Leren kennen van Hem die het hart kent

Dezer dagen zullen wij in de ecclesia bekijken hoe wij God beter leren kennen en hoe wij als gemeenschap ook de taak hebben om die kennis van God door te geven aan anderen. Maar de nadruk zal liggen op het zoeken naar Diegene achter dat hele ontstaan alsook naar het ontdekken van Zijn Plan of Zijn doel met ons en deze aarde .

Wij zullen zien welke bereidheid er vandaag is om te zien en om te zoeken naar de waarheid. In onze ecclesia zullen wij ook zoeken naar manieren om meer tot inzicht te komen en naar manieren om elkaar daarbij te helpen en om elkaar verder op te bouwen in de kracht om meer kennis te vinden.

Dichter bij het einde der tijden komend wordt het belangrijker dat zo veel mogelijk mensen er toe komen om God te leren kennen. Het kennen van God moet een bereidheid inhouden om meer over hem en Zijn werken te weten te komen en om een goede relatie met Hem te willen hebben. Wij moeten zeker weten dat God niet kan misleid worden. Men kan Hem niet voor de gek houden. Hij weet wat er in ons hart omgaat.

Wij kunnen slechts hopen dat wij allemaal God volledig mogen leren kennen. dit in het besef dat Hij ons kent.

Nederlands: "Zijn twijfels komen telkens ...
“Zijn twijfels komen telkens opnieuw in het begin van het seizoen”, brons (2002) (Photo credit: Wikipedia)

Om er toe te komen om echt  over God meer te “weten” en Hem te “kennen” moeten we de juiste middelen vinden om onze zoektocht naar God goed te vervolmaken. Om meer over Hem en Zijn Plan te weten te komen gaf Hij Zijn Woord aan de wereld. In het boek van de boeken moet elke persoon in staat zijn om meer over God en Zijn plan uit te vinden. In dat Boek der boeken, de Bijbel kan elk individu ook manieren vinden om te communiceren met de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde. Van de in de 66 boeken geleverde teksten kunnen we meer inzicht bekomen en kunnen we manieren vinden om het beste van ons leven te maken.

Dat leven dat wij moeten opbouwen kan ondersteund worden door het in dat verzamelboek geleverde materiaal. Daaruit kunnen wij voldoende wijsheid halen om ons leven op te bouwen naar goed vermogen en om goede relaties op te bouwen met de schepsels die God hier op de aarde heeft toegelaten en met Hem zelf. Hiertoe kan de bijbel ook achtergrond bieden om tot een goed intiem gebedsleven te komen. Onze bereidheid om dicht bij God te komen en om een ​​intiem gesprek met Hem te voeren kan ons de kracht leveren om God beter te leren kennen en om dichter bij Hem te komen.

In de komende dagen zullen we kijken hoe ons reguliere lezen van en meditatie op zijn woord dit doel kan laten bereiken.

+

Voorgaande:

Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

Vervolg:

Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

Bijbel, Gods Woord om op te voeden

++

Aanvullende lectuur:

  1. Een meer dan Grote God om naar op zoek te gaan
  2. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
  3. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
  4. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
  5. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
  6. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
  7. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
  8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
  9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
  10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

+++

19 thoughts on “Leren kennen van Hem die het hart kent

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.