Gedachte voor 05 januari “Doden en eten”

De gedachte van vandaag
“Man toegestaan ​​om vlees te eten”

 

&
“God zal die verantwoordelijk houden als ze de mens doden”
(5 januari)


Nadat de goddelijke Schepper Noach en zijn zonen had gezegend, vroeg Hij hun om kinderen te hebben zodat er nog eenmaal velen van hen zouden komen om de aarde te vullen. Maar dit maal zouden, alle land-, water- en luchtdieren bang voor de mens zijn.
Luister goed: Ik eis het leven van iedereen die iemand doodt. Hij moet met zijn eigen leven betalen. Dieren die een mens doden moeten met hun eigen leven betalen en mensen die een mens doden moeten met hun eigen leven betalen. Iedereen die een mens doodt, zal daarvoor met zijn eigen leven moeten betalen. Hij moet worden gedood. Want hij heeft iemand gedood die op Mij lijkt. Zorg dat jullie kinderen krijgen, zodat er heel veel mensen op aarde zullen komen. Want Ik wil dat er heel veel mensen op aarde komen.” {Genesis 9:5-7BasisBijbel (BB)}
Vroeger had de mens die zich moest voortplanten het plantenrijk voor zich om als voedsel te gebruiken. De mens hoorde terug vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen om zich alzo ook te verspreiden over de aarde. De mens had zich slecht gedragen en God wist wat er in de geest van de mens gebeurde en hoe hij graag bepaalde dieren zou willen eten. Daarom was er genoeg reden voor dieren om bang te zijn voor de mens.
Elk levend wezen werd opnieuw onder controle van de mens geplaatst. Alles dat leeft en zich verplaatst, zou als voedsel voor de mens zijn. We komen te horen dat God de mens al de groene planten had gegeven voor voedsel. Nu gaf Hij hun ook de toelating om vlees te eten.
3 Elk levend wezen zal voedsel voor je zijn; terwijl ik de groene planten gaf, heb ik je alles gegeven.

God gaf ook een teken van een verbond tussen Hem en de aarde. Er zouden nog steeds wolken over de aarde komen die ook regen zouden brengen, maar nu zou er ook een regenboog in de hemel zijn om God Zijn verbond tussen Hem en de mens en alle soorten van levend schepsel te herinneren. Hij beloofde dat de wateren nooit meer een vloed zullen worden om al het leven te vernietigen. Als het teken van het verbond dat Jehovah maakte tussen Hem, Noah en elk levend schepsel met de mens, voor alle toekomstige generaties, zou er nu een boog in de wolken komen als teken zijn van het verbond tussen God en de aarde.

12 Ik zal jullie een teken geven van dat verbond. Een teken waaraan de mensen voor eeuwig zullen kunnen zien dat Ik een verbond heb gesloten met hen en met alles wat leeft. 13 Ik zet een regenboog in de wolken. Die boog is het eeuwige teken van mijn verbond met de aarde. 14 Telkens als het regent, zal de regenboog in de wolken te zien zijn. 15 Elke keer als Ik die boog zie, zal Ik aan het verbond denken dat Ik heb gesloten met jullie en met alles wat leeft. Nooit meer zal het zó lang regenen, dat de hele aarde overstroomd raakt en al het leven op aarde wordt vernietigd. 16 Als Ik de boog in de wolken zie, zal Ik denken aan het eeuwige verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde heb gesloten.” {Genesis 9:12-17BasisBijbel (BB)}

File:Suðuroy rainbow2.jpg
Regenboog te Suðuroy, Faroese Eilanden.

Wetende dat de aarde niet in zijn totaliteit zal worden vernietigd, mogen we niet vergeten dat de regen nog steeds zal vallen en dat er nog steeds overstromingen zullen komen. Ook zullen er nog altijd winden waaien en tegen ons slaan, zowel in letterlijke als in figuratieve zin. (De andere lezing van vandaag – Mattheüs 7) Daarom moeten we sterk zijn in ons geloof, geen domme (dwaze) mensen die hun huis in het zand bouwden.

Wij moeten de woorden van Christus Jezus horen en daarop handelen.

25 Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, stortte het huis niet in. Want het was op een stevige ondergrond neergezet. 26 Als je wel hoort wat Ik zeg, maar het niet doet, lijk je op een onverstandig man die zijn huis op zand bouwde. 27 Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.”{Mattheüs 7: 25-27. BasisBijbel (BB)}

+

Engelse versie / English version: Today’s thought “Killing and eating” (January 05)

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.