Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia

Niet eerder was ik er toe gekomen om mij zelf op te geven als auteur op deze door mij gecreëerde website en op mijn andere Christadelphian website Broeders in Christus. Normaal gesproken was het helemaal niet de bedoeling op deze noch op de Broeders site om daar mijn eigen persoonlijke indrukken weer te geven. Zij moesten een spreekbuis zijn van onze Christelijke gemeenschap.

Enkel toen het wat spannend werd in onze Belgische vereniging en wij onomstotelijke moeilijkheden tegen kwamen omtrent de verbroedering van de man uit het noorden en de meerdere Christadelphians die hier in België verbleven. Wij vonden het toen uitermate dom om in verscheidene kleine groepjes hier in België naast elkaar te leven zonder informatie over elkaar uit te wisselen of zonder naar elkaars diensten te gaan.

Mijn pogingen om de meerdere Christadelphian groepen of Christadelphian mensen te verzoenen faalden en maakten zelfs dat wij meer geïsoleerd raakten. Wij kunnen er niet onderuit dat in de Christadelphian gemeenschap het zelfde probleem heerst van een verkleinend aantal actieve gelovigen en zelfs geen nieuwe aangroei. De meesten onder ons worden ouder en moeten de dood tegemoet zien. Meer en meer Christadelphians in bejaarden huizen komend of stervend maakt dat wereldwijd de Christadelphian gemeenschap slinkt.

Dit onder ogen ziend heeft men in Engeland de koppen bij elkaar gestoken en opgeroepen om op 10 oktober samen te komen om dit te bespreken.

Onze Engelse broeders Mick Roberts, Jon Downes en Arne Roberts riepen op tot “The Big Conversation” om kans te geven voor de broeders en zusters uit het Verenigd Koninkrijk hun gedachten en gevoelens over de toekomst van onze gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk te delen en in het bijzonder, om te spreken over het verminderen van onze grootte.

“Maakt het uit? Moeten we er iets aan doen? Zo ja, wat? Heeft u een mening? Wilt u de mening van anderen horen?”

was de oproep.

Voor mij, moet ik toegeven, was het onder het tumultueuze jaar met de affaire van de man van het noorden en met de weinig stimulerende gedachten en wegblijvende ondersteuning van broeders en zusters vanuit het buitenland, zeer frustrerend te merken hoe weinig sommige mensen bereid zijn om voor elkaar op te komen en om contact met elkaar te onderhouden.

Mede door het ontbreken van onderhouden contacten en doordat veel te veel mensen als het ware graag blijven leven in hun eigen gekende omgeving en niet verder gaan dan hun eigen ecclesia, ontbreekt het aan een stimulans die iedereen aanmoedigt om zijn voelsprieten uit te steken en actief mee te werken aan de noodzakelijke prediking.

Zeer ontgoochelend is het voor mij te moeten toegeven dat ik veel te weinig, om niet te zeggen ‘geen’ respons krijg op de uitnodiging om te prediken via het internet op de door mij voorziene websites. Verscheiden mensen die ik heb aangeschreven doen zelfs niet de moeit om mij iets te laten weten. Ik zou al tevreden geweest zijn moesten mij hebben laten weten dat zij geen tijd hadden of niet geïnteresseerd waren. Maar nu wanneer ik niets van hen terug hoor is dat wel frustrerend.

Echter is het niet al kommer en kwel en moeten wij ons focussen op hen die zich wel als broers en zussen willen gedragen en lief en leed met elkaar willen delen.

Dankzij onze “moeder ecclesia” in Newbury en hun aanwezige broeders en zusters in Dudley College kan u een verslag over die bijeenkomst aldaar lezen. Zie: The Big Conversation en The Big Conversation follow up, alsook navolgende artikels.

Op de bijeenkomst waar ongeveer 450 mensen aanwezig waren vielen opmerking op als

Het belang van het luisteren om te begrijpen, en niet luisteren om te storen.

Veel mensen voelen dat hun kerkelijk leven meer is geregeerd door angst dan liefde. Maar ‘volmaakte liefde drijft de vrees uit.’

In ‘break-out groepen’ kwam een scala aan onderwerpen en veel ideeën aan bod. Deze werden gegenereerd en zullen in de toekomst verspreid worden als het organiserend comité ze heeft kunnen verzamelen en rapporteren.

Met ca 450 mensen, was er geen enkele manier dat iedereen een gesprek kon hebben met iedereen, zodat de organisatoren geprobeerd hebben om een idee te geven van wat er gaande was in alle groepen. Ze hadden een korte video vastgelegd van de standpunten van mensen over wat ze willen dat onze gemeenschap er zal uitzien in de komende 5-10 jaar.
Ze brachten ook 9 mensen op het podium (3 jonge, 3 middelbare leeftijd en 3 in de bloei van hun leven!) En vroegen hen wat ze uit de dag mee naar huis konden nemen en wat ze graag zouden willen zien gebeuren in onze gemeenschap.

Eveneens waren er ook ‘mini actieplannen’ om in te vullen welke vroegen wat de aanwezigen van plan zijn (als ze dat al zijn) om een follow-up van de dag en werden de aanwezigen aangemoedigd om deze te voltooien.

Een interessant punt was een korte presentatie door een broer die behoort tot een groep genaamd ‘Beyond Lecturing’. Dit is een kleine groep die ongeveer een jaar vergadering plant over hoe we, als een Christadelphian lichaam beter kunnen slagen in de prediking van het goede nieuws bv door het hebben van een betere opleiding voor onze ‘sprekers’.

Newbury Sign BoardVolgens de aanwezigen uit Newbury was het een interessante dag, die een unieke gelegenheid bood om de toekomstige richting en initiatieven te bespreken voor onze gemeenschap.

Er kan volgens mij slechts sprake zijn van een gemeenschap wanneer er een gemeen gevoelen of aanvoelen van samengang is. Er moet de wil zijn om gemeenschap te hebben met elkaar. Een kerkgemeenschap kan slechts ontstaan als er voldoende mensen zijn die ware gemeenschap met elkaar willen vormen. Een ‘Broedergemeenschap‘ kan slechts ontstaan als er meerdere mensen bereid zijn om elkaar als broer of zuster te aanvaarden en zich daar naar te gedragen.

Om dit te verwezenlijken moet er eerst en vooral vertrouwen zijn en moet er wederzijds respect zijn met een gelijkwaardig geloof en met het doel om samen iets te willen opbouwen. Ook al kan dat kosten en verantwoordelijkheden vragen waarbij eenieder zijn steentje zal moeten bijdragen, is het de drijfveer om samen te gaan voor dezelfde goal dat mensen bijeen moet houden in een liefelijke omgang met elkaar.

Men kan de vraag stellen wat mensen er toe brengt om zich tot een gemeenschap te wenden en om zich er lid van te maken. In zulk een bijeenkomst van mensen komt het welslagen van die gemeenschap er op aan dat er de bereidwilligheid tot samenwerking moet zijn. Maar eveneens moeten de leden van de gemeenschap zich durven plaatsen in de groep. Daar kan het soms verkeerd gaan wanneer de betrokken personen zich niet willen openstellen naar de anderen of als zij zich niet werkelijk figuurlijk willen bloot geven. Voor onze geloofsgemeenschap is het verder ook zeer belangrijk dat diegenen die zich bij ons willen aansluiten voor het zelfde geloof willen gaan  maar ook dezelfde doelstellingen of ‘purpose’ hebben. Hoe groter de kloof tussen het leven dat ze leiden en wie ze werkelijk zijn, hoe moeilijker het zal zijn om zich gelukkig te voelen in die gemeenschap en hoe groter de stress zal zijn. Op het moment dat we verbinding hebben met ons levensdoel, kunnen we deze spanning loslaten en komt er energie vrij om te gaan doen wat ons werkelijk inspireert en keuzes te maken. Dan kan het ecclesia werk volop gaan bloeien.

Als Bijbelgetrouwe gelovigen mogen wij niet nalaten de Bijbel te bestuderen maar moeten wij ook ons uiterste best doen die Bijbelstudie waar te maken en om te zetten in het dagelijks leven. Ons geloof moet wortelen en houdt in dat in navolging van Jezus Christus wij die buitengewone boodschap van het komende Koninkrijk van God willen uitdragen. Elkeen die zich Christen noemt moet Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld en open staan voor elk levend wezen om dat respectvol te behandelen en de liefde van Christus er naar toe uit te dragen.

+

Voorgaande:

Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

Christelijke beleving in België

Een nieuw seizoen voor de deur

++

Aanvullende lectuur:

 1. Barstende wereld
 2. Kerk niet bepaald gebouw
 3. Christadelphians openen Tweede Ontmoetingsplaats in België
 4. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 5. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 6. Intenties van de ecclesia
 7. Kleine gemeenschap in ongïnteresseerde wereld
 8. Een samenkomst of meeting
 9. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 10. Verzamelen of Bijeenkomen
 11. Congregation – Congregatie
 12. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 13. Expenses, costs – Onkosten, uitgaven
 14. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 15. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden
 16. Respect for all
 17. Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie
 18. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 19. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 20. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1
 21. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2
 22. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 23. Vertraging door ongehoorde moeilijkheden
 24. Seizoen 2013-2014
 25. Op weg naar 2014-2015
 26. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 27. Een nieuw seizoen voor de deur
 28. Communiceren in verbondenheid
 29. Bekeerlingen en omgang
 30. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 31. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 32. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 33. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 34. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 35. Bepaal de aandrijving

+++

Verder aanverwante lectuur:

 1. Preek: Wedergeboorte (Esg.36:26,27)
 2. Preek: Jakobus 5:7-11 Die regverdige moet geduldig wag op die wederkoms van die HERE
 3. Interne Drijfveer
 4. Co-Creation Thursday Ordina – 1%CLUB
 5. Terugblik ICA event “Wat is jouw drijfveer?!”
 6. Doelen van een kerkelijke gemeente

+++

11 thoughts on “Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.