27-28 maart 2021 een herinneringsweekend als geen ander

Gisteren avond gingen duizenden gezinnen in hun huiskamer tezamen in bezinning over de offerdaad van Jezus Christus.

Het was de avond om zoals in Joodse gezinnen gebruikelijk is, het avondmaal of seder te gedenken waarbij Jezus in de bovenkamer te Jeruzalem brood en wijn nam als symbolen van zijn toegewijd lichaam dat hij nu aanbood als een offergave voor God en losprijs voor de mensen.

Het was in die beginperiode van onze huidige tijdrekening dat Jezus rond hem getrouwe leerlingen had verzameld en deze nu op de avond van het jaarlijkse joodse Pascha een extra opdracht gaf. Hij had hen al gevraagd om in de toekomst verder zijn boodschap aan anderen kenbaar te maken. Maar nu stelde Jezus samen met zijn volgelingen een eenvoudige herdenking in. Hij gaf hun het gebod:

‘Blijft dit tot mijn gedachtenis doen’ (1 Korinthiërs 11:24).

Enkele uren later werd Jezus terechtgesteld.

Bijbelschrijvers vergeleken Jezus met het lam dat tijdens het Pascha geofferd werd.

  Doe de oude zuurdesem weg zodat jullie nieuw deeg worden, ongezuurd,* zoals jullie in feite zijn. Want Christus, ons paschalam,h is geslacht.i (1 Korinthiërs 5:7).

Net zoals het Pascha de Israëlieten eraan herinnerde dat ze van slavernij waren bevrijd, herinnert de herdenking van Jezus’ dood christenen eraan dat ze van zonde en dood bevrijd zijn. Het Pascha was een jaarlijks feest en werd volgens de maankalender op 14 nisan gevierd; de eerste christenen hielden zich in de eerste eeuwen ook aan die door God en door Gods zoon gegeven herdenkingsdag.

Dit jaar kon dat “Avondmaal” wel niet in een grote kring of samen met de kerkgemeenschap in één plaats gevierd worden. Zoals vorig jaar moesten al onze leden die gedachtenis in hun eigen kleine kring herdenken en vandaag hun dankbetuiging uiten voor de daad die Jezus toen gebracht heeft voor de mensheid. Normaal gesproken komen jaarlijks op de datum die overeenkomt met 14 nisan wereldwijd miljoenen mensen bijeen om Jezus’ dood te herdenken. Gisteravond was dat niet anders en vandaag zullen heel wat mensen een feesttafel voorzien hebben. Maar grootschalige bijeenkomsten zijn er dit jaar weer niet bij. Toch hoeft dat niet te betekenen dat dit weekend onopgemerkt zal voorbij gaan.

Via de sociale media kunnen wij elkaar begroeten en de zegen oproepen terwijl wij getuigenis afleggen van Jezus offerdood en de liefde van hem en zijn hemelse Vader die nu over ons mag komen met het toen gesloten Nieuwe Verbond.

Het prachtige van dit weekend is dat wij met de boodschap van Christus en met de aanvaarding van God van die losprijs, wij er op aan kunnen dat door Jezus bloed dat Nieuwe Verbond bezegeld is en dat het Goede Nieuws dat Jezus verkondigde dan ook zal uit komen.

Wij wensen al onze leden en lezers dan ook een zeer fijn Pascha toe.

+

 1. Voorgaande
 2. Lam van God #1 Sprekers voor God
 3. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 4. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

++

Lees ook

 1. De zeven Feesten van God
 2. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 3. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 4. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 5. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 7. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 8. Het Avondmaal des Heren
 9. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
 10. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 11. Verlossing #4 Het Paaslam
 12. Verlossing #5 Het volmaakte offer
 13. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 14. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
 15. Niets is verloren: het is nooit te laat
 16. Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden
 17. Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst
 18. Een herinneringsmaaltijd in kleine kring
 19. 2021 Gedachtenisviering van de dood van Christus
 20. Rond het Paasmaal

7 thoughts on “27-28 maart 2021 een herinneringsweekend als geen ander

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.