Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal

Om het best tot een goed Christen en heiliging te komen is het essentieel om de Bijbel te lezen en trachten te begrijpen. Voor sommigen is de taal ouderwets, maar daar kunnen wij slechts aanraden om uit te zien naar een meer hedendaagse vertaling. Men kan zo veel verschillende Bijbelvertalingen op de markt vinden dat er wel iets tussen moet zitten dat in een vlot leesbare taal voor die persoon aanvaardbaar is. Maar sowieso moet men bij het lezen van de Heilige Schriftrekening houden met het Bijbels taalgebruik.

Op zaterdag 13 maart a.s houden de Nederlandstalige Broeders in Christus hun jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag in ‘t Nieuwe Kerkehuis, hoek Daltonstraat/Leusderweg in
Amersfoort.

Tijdens die dag gaan wij één van de meest opvallende kenmerken van Bijbels taalgebruik onder ogen nemen. Het is de taal die veel mensen onterecht afschrikt en waarbij sommigen het moeilijk hebben om er in te komen.

Opvallend bij de verschillende denominaties in het Christendom is ook hoe uiteenlopend de mensen die Schriftuurlijke teksten wensen te benaderen. Ook de beweringen van de kerkgemeenschappen liggen soms ver uiteen, met de ene die vindt dat wij alles letterlijk horen te nemen en de ander die vindt dat het allemaal figuurlijk of als een verhaalstelling moet opgenomen worden.

Op de studiedag willen de Nederlandse Broeders laten zien dat het eigenlijk jammer is dat de beeldtaal, die zo kenmerkend is voor de Bijbel, onvoldoende herkend wordt. Want juist die beeldtaal laat ons doordringen tot de kern van de Bijbelse boodschap. Het is juist de taal die de Schrift zo wil verlevendigen.

In seminarvorm willen de Broeders drie veel voorkomende vormen van beeldtaal laten zien: de Gelijkenis of de Parabel, de Verpersoonlijking en de Voorafschaduwing. Het zijn de twee laatste vormen die het meest voor problemen in de Kerk zorgen. De Verpersoonlijking laat namelijk velen geloven dat er werkelijk bepaalde mensen worden bedoeld terwijl het over eigenheden of toestanden gaat. Men krijgt ook beelden die abstracte begrippen omzetten in gemakkelijk te begrijpen (en te herkennen!) sleutelwoorden. Men moet ze echter herkennen. Door de verpersoonlijking worden namelijk veel personen verward of tot het verkeerd vermengen van personages en kan zo
voor sommigen een lam Jezus worden maar ook God. Velen kunnen of willen niet de rode draad zien welke door de gehele Schrift loopt.

De drie vormen van beeldtaal kunnen ons een dieper inzicht schenken in de ware persoon van Christus. Dat zijn ‘levende’ beelden die ons de hoogst noodzakelijke inzichten verschaffen, die we nodig hebben voor een zuiver begrip van Jezus’ positie ten opzichte van zijn Vader en ten opzichte van ons als zijn kinderen. Maar ook voor een zuiver
inzicht in de ware bedoeling van de Mozaïsche Wet enerzijds, en de tekortkomingen van het Oude Verbond anderzijds. Een inzicht dat we op zijn beurt weer nodig hebben om te onderkennen wat nu precies de toegevoegde waarde is (en wat niet!) van het Nieuwe Verbond in Christus, waar ons heil uiteindelijk toch van afhangt.

De Nederlandse Broeders in Christus willen stagebegeleiders zijn die ons op weg willen helpen naar beter inzicht tot Bijbellezen. Het is namelijk zo dat men slechts goede Bijbellezers kan worden als men inzicht heeft in het taalgebruik van die 66 Boeken der Heilige Schrift.

Iedereen is van ganser harte uitgenodigd om een boeiende studiedag bij te wonen en kans te maken om met andere gelovige Christenen contact te maken en gezellig samen te zijn met Bijbelstudie en twee maaltijden.

Thema van de dag:

Het koninkrijk van God is als

De zeggingskracht van beelden in de Bijbel

9.45-10.30
Ontvangst

Programma

10.30
Introductie:

Wat is beeldtaal?

En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven, en
door de dienst van profeten zal Ik in ‘beelden’ spreken. (Hosea 12:10 NBG’S1)

11.10
Eerste studie:

Gelijkenissen

Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik
het vergelijken?

Het/ijkt op (Lucas 13:18 NBV)

11.50-12.15
Gezamenlijke discussie over de studies van de ochtend. 12.15-13.45 Gelegenheid
voor gesprekken en warme maaltijd.

14.00
Tweede studie:

Verpersoonlijking

Een van de zeven engelen … kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.
‘(Openbaring
21:9
NBV)

14.45
Derde studie:

Voorafschaduwing

Want deze Melchisedek is
vooreerst koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning des vredes… en, aan
de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. (Hebreeën
7:1-3 NBG’S1)

15.30-15.45
Pauze

15.45-16.30
Gezamenlijke discussie en beantwoording van vragen. 16.30-18.00 Gelegenheid
voor gesprekken en broodmaaltijd.

Naast
het volgen van de studies is er ruime gelegenheid voor onderlinge gesprekken of
persoonlijke vragen aan de sprekers.

Ook
bent u van harte welkom bij de lectuurtafel.

Broeders in Christus, Postbus
520, 3800 AM Amersfoort,

e-mail: info@broedersinchristus.nl website: www.broedersinchristus.nl

Lees hier meer over:
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #1 Uitnodiging
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #3 De Gelijkenis
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #4 Verpersoonlijking
Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing

6 thoughts on “Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal

  1. […] Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal De drie vormen van beeldtaal kunnen ons een dieper inzicht schenken in de ware persoon van Christus. Dat zijn ‘levende’ beelden die ons de hoogst noodzakelijke inzichten  verschaffen, die we nodig hebben voor een zuiver begrip van Jezus’ positie ten opzichte van zijn Vader en ten opzichte van ons als zijn kinderen. Maar ook voor een zuiver inzicht in de ware bedoeling van de Mozaïsche Wet enerzijds, en de tekortkomingen van het Oude Verbond anderzijds. Een inzicht dat we op zijn beurt weer nodig hebben om te onderkennen wat nu precies de toegevoegde waarde is (en wat niet!) van het Nieuwe Verbond in Christus, waar ons heil uiteindelijk toch van afhangt. […]

    Like

  2. […] Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal De drie vormen van beeldtaal kunnen ons een dieper inzicht schenken in de ware persoon van Christus. Dat zijn ‘levende’ beelden die ons de hoogst noodzakelijke inzichten verschaffen, die we nodig hebben voor een zuiver begrip van Jezus’ positie ten opzichte van zijn Vader en ten opzichte van ons als zijn kinderen. Maar ook voor een zuiver inzicht in de ware bedoeling van de Mozaïsche Wet enerzijds, en de tekortkomingen van het Oude Verbond anderzijds. Een inzicht dat we op zijn beurt weer nodig hebben om te onderkennen wat nu precies de toegevoegde waarde is (en wat niet!) van het Nieuwe Verbond in Christus, waar ons heil uiteindelijk toch van afhangt. […]

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.