Gedachte voor 4 januari 2018

Gisteren kwamen wij bij de geschiedenis van Noach waarbij de Goddelijke Schepper de mensen nog een periode van 120 jaar gaf, waarin zij zich konden bekeren van hun zondige wegen. Daar kregen wij een eerste keer te zien hoe God geduld heeft voor de  mens en hen de mogelijkheid geeft om hun wegen te keren. De prediking van Noach, zoals de prediking vandaag door God lievende mensen, gaf de mensen op aarde de kans om het tij te doen keren en om zo geen slachtoffer te worden van wat God over de mensheid zou doen komen, een enorme zondvloed.

Uit de Bijbeltekst konden wij ook opmaken dat God aan Noach beloofde dat in zijn ark diegenen die hun toevlucht daarin zochten veilig zouden zijn. Hier krijgen wij weer een verbond van God omtrent mogelijke redding, zoals hij al een belofte in de Tuin van Eden had gemaakt.

“17 Want Ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen; alles wat zich op de aarde bevindt, zal omkomen. 18 Met u echter zal ik een verbond aangaan; gij moet u inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen.” (Ge 6:17-18 WV78)

In de eerste lezing van vandaag (Genesis 7) bekijken wij de grote ramp die over de mensheid kwam, de zondvloed. In Genesis 8 wordt verteld hoe God Noach en de dieren in de ark niet vergeten was en hoe Hij het water deed zaken.

De dieren elk naar hun soort treden in de ark van Noach

Toen Noach 600 jaar was bracht god de straf voor het zondige leven over de mens hun woonwereld. Met bakken viel het water uit de lucht en vulde de rivieren die overstroomden en grote stukken land onder water brachten. 40 dagen lang steeg het water hoger en hoger. De boot kwam van de grond los terwijl de de enorme watervloed over de aarde raasde an alles op haar weg vernielde. Het kolkende water nam de ark hoog op haar golven mee. Het water kwam zelfs zeven meter boven de hoogste bergtoppen te staan.

Alle levende wezens op aarde verdronken: vogels, vee, wilde en kruipende dieren en alle mensen, alles wat ademde en op het land leefde. God liet een wereldomvattende vloed alles vernietigen, uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren. Zij moesten hun geduld tonen in de ark die honderdvijftig dagen lang bleef dobberen.

Kan je jezelf indenken, meer dan een jaar in een beperkte ruimte te leven met maar enkele mensen en dieren, zonder enige radio, televisie of zonder enig modern gadget? De ontspanningsmiddelen moesten zij zelf ontwerpen en zij moesten zelf zorgen dat zij elkaar konden bezig houden terwijl het daarbuiten maar regende en terwijl er alleen maar vlakten water zichtbaar waren. Zij moeten in ieder geval veel geduld hebben gehad en een manier gevonden hebben om zich niet te vervelen.

Na honderdvijftig dagen zakte het water weg en op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark op de toppen van het Araratgebergte vast. Heel de tijd bleef Noach met zijn familie in de ark, vertrouwend op God en Zijn teken afwachtend voor de ark te mogen verlaten. Drie maanden later kwamen ook de andere bergtoppen boven het zakkende water uit.

Toch bleven zij wachten op een teken van God om de ark te mogen verlaten.

“13  In het zeshonderdeneerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten; en zie, de aardbodem was droog. 14 Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.

15  Toen sprak God tot Noach en zei:

16 ‘Ga uit de ark, met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen. 17 Laat alle dieren die bij u zijn mee naar buiten komen, alle levende wezens, vogels, viervoetige dieren en kruipende dieren; dan kunnen zij weer de aarde bevolken, weer vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.’” (Ge 8:13-17 WV78)

Noach, zijn vrouw, hun zonen en hun vrouwen verlieten mee met de dieren het schip. Aldus zien wij weer een begin van de wereld waar mensen in konden leven. Toen bouwde Noach een altaar en offerde een aantal dieren en vogels, die Jehovah had aangewezen als offerdieren. Dat offer dat Noach Hem bracht beviel God. doch het geen wat gebeurd was beviel Hem niet zo. Daarom zei God bij Zichzelf nooit meer zoiets te doen. Hierdoor weten wij dat er nooit nog zulke wereldomvattende overstromingen zullen komen en dat grote overstromingen geen straf van God is. Jehovah zal de aarde nooit meer zo zwaar vervloeken en alle levende wezens vernietigen. wij kunnen er dan ook op aan dat zolang de aarde blijft bestaan ,dat er zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht zullen blijven bestaan.

“18 Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen naar buiten. 19 Ook alle viervoetige dieren, alle kruipende dieren, alle vogels en al wat op de grond kruipt, soort bij soort, verlieten de ark.

20  Toen bouwde Noach een altaar ter ere van Jahwe; hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels, en droeg op het altaar brandoffers op. 21 Jahwe rook de aangename geur en zei bij zichzelf:

‘Nooit meer zal Ik de aardbodem vervloeken vanwege de mensen:
het hart van de mens is immers geneigd tot het kwade van jongs af aan.
Ook de andere levende wezens zal Ik nooit meer treffen, zoals Ik nu gedaan heb. 22 Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit houdt dat op.’” (Ge 8:18-22 WV78)

Uit het verhaal van Noach moeten we onthouden dat God zijn schepselen in de gaten heeft en bereid is om diegenen te redden die leven zoals het hoort. Degenen die met God wandelen, zijn degenen die zullen worden gered. Degenen die staan met hun geloof.

Wanneer we weten dat Jehovah God niet inconsistent is, moeten we ons herinneren dat het de rechtvaardigen zijn die de zaligheid zullen vinden. Berouw en geloof zijn de eigenschappen die van de mens worden verlangd. Net zoals Enoch en Noach een goede relatie met God hadden (“leven met God”) moeten ook wij proberen te leven volgens God Zijn Wensen en moeten wij bouwen aan onze relatie met Hem.

Vandaag is er een andere ark van veiligheid, degene die is voorbereid door God Zijn zoon (Jezus). We moeten Jezus zijn vissersboot binnen gaan zodat we op een veilige plaats zullen zijn wanneer de volgende vloed (van vuur) komt, zodat we in een veilige haven zullen zijn wanneer de eindtijd alle gruwel zal brengen en de goddelozen zal vernietigen.

+

Voorgaande

Gedachte voor 2 januari 2018

Gedachte voor 3 januari 2018

Hoofdbronnen van afwijkende gedachten

De Dag is nabij #4 Begrijpen

De Dag is nabij #8 Overzicht

Hoofdbronnen van afwijkende gedachten

++

Aansluitende berichten

 1. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 2. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 3. Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid
 4. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 5. Fragiliteit en actie #11 Horen
 6. De Falende mens #1 Voor en na zondvloed
 7. Ark van Noach
 8. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 9. De Leidsman van geloof
 10. Bijbelse verhalen in vijfhonderd ton ijs
 11. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 12. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 13. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 14. De nacht is ver gevorderd 5 Studie 2 Schrik of troost 1 Dagen van Noach
 15. De nacht is ver gevorderd 6 Studie 2 Schrik of troost 2 Sodom en Gomorra
 16. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 17. De nacht is ver gevorderd 10 Studie 2 Schrik of troost 6 Gebeuren in oordeel
 18. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 19. Tekenen der Laatste Dagen

+++

Gerelateerde berichten

 1. Yol, « route », vers l’Ararat. Yol, « weg », naar de Ararat. Yol, « road », to the Ararat.
 2. Noach
 3. Commentary for Noach
 4. Noach – A World of Difference — By Ben
 5. Noach: Distinguishing ourselves from Animals
 6. Noach: Zerizus – Learning Diligence and Enthusiasm through the Ark
 7. Noach: Noah’s Wife
 8. Parashat Noach Resource List
 9. Shabbat Shalom! – Noach
 10. The Floodwaters of Noah
 11.  Noach- Our Turn to Build His Name 5778
 12. Noach: the rainbow connection
 13. Parshat Noach: It’s all in the plans
 14. An Ancient Covenant, Parashas Noach
 15. #MeToo In the Time of Noach — By Barbara Heller

3 thoughts on “Gedachte voor 4 januari 2018

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.