2020 Vernieuwde Google Sites

Sinds enkele jaren konden wij fijn gebruik maken van de webvoorzieningen van Google. 2020 bleek voor bepaalde website houders een jaar van verandering. Zo werden wij voor Blogger en Google Sites geconfronteerd met wijzigingen die heel wat trammelant zouden opbrengen.

Onze oude Google-hoofdsite moest, net als alle Google-sites, worden geconverteerd naar de nieuwe Google-sites (als je er na 1 november 2020 nog iets van zult kunnen zien, zal dit een beperkte publicatie zijn). Het grote probleem leek dat de Belgische Christadelphian Google-site veel te groot was en als zodanig niet automatisch kon converteren.
Dit betekende dat alle artikelen met de hand moesten worden overgezet en opnieuw in een goede lay-out moesten worden geplaatst in nieuw gemaakte Google Sites.

Dat bleek een enorm tijdrovend werkje te zijn.

Om moeilijkheden bij een wijziging in de toekomst te vermijden, had ik besloten de ene website op te splitsen in 5 nieuwe websites. 2 sites in het Engels, en de andere in het Nederlands, Duits en Frans.

  1. Christadelphia – City of Christ
  2. Belgian Christadelphians
  3. Belgische Christadelphians
  4. Belgische Brüder in Christus
  5. Christadelphes Belges

De vroegere site van de Vlaamse Broeders was gemakkelijker om te bouwen doordat er een automatische overdacht kon gebeuren.Hierbij werden wel de woorden op het einde van een vroegere regel verbonden met het begin van een vroegere regel, terwijl waar nu nieuwe regels ontstonden de woorden gewoon niet grammaticaal werden afgebroken. Om dat allemaal te corrigeren moest ik duizenden bladzijden doornemen.

Om zo voor al die websites de teksten presentabel te maken moest ik mij dus weken er op toe zetten om soms een heel saai werkje te verrichten. Want alle linken moesten ook vernieuwd worden, wat toch een zeer omslachtig werkje was.

Om eerlijk te zijn, denk ik wel dat het resultaat mag gezien worden.

Voor de Focus websites (Jeshuaist Focus & Christen Focus) heb ik een index voorzien, maar voor de Christadelphian sites heb ik mij beperkt tot de Christadelphia Site.

Met “Christadelphia” hoop ik echt dat ik geïnteresseerde mensen ook een idee kan geven van Christadelphian geschriften door verschillende Christadelphians en een idee van de structuur en werking van onze geloofsgemeenschap of sociëteit.

Mocht je merken dat ik een aantal onderwerpen heb gemist en dat er artikelen zijn toegevoegd, laat het me dan weten.

Bij deze gelegenheid wil ik graag op u beroep doen.

We doen een beroep op het hart van allen die de Heer Jezus Christus en het dienstbetoon dat betrekking heeft op zijn zaak op aarde – om hulp, troost en materiële hulp te verlenen. Op alle gebied van het predikingswerk moeten er nog heel wat inspanningen geleverd worden.  Om substantiële vooruitgang te boeken in dit goede werk durf ik u en alle bezoekers van onze webpagina’s vragen om ons bij te staan.

Het zou de plicht van ons hart moeten zijn om het goede werk van prediking te bevorderen, vooral met het oog op de tekenen – die nu zo prominent aanwezig zijn – van de snelle “komst van de koning van Israël”, wiens glorieuze vleugels het land en de mensen van Immanuel in deze laatste dagen overschaduwen.

We zouden ons moeten verheugen om de bouw te mogen zien van die tempel die zal worden opgericht in het deel van Juda van het Heilige Land, wanneer Abraham en Christus de regerende Soevereinen van de hele wereld zullen zijn en alle volken zullen zegenen die eraan onderworpen zijn. Aan hun rechtvaardige heerschappij; wanneer de wet uit Sion zal uitgaan, en het Woord van Jehovah uit Jeruzalem. Dan zullen de woorden van de profeet gebeuren, zeggende:

“1  Zwijg en hoor mij aan, eilanden: Onder de naties zullen nieuwe krachten opkomen. Laat ze naderbij komen, laat ze spreken. Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan. 2 Wie liet in het oosten de overwinning dagen, wie heeft de bevrijder laten opstaan? Wie levert volken aan hem uit en onderwerpt koningen aan hem? Zijn zwaard maakt hen tot stof, zijn boog laat hen als kaf verwaaien;” (Jes 41:1-2 NBV)

*

Als broeders en zusters die regelmatig samenkomen, proberen we iedereen te steunen en aan te moedigen die bereid is om onder Christus verenigd te zijn en te leven naar Gods hoop en onze hoop in de toekomst. Deze inspanning vereist niet alleen veel werk, maar ook veel kosten.

Iedereen is welkom om ons op wat voor manier dan ook te steunen.
Een bijdrage voor ons werk is altijd welkom, en kan worden geleverd door middel van financiering:
via betaling met Paypal

of via overschrijving naar:
BE37 9730 6618 2528
BIC ARSPBE22

One thought on “2020 Vernieuwde Google Sites

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.