After the Summer-holiday thinking even more about God’s creation

During the summer, lots of us have been away on holidays, enjoying nature in different ways: on beaches, walking the hills, visiting beautiful gardens or just enjoying the countryside, at home or abroad. It’s so easy to take this all for granted, but in these days we are probably more alert than ever before to… Read More After the Summer-holiday thinking even more about God’s creation

Rate this:

Prayer of a man of flesh and blood who is authorized and glorified by God

In the reading of today October 22, John 17, Jesus prays for himself, his disciples, and his future followers, of which we should be part of. But Jesus also prayed that the hour had come for God to glorify His son, that His son may glorify the Most High God. Lots of people who take… Read More Prayer of a man of flesh and blood who is authorized and glorified by God

Rate this:

Let’s pray that through our daily readings our understanding of Bible teaching will be enlightening, powerful and relevant

Prayer theme by the presentation of the New website “Understand your Bible” – This month, let’s pray that through our daily readings our understanding of Bible teaching will be enlightening, powerful and relevant, that we will find and share new things in God’s Word that will excite us and lead us forward together in faith,… Read More Let’s pray that through our daily readings our understanding of Bible teaching will be enlightening, powerful and relevant

Rate this:

Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God

In Psalm 110 wordt er geprofeteerd over de Heiland Jezus. Er wordt verkondigt dat hij een priester voor altijd zal zijn, volgens de ordening van Melchizedek’ (Psalm 110: 4). Eveneens wordt er naar zijn hogere functie verwezen en moeten hij dan ook als onze Heer Jezus Christus zowel als Koning als Hogepriester van een Nieuw Verbond erkend worden die nu aan de rechterhand van God zit en niet gezeten is op Gods troon.

Jezus die eerst lager was dan engelen werd verhoogd en is nu onze hogepriester, en is zelf onze garantie voor een nieuw en ‘beter verbond’. Een nieuw verbond en een nieuw priesterschap = een nieuwe schepping in Jezus Christus. Deze waarheid zou veel meer gewicht en belang moeten toevoegen aan onze eigen ontvangst en begrip van Jezus ‘woorden aan de vooravond van zijn ophanging, toen hij de gemeenschap instelde door te zeggen: “Deze beker die voor u wordt uitgestort is het Nieuwe Verbond in mijn bloed” (Lukas 22:20).… Read More Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God

Rate this:

Today’s thought: In the Holiday-time not being lazy for God (Summer 2019)

Today’s thought Desire that every one shew the same diligence to the full assurance of hope unto the end (July 26) These last few days we had some beautiful weather, with real Summer time temperatures between 31 and 36° C (in some places 39° C) . As man often likes to complain, some people did… Read More Today’s thought: In the Holiday-time not being lazy for God (Summer 2019)

Rate this:

When you believe Jesus is God: who do you think is the mediator? #2 Firstborn from the dead our advocate

In the previous postings we came to see that Jesus walked on this earth as a son of man, was seen by many, and was impaled. After his death he was put in a grave to be resurrected by his heavenly Father. In case this son of man would be God having come in a man, how does that fit the bible sayings and who, after faking His death and resurrection (because God cannot die), would be than the mediator between Him and man? In this article we look further at this son of man who is our saviour and mediator between God and man.… Read More When you believe Jesus is God: who do you think is the mediator? #2 Firstborn from the dead our advocate

Rate this:

When you believe Jesus is God: who do you think is the mediator? #1 Son of man

From the bible we learn that several prophets talked about some one who would be coming to help people, saving them from the curse of death. We can look at the prophecies and the texts written in the Holy Scriptures which tell us about that son of man who was authorised by God to speak and act in His Name.… Read More When you believe Jesus is God: who do you think is the mediator? #1 Son of man

Rate this:

When you believe Jesus is God, do you think he died?

The Bible, the infallible Word of God tells us that God is an immortal Spirit Being that no man can see. The world got to see a man of flesh and blood who told people around him he was the son of God. That Nazarene master teacher got killed and was taken out of the dead, by the One Who is greater than Jesus and declared that son of man to be His only begotten beloved son.… Read More When you believe Jesus is God, do you think he died?

Rate this:

Hope that those who take Jesus as their god shall come to accept and subject to him

In this world we find lots of people who do not believe in the Divine Creator God. But we also find lots of people who believe in a god who was declared by the Most High God above all gods, to be His only begotten son. That God Who declared that man standing in the… Read More Hope that those who take Jesus as their god shall come to accept and subject to him

Rate this:

Extra memorizing verses Isaiah 26:3-4: Focused on God finding perfect peace

3 You will keep perfectly peaceful[e]     the one whose mind remains focused on you,         because he remains[f] in you. 4 “Trust in the Lord forever, for in the Lord God[g] you have an everlasting rock. {Isaiah 26:3-4 ISV} 3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee. 4 Trust… Read More Extra memorizing verses Isaiah 26:3-4: Focused on God finding perfect peace

Rate this:

Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer

De apostel Paulus schrijft in zijn 2e brief aan Timoteus: “Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld (lett: ‘eeuw’) verlaten” (2Tim 4:10). Dit leest alsof hij het geloof de rug heeft toegekeerd. Maar is dat zo? Hij wordt in één adem genoemd met anderen die ook naar elders zijn vertrokken. Hebben die ook… Read More Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer

Rate this:

Today’s thought “Therefore I will call on him as long as I live” (March 7)

Today’s thought “Therefore I will call on him as long as I live” (March 7) How inspiring are the Psalms we read this morning. Psalm 115 starts: “Not to us, O LORD, not to us, but to your name give glory …” God’s name, that is, his reputation for all he has done, beginning with… Read More Today’s thought “Therefore I will call on him as long as I live” (March 7)

Rate this:

Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht

“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik in de boekrol staat van mij geschreven” De verhoging van de Knecht De vierde profetie in de reeks over de Knecht des HEREN begint aan het eind van Jesaja 52. Zoals al eerder aangegeven, wordt in Jesaja een vergelijking gemaakt tussen de bevrijding van Gods volk uit… Read More Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht

Rate this:

Begrijpend Zingen – Psalmen 56-59 Red mij van mijn vijanden, o mijn God

Op de pagina Begrijpend Zingen komen de psalmen 56-59 aan de orde. Het is de moeite waard in deze overdenking wat dieper in te gaan op Psalm 59. David bevindt zich in grote moeilijkheden, zelfs fysiek gevaar, want hij bidt: “Red mij van mijn vijanden, o mijn God; beveilig mij voor hen die tegen mij… Read More Begrijpend Zingen – Psalmen 56-59 Red mij van mijn vijanden, o mijn God

Rate this:

Begrijpend zingen: Psalm 56: Vertrouwen op God

Op de wijs van: ‘De duif in de verre eikenbomen.’ schreef David Psalm 56 nadat de Filistijnen hem bij Gath gevangen hadden genomen. Wij komen vermoedelijk niet  in zulke hachelijke omstandigheden als David, maar toch kunnen wij het zeer benauwd hebben of ons in gevaar voelen. Ook kunnen wij momenten hebben dat wij graag zouden… Read More Begrijpend zingen: Psalm 56: Vertrouwen op God

Rate this:

Today’s thought “My soul thirsts for God” (January 23)

Today’s thought “My soul thirsts for God” (January 23) Today’s Psalm 42 has this particularly challenging verse, “My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?” (verse 2). We linked this verse in with the two parables we read today in Matthew 25. There is first a… Read More Today’s thought “My soul thirsts for God” (January 23)

Rate this:

Memorizing wonderfully – Additional verses: Psalm 34 Tasting and blessing Jehovah God

“1  «A Psalm of David; {1 } when he {2 } changed his behavior before Abimelech, who drove him away, and he departed.» I will bless Jehovah at all times: His praise shall continually be in my mouth. {1) See 1 Sa 21:10-15. 2) Or feigned madness }2 My soul shall make her boast in Jehovah: The meek… Read More Memorizing wonderfully – Additional verses: Psalm 34 Tasting and blessing Jehovah God

Rate this: