te wonen.
“Kan de tempel van God een verbond aangaan met de afgoden? Maar de tempel van de levende God, dat zijn wij. God heeft het zelf gezegd: Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.” (2Co 6:16 WV78)
De omwalling van onze stad, welke ons eigen leven is, moet sterk zijn. Nog steeds moeten wij vechten tegen de vijand, de verleiding naar de lusten en het kwaad, het vleselijke. Onze acties zijn nog steeds vergelijkbaar als de handelingen van de mensen uit de oude tijden.
De vroegere slagvelden zijn nu verlegd naar onze geest. Het is in ons innerlijke. Wij moeten daar ons zelf beoordelen en niet de anderen.
Wel moeten wij er van bewust zijn dat wij niet alleen de tempel zijn. Zo als het individu de tempel draagt zo is ook het collectieve lichaam de tempel. Zelfs onafhankelijk van de afstand maken alle Christenmensen deel uit van de Tempel van God. elk lid van de Gemeenschap van Christus is een bouwsteen van het gehele lichaam waarvan Christus Jezus de hoeksteen of het fundament is. Zo zouden zij samen één lichaam moeten uitmaken, voor één Heer en voor één God.
Samen draagt iedereen de verantwoordelijkheid om in dat lichaam de geest zuiver te houden en het Geloof te beschermen.
“Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En het luidt: ‘Christus is in U, en ook: ‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid.’” (Col 1:27 WV78)
“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?” (1Co 3:16 WV78)
“19 Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, 21 die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. 22 In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.” (Efe 2:19-22 WV78)

One thought on “Draagbare Tempel

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.