Today’s thought “We are witnesses of all that he did” (May 02)

“We are witnesses of all that he did” In Acts 10 today there is yet another dramatic account of how the message of Christ spread further afield. The Apostle Peter is caught up in a situation he never thought possible; it was that of witnessing to a Roman centurion and his relatives and close friends.… Read More Today’s thought “We are witnesses of all that he did” (May 02)

Rate this:

Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

Al vroeg na Jezus dood, toen de apostelen zijn leer verder wilden zetten kwamen zij met vele vragen te zitten en opmerkingen die hen er toe aan zetten om deze samen diepgaander te bespreken. Zo werd te Jeruzalem Raad gehouden omdat de kwestie van de heidenen die tot het geloof waren gekomen een verschil tussen… Read More Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

Rate this:

Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment

Fulfilment As we showed in the previous chapters several men of God knew their position very well and where convinced they needed the Most High Creator of all things. Even the son of God never claimed to be able to do something without the Force of his Father. He too often prayed for extended periods… Read More Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

Vervulling of volbrenging Nood aan dingen Zoals wij in de vorige hoofdstukken toonden kenden verscheidene mensen van God zeer goed hun positie en waren deze overtuigd dat zij de Aller Hoogste Schepper van alle dingen nodig hadden. Zelfs eiste de zoon van God nooit iets zonder de Kracht van zijn Vader te kunnen doen. Hij… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

Rate this: