500ste posting geplaatst op 27 februari 2015

MSN Logo
MSN Logo (Photo credit: Wikipedia)

Op 25 februari 2012 begonnen wij op WordPress met de voortzetting van onze vroeger MSN Ecclesia site. Opzet was nog steeds om hier het nieuws van de Belgische Gemeenschap naar voor te brengen.

Bedoeling was om hier ook dieper op in te gaan op zaken die in de ecclesia werden besproken en exhortatie voor te leggen welke tijdens de dienst werden gegeven. U zal hebben kunnen merken dat wij recent nu deze uiteenzettingen ook plaatsen onder “exhortation” om ze zo later makkelijker te kunnen terugvinden.

English: The logo of the blogging software Wor...
The logo of the blogging software WordPress. (Photo credit: Wikipedia)

Zoals je kon merken willen we wat meer vermaningen plaatsen op deze site terwijl op onze Broeders website Broeders in Christus of Christadelphians we verder blijven kijken naar de Bijbel en als die reeks ten einde zal komen zullen we verder gaan kijken naar de gemeenschap van Christadelphians, wie ze zijn, wat ze denken, hoe ze werken en hoe zij elkaar ontmoeten, omgaan met elkaar en anderen, en wat ze doen.

Op 27 februari 2015 werd de 500ste posting op deze ecclesia website geplaatst en onze 220e op onze broeders website. Maar dat zijn niet de enige sites waar u onze geschriften kan vinden. U kunt ook artikelen van ons vinden op Stepping Toes, From Guestwriters en sinds kort op de Messias voor iedereen = Messiah for all. We hopen dat we kunnen u daar ook te vinden.


Voor die 500 postings op deze site mochten wij 46.433 keer bekeken worden en konden er 4.184 reacties geregistreerd worden van mensen van over de hele wereld. Spijtig genoeg treffen wij heel weinig Nederlandstaligen aan. Ook bij de elektronische en landpost komen er relatief weinig Nederlandstalige berichten binnen.

Sinds 25 februari 2012 kregen wij de meeste kijkers uit volgende landen: Amerika 17.774; Nederland 6362; België 5119; Verenigd Koninkrijk 3016; Australië 1.676; Canada 1067; Duitsland 709; India 511; Frankrijk 503; Nieuw-Zeeland 480; Filipijnen 442; Zuid-Afrika 356; Brazilië 201.

We zijn blij dat we u hier op deze paginas kunnen aantreffen en hopen dat wij u zullen terug zien als een regelmatige lezer.

God zegen zij met u

+

An English shorter version may be found: 500 posts being placed on this ecclesia site

One thought on “500ste posting geplaatst op 27 februari 2015

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.