Today’s thought “No silence so that everyone will know that there is only one Supreme Ruler all over the earth” (February 17)

Sometimes we have the impression that God wants to keep still, but He always has an eye and ear for those who want to come to Him. In today’s psalm of Asaph [C a Levitical musician, a descendant of Gershon, at the time of David; 1 Chr. 6:39; 15:17; 2 Chr. 5:12] we find the writer… Read More Today’s thought “No silence so that everyone will know that there is only one Supreme Ruler all over the earth” (February 17)

Rate this:

Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning

“Toen zei Ik: zie, hier ben Ik, in de boekrol staat van mij geschreven” Psalm 2: ‘De messiaanse koning’ In de NBG’51 vertaling vinden we dit opschrift boven Psalm 2. Deze beschrijft een tijd waarin Christus regeert (‘de Heer en zijn gezalfde’) envooral de reactie van de wereld daarop. ‘Christus’ is Grieks voor gezalfde. In… Read More Christus in Profetie #8 De psalmen (2A) De messiaanse koning

Rate this: