Gedachte voor 05 januari “Overstromingen kwamen en winden bliezen”

De gedachte van vandaag
“Overstromingen kwamen en winden bliezen”
(5 januari)

Vandaag hebben we de ‘eenvoudige’ lessen die Jezus leerde – het zijn lessen van leven of dood; van eeuwig bestaan, of vergetelheid, in een eeuwige zin – dit zijn de enige twee alternatieven voor ieder van ons. Matteüs 7 geeft ons de eenvoudige maar diepzinnige leer van Jezus op de wegen van het leven die voor ieder van ons liggen. Zijn we onze manieren van leven aan het bouwen op de rots van de waarheid – of op het veranderende zand van de menselijke mening en het daaruit voortvloeiende gedrag?

Jezus zei:

“iedereen die deze woorden van mij hoort [of ze leest, ze hoort lezen] en ze niet doet …”

Wel, zijn leven is gebouwd op zand – en wanneer God handelt, zegt Jezus in deze gelijkenis

“de regen [van zijn oordeel zal komen] en tegen dat huis slaan, en het viel, en groot was de val ervan “(verzen 26,27).

Hoe geweldig zullen de “wind” en de “overstromingen” zijn die de Schepper binnenkort zal brengen op onze steeds goddelozer wordende wereld! Laten we – duidelijk – de woorden onthouden die we vorige maand in Hebreeën hebben gelezen. Wat een grimmige en botte waarschuwing was het!

“Als we opzettelijk blijven zondigen nadat we de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er niet langer een offer voor de zonden, maar een vreselijke verwachting van oordeel en een woede van vuur …” (10: 26,27).

Laten we steeds meer leven op manieren die ons geloof tonen – en onze verwachting van goddelijke bevrijding – en welke geestelijke kracht we dan zullen ontwikkelen. Dan zullen de woorden van Jezus die we in Mattheüs 24 zullen lezen, op ons van toepassing zijn – terwijl we voelen dat de climax nabij is. In vers 13 lezen we:

“Maar wie tot het einde volhardt, zal behouden worden”

en in vers 22,

“omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort”.

Moge ons geloof zo sterk worden dat we gerekend worden tot de “uitverkorenen” als de angstaanjagende winden van Gods oordelen en we zien dat “de vloed” van zijn woede steeds meer over de wereld begint te verspreiden.

2 thoughts on “Gedachte voor 05 januari “Overstromingen kwamen en winden bliezen”

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.