Religious Beliefs Founding Fathers U.SA.

The U.S. Founding Fathers: Their Religious Beliefs Although the United States of America Declaration of Independence mentioned “Nature’s God” and the “Creator,” the Constitution made no reference to a divine being, Christian or otherwise, and the First Amendment explicitly forbid the establishment of any official church or creed…. One quasi-religious conviction they all shared, however,… Read More Religious Beliefs Founding Fathers U.SA.

Rate this:

Kerklidmaatschap belangrijk of niet

Christendom is geen eenvoudige godsdienst. Het moet ook niet behoren tot de moralistische Therapeutische Godenbelevingen. Misschien kan God voor sommigen een Geweldige Meester Butler zijn of een Kosmische Therapeut. Jongeren zien dikwijls in alle gosbelevingen een zelfde pot nat. Voor tieners begint het wel een rol te spelen zodra zij de verschillen beginnen in te… Read More Kerklidmaatschap belangrijk of niet

Rate this:

Apathie voor het geloof en Vorm van Eredienst

Indien normen en waarden vervagen geraakt het hele denken van de geciviliseerde mens ondermijnd. Door de normvervaging ziet men steeds minder verschillen tussen het christendom en de van God vervreemde wereld. De trend in vele gemeenschappen om meer en meer in te spelen op de entertainmentwaarden en op het verlangen van de burgers geeft dat… Read More Apathie voor het geloof en Vorm van Eredienst

Rate this:

Opvallende verschuivingen in kerkversiering

Toen ik dezer dagen in Trier enkele evangelische kerken binnen ging vond ik in sommige gebouwen verrassend veel versieringen, tot zelfs prenten die men kan vinden in de katholieke kerkgebouwen. Het verwonderde mij zelfs dat op sommige preekstoelen afbeeldingen stonden van Jezus met Maria en Johannes, en er zelfs een idee werd gecreëerd dat ook… Read More Opvallende verschuivingen in kerkversiering

Rate this: