Totaal verse kijk in het Nederlands op de Broeders in Christus

Voor velen mag het genootschap van de Broeders in Christus een onbekende zijn. Als wij in de straten rond gaan en mensen aanspreken over ons geloof denken de meesten dat wij Getuigen van Jehovah zijn. Wij geven toe dat wij zoals hen ernstige Bijbelonderzoekers zijn en doordat wij beide hetzelfde Basisboek nemen om onze leer op te baseren kan men onze leerstellingen heel gelijkaardig vinden.
Om die reden is het zo eigenaardig dat wij de laatste tijd vreemde denkwijzen over ons door Jehovah’s Getuigen te horen kregen. In de publicaties van het Wachttoren Genootschap, blijkt door de Getuigen ook heel wat onwaarheid over onze gemeenschap neergeschreven te staan, waarop wij toch wensten te reageren.

Om die reden is er nu een totaal nieuw platform geopend waarbij wij van niets onze geloofsgemeenschap willen voorstellen.

Broeders in Christus – Brethren in Christ

Na de opening van onze Nederlandstalige zustersite “Broeders in Christus of Christadelphians” die opende in 2011 met het terug ter beschikking stellen van artikelen die op Multiply waren verschenen, maar nu na het verdwijnen van dat platform niet meer te bezichtigen waren, brengen wij op de nieuwere site enkel Nederlandstalige artikelen die stap-voor-stap, onze beweging willen verklaren.

Op de nieuwe WordPress site, onder de naam Belgische Broeders in Christus“, vangen wij aan met een eerste reeks waar wij de valse beschuldigingen en ideeën over ons, geuit door de Jehovah’s Getuigen, weerleggen. Sommigen punten die zij aanhalen lijken wel zeer vreemd daar wij met uittreksels uit hun tijdschriften ook kunnen aantonen dat zij op bepaalde ogenblikken ook zoals wij dachten, indien zij er nu niet meer zo zouden over denken, of toch nog steeds in dezelfde lijn denken als wij.

Vervolgens overlopen wij de 30 geloofspunten die ook zijn opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith (BASF), welke aanzien kan worden als een geloofsverklaring voor de Christadelphians, welke echter onze gebondenheid met de Bijbel niet in de weg staat. Voor de Broeders in Christus is het namelijk dat Woord van God Dàt alles bepaalt. De Bijbel is namelijk onze voornaamste Gids om ons door het leven te leiden en om ons geloof te voeden.

Wij denken dat het niet slecht is om even stap voor stap die dingen na te gaan die voor ons als mens belangrijk zijn: het ontstaan van leven en het hoe en waarom. In die nieuwe Nederlandstalige site gaan wij daar allemaal naar kijken en hopen wij zo een duidelijk beeld te scheppen van onze rol als mens in het Plan van God.

*

Vindt de nieuwe site: Belgische Broeders in Christus

+

Voorgaande

Nieuwe Dochter Site

++

Vindt ook te lezen

  1. Geloof en Geloven
  2. Plan van de Goddelijke Maker
  3. Plan van God
  4. Plan van God en wereldvrede

2 thoughts on “Totaal verse kijk in het Nederlands op de Broeders in Christus

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.