Extra verses to remember having the whole earth be filled with glory for Blessed Jehovah God

“18  Blessed be Jehovah God, the God of Israel, Who only doeth wondrous things: 19 And blessed be his glorious name for ever; And let the whole earth be filled with his glory. Amen, and Amen.” (Ps 72:18-19 ASV) “ Blessed be Jehovah for evermore. Amen, and Amen.” (Ps 89:52 ASV) + To remember Nu… Read More Extra verses to remember having the whole earth be filled with glory for Blessed Jehovah God

Rate this:

Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #12 Prayer #10 Talk to A Friend

Talk to A Friend with status True prayer is an act of filial affection to One Who describes Himself as Father and Friend. Like the apostle Paul, we “bow our knees unto the Father” from Whom all fatherhood derives its name (Ephesians 3:14-15 – 20th Century Translation). We know the tender longing of parents to… Read More Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #12 Prayer #10 Talk to A Friend

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Gesprek tot een Vriend met status Het ware gebed is een handeling van getrouwe affectie aan Één Die Zichzelf beschrijft als Vader en Vriend. Als de apostel Paulus, buigen wij onze knieën voor de Vader van wie het gehele vaderschap zijn naam afleidt (Efeziërs 3:14 – 15). Wij kennen het tedere verlangen van ouders om… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend

Rate this:

Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #11 Prayer #9 Making the Name Holy

Making the Name Holy Intro to the Holiness of the Name From the previous chapters you probably could understand that prayer should not be indulged in lightly. Thought and care should be taken in our approach to the Most High creator of heaven and earth, whom we may call Our Father. All the principles that… Read More Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #11 Prayer #9 Making the Name Holy

Rate this:

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Heiliging van Dé Naam Uit de vorige hoofdstukken kon u waarschijnlijk al begrijpen dat men het gebed niet lichtzinnig moet opnemen. Ook moet men er zich niet al te gemakkelijk van af maken en zich tevreden voelen. Wij moeten de juiste gedachte en zorg besteden in onze benadering van het Hoogste Opperwezen, De Schepper van… Read More Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

Rate this: