Seizoen 2013-2014

Het afgelopen seizoen hebben wij in onze diensten onder ogen genomen hoe wij best God konden naderen.

Eén van die benaderingsmomenten is het gebed. Hieraan hebben wij veel aandacht geschonken en heeft de artikelenreeks veel publicatieruimte in beslag genomen, waardoor spijtig genoeg niet zoveel losse teksten zijn kunnen geplaatst worden over onze wekelijkse activiteiten. Om meer ruimte te hebben om aandacht te schenken aan onze diensten zullen wij in de toekomst de langere artikelen reeksen daarom eerder op één van onze andere sites plaatsen, zoals op Stepping Toes of op onze Broederssite.

christadelphia Feb. 15 19.36Heel veel energie is het afgelopen seizoen ook opgegaan naar onze betrachting eenheid in België te vormen waarbij onze betrachting om met Carelinks gedoopten samen te komen en mensen ook hun diensten kenbaar te kunnen maken falicant afgelopen is. Onze pogingen om CBM, Carelinks en de man van het Noorden zich met elkaar te laten verzoenen en over te gaan tot een vruchtvolle samenwerking is volledig mislukt. De Engelse verantwoordelijke voor de Belgische Christadelphians van de Centrale Beweging (CBM) met de Belgische verantwoordelijke van de Belgische Christadelphians, Marcus Ampe hoopten de man van het noorden te kunnen overtuigen om de uit Riga bestuurde Belgische gemeenschappen van de Carelinks groep samen te alten werken. De meerdere pogingen en het vele heen en weer geschrijf van enkele in België verblijvende Broeders in Christus van de Centrale beweging (Central Fellowship) om Old Paths, Bible Students/Bijbelstudenten en Carelinks te verzoenen en in eendracht samen te laten werken zijn door de koppigheid van de man uit het noorden uitgedraaid op een nog grotere isolatie voor de Christadelphians onder leiding van Marcus Ampe, die nu nog meer geïsoleerd zijn geraakt dan voorheen en nu besloten hebben om duidelijk te maken om als onafhankelijke Christadelphians verder door het leven te gaan. Hiertoe werd ook de naam veranderd tot ‘Vrije Christadelphians‘ of ‘Free Christadelphians’. Verscheidene Christadelphians vroegen vervolgens om bepaalde berichtgevingen over hun gemeenschap weg te halen van de berichtgevingen op Christadelphian World, waardoor er nog maar weinig over bleef om die site zo te blijven noemen met een verwijzing naar de Christadelphians. Daarom werd er over gegaan tot een naamswijziging en kwam “Our World” in leven op de vroegere URL  die behouden bleef als Christadelphian world.Our World New Name for Christadelphian World 20140314

De heer Ampe geeft toe dat hij wat te voortvarend is geweest en te veel hoop had gesteld op enkele mensen, met de gedachte dat ook voor hen de goddelijke waarden hoger lagen dan de menselijke commerciële belangen. Hierin heeft hij zich lelijk vergist en geeft zijn te hoge verwachtingen toe. De heer Ampe behoort eigenlijk tot een progressieve tak van de Broedergemeenschap, die niet door iedereen kan gesmaakt worden en waarbij de verbroederingspoging als een stap te ver werd aanschouwd, waarvoor zij nu dan ook afstand van hem namen en de Belgische gemeenschap van Broeders in Christus nog in een grotere isolatie achterlaten dan voor de verbroederingspoging.

De heer Ampe laat zich echter niet neerslaan en vervolgt zijn weg om mensen dichter bij God te brengen. Ook al gingen er enkele getrouwen van dienst wegens hun burgertaken terug naar Engeland, blijven hij en Steve Robinson hun werk voortzetten met goede moed.

Stepping Toes - About Nov. 14 11.32From GuestwritersDe lifestyle magazines Stepping Toes en From Guestwriters, opgericht bij Marcus Ampe, willen verder een spreekbuis blijven om verscheidene gedachten bijeen te brengen. Daarbij wordt op From Guestwriters ook aandacht geschonken aan problemen die zich in de maatschappij kunnen voordoen en hoe anderen uit andere geloofsgroepen gelijkaardige zaken benaderen. Op die site willen de Belgische Christadelphians meer positief nieuws brengen. Met het overbrengen van een vleugje aanstekelijk positief vuur willen wij hopen dat die positieve vonken mogen overslaan. Op 26 maart 2014 mocht Guestwriters for you de opening tot dit nieuwe platform brengen, waar in tegenstelling tot Stepping Toes ook niet Christadelphians hun zeg zouden moeten kunnen krijgen. Iedereen die vindt dat zij iets positief kunnen bijdragen aan de maatschappij is voor die site uitgenodigd om zich als kandidaat auteur aan te bieden.

Guestspeaker 1° article 20140326Wij blijven ook positief door gaan. Het hele negatieve gebeuren heeft door de kennisgeving op het net teweeggebracht dat wij ook zeer positieve reacties hebben gekregen en dat meerdere mensen ons lieten weten dat zij nu konden zien dat wij geen sekte waren, zoals zij eerst dachten, maar wel degelijk gewoon een open menselijke organisatie met een vrijdenkend positief gezicht en open geest. Hierdoor hebben wij nu toch drie mensen voor een schriftelijke cursus bijgekregen.

De heer Marcus Ampe geeft toe dat hij te veel zijn hoop op de mens had gesteld en dat hij zich door zijn frustratie van in zulke kleine geloofsgemeenschap zoveel werk met zo weinig resultaat hoopte dat de samenwerking met de man het noorden een verbetering in de situatie zou brengen. De ervaring heeft hem weer met beide voeten op de grond gezet en hem doen inzien dat wij nog sterker moeten rekening houden met de gebondenheid aan de tijdsgeest en aan de verknochtheid van de mens aan eigen gewin en weinig mededeelzaamheid. zolang wij in dit tijdsgestel zitten zullen wij rekening moeten houden met de menselijke onhebbelijkheden van na-ijver, egoïsme, geldgewin, en weinig zin om werkelijk als werkers van God samen één geheel te vormen in het Lichaam van Christus.

Marcus Ampe en zijn kleine gemeenschap laten zich echter niet ontgoochelen en blijven verder werken aan wat soms een onmogelijke opdracht lijkt. Onbekommerd zetten zij hun stappen nu verder en hopen nu wanneer het in Gods tijdsbestek past dat de gemeenschap van gelovigen die werkelijk Jehovah willen dienen verder zal mogen ijveren naar een liefdevolle gemeenschap, niet onder menselijke beheerders, maar onder de hoeksteen Jezus Christus, Jeshua de Messias die ons alle hoop geeft op een betere wereld.

Meeting at the new Cuiz'Inn Heverlee resto Noord
Na de hernieuwing van het service station in Heverlee, langs de autostrade Brussel-Liège, konden wij terug met vereende kracht bijeenkomen in het nieuwe Cuiz’Inn Heverlee resto Noord

Tijdelijk waren wij niet in de mogelijkheid om de ruimte in Heverlee te gebruiken wegens vernieuwings werken. Sommige ogenblikken was het erg rumoerig tijdens onze diensten daar, door de werkzaamheden, maar nu kunnen wij opzien naar een mooi kader in de Cuiz’Inn Heverlee resto Noord waar naast Nijvel onze vergaderingen blijven door gaan.

Wij hopen het komende seizoen met vernieuwde energie weer positief aan de slag te gaan en kijken uit om onze lezers weer meer nieuws over het gemeenschaps- en kerkleven aan te bieden op dit platform terwijl wij op de Vlaamse site van de Broeders in Christus dieper zullen ingaan op het ontstaan, de ontwikkeling en de gedachten van de broeders in Christus of Christadelphians.

Wij zullen alles in het werk stellen om iedereen te blijven aanmoedigen om de juiste weg te zoeken om door de smalle poort door te kunnen gaan en het Koninkrijk van God te vinden en binnen te treden.

Op weg naar een nieuw seizoen vol levenskracht en energie om het Woord van God te verkondigen met een blijvende vredesboodschap.

+

Ter toelichting van de knelpunten dit afgelopen seizoen:

 1. Goede mensen en verborgen christenen
 2. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 3. Bemoedigingssamenkomsten
 4. Bekeerlingen en omgang
 5. Vertraging door ongehoorde moeilijkheden
 6. Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars
 7. Overgang 2013-2014 en Met Open Bijbel
 8. Vernieuwde Christadelphian Wereld
 9. Nieuwe naam een feit

In het Engels:

 1. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 2. Flowing out from a genuine spiritual “heart”
 3. Others that hinder the message
 4. Is the Megachurch the New Liberalism?
 5. Problems attracting and maintaining worshippers
 6. Vision blurred by cumulative burden of divisions
 7. Some christians do have problems with the Christian connection with Jews
 8. Belonging to or being judged by
 9. Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church
 10. A man from the North wanting to have control in Belgium
 11. Delay in publications because attack from outside
 12. Censorship possible by a person and his organisation
 13. Attackers silenced freedom of speech
 14. Certain people trying to stem freedom of speech
 15. No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks
 16. Walking alone?
 17. Our openness to being approachable
 18. Not many coming out with their community name
 19. Members of the ecclesia uniting and seeking God’s help in tribulation
 20. Many forgot how Christ should be our anchor and our focus
 21. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God
 22. Priority to form a loving brotherhood
 23. Cleanliness and worrying or not about purity
 24. Unity doesn’t mean uniformity
 25. Being Missional
 26. Let us not fret or worry about next season
 27. Change of name
 28. New Name a fact
 29. Different writers joined together
 30. From Winterdarkness into light of Spring
 31. To whom do we want to be enslaved
 32. The one who set the standard
 33. God’s Time is Best
 34. Together tasting a great promisse
 35. Encouraging one another

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Christadelphian mens
 2. Christadelphians wereldwijd
 3. Christen genoemd
 4. Christen mensen met ons geloof
 5. Christus toebehorenden
 6. Geloofspunten van de Christadelphians
 7. Huiskerk in België
 8. Liefdemaaltijden
 9. Omtrent geloof en gospel
 10. Opdracht voor christen
 11. Open groep
 12. Organisatie der Broeders in Christus
 13. Sekten
 14. Trots blokkade tot geloof
 15. Uitzicht op de toekomst
 16. Verkondigen
 17. Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites
 18. Volgens eerste eeuw patronen
 19. Volharding & Bijbelstudenten
 20. Voorstelling
 21. Wie,wat & hoe Christadelphians

+++

6 thoughts on “Seizoen 2013-2014

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.