Begrijpend Zingen: Psalm 23 De Heer is mijn Herder #1

 

“1  Een psalm van David.

(23:1) De Heer is mijn herder mij zal niets ontbreken.
2 Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, Hij voert mij naar wateren der rust.
3 Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen,
Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan zijn naam.

4 Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn.
5 Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofd.
Mijn beker vloeit over.
6 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden al de dagen mijns levens.
Verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.”

~(Ps 23:1-6 WV78)

*

+

Lees verder voor commentaar: Begrijpend Zingen: Psalm 23 De Heer is mijn Herder #2

 

One thought on “Begrijpend Zingen: Psalm 23 De Heer is mijn Herder #1

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.