Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing

“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik, in de boekrol staat van mij geschreven”

De behoefte aan verlossing

In het eerste deel van deze artikelserie hebben we gezien hoe God een knecht of dienaar zou roepen en hem ondersteunen. Het volk Israël als geheel had gefaald in zijn roeping om, als Gods knecht, de wereld duidelijk te maken wat het betekende Gods volk te zijn. God zou daarom uit dat volk één in het bijzonder roepen. De eerste ‘knechtprofetie’ hierover vinden we in de aanvangsverzen van Jesaja 42.

Dit deel van Jesaja’s profetie gaat over het volk Israël in ballingschap in Babel. Maar hij maakt duidelijk dat de verlossing die het volk echt nodig heeft, niet een bevrijding is uit die ballingschap, maar een totale bevrijding van de zonde, die evenzeer het volk beheerste. Het contrast dat Jesaja daarvoor gebruikt, is dat van God tegenover de afgoden, het maaksel van mensenhanden. Hoewel wij onder afgoden vaak uitsluitend de primitieve beelden verstaan die de andere volken aanbaden, verstaat de Bijbel daaronder ook het aanbidden van God op een andere manier dan voorgeschreven (zoals met het gouden kalf). In onze moderne wereld zijn er nog genoeg van zulke afgoden, zonder dat we meteen hoeven te denken aan primitieve volken. We zien in de hoofdstukken na deze eerste profetie over de knecht hoe er een parallel getrokken wordt tussen de ballingschap in Babel en de ‘verslaving’ aan de zonde:

Babel: Een volk in gevangenschap Hoofdstuk 42:18-25 Een volk onder de zonde Hoofdstuk 43:22-24

Bevrijding Hfdst 43:1-8 Zonde Bevrijding hfdst 43:25-44:5

Babel – De Elohim Hashem Jehovah (De Here), verlosser en enige God in tegenstelling tot afgoden hfdst 43:9-13 Verlosser der zonde hfdst 44:6-20

Verlossing uit Babel hfdst 43:14-21 Verlossing van zonde hfdst 44:21-23

God verlost, en daarbij is de verlossing uit Babel slechts een beeld van de werkelijke verlossing die de mens nodig heeft. De volgende hoofdstukken tonen aan hoe het volk tekortgeschoten is, hoe hun verblijf in Babel hen nog niet aanvaardbaar gemaakt heeft, en vooral hoe God dan, door de ware Knecht, het volk met zich zal verzoenen.

+

Voorgaande:

Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)

Vervolg:

Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde

++

Aanvullend

  1. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
  2. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 2 Voorbeelden uit het Oude Testament
  3. De nacht is ver gevorderd 12 Studie 3 Lessen uit het verleden 1 Makkabeese opstand

14 thoughts on “Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.