Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

Vertrouwen, Geloof en Gebed

Roepen en Toeschrijving aan Jehovah in Gebed

De te luisteren bereid zijnde maker

יהוה Jehovah God is altijd bereid om klaar te staan voor Zijn Verwezenlijking of Zijn Schepping. De hele tijd is Hij bereid om de mensen ter wereld te volgen, hen te leiden en hen te helpen als zij Zijn hulp willen. Jehovah is steeds het toevluchtsoord van hen geweest die in Hem geloofden van één generatie tot de andere.

יהוה {Jehovah}, U bent onze toevlucht geweest in alle generaties. Voordat de bergen waren geboren of U de aarde en de hele wereld had voortgebracht, van eeuwigheid tot eeuwigheid zelfs bent u Ěl. (Psalmen 90: 1-2 De Geschriften 1998 +)

Er waren velen die graag zoals koning David voelden dat ze vervuld waren met God Zijn genade en het niet erg vonden voor een beroep te doen op de Allerhoogste van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. De liefhebbers van God schreeuwden in vreugde en waren elke dag blij. (Psalm 90:14) Hij die in de zorg van de Allerhoogste leeft, en in de God van de hemel Zijn bescherming woont, zal niet bang zijn om te spreken met Jehovah en tot hem te zeggen: ‘ U bent mijn toevlucht en schild; U bent mijn God en in U blijf ik hopen. ” Hij zal hen uit de strikken van de achtervolgers en lasteraars houden en hen redden van al hun problemen.

1 Hij die verblijft in {of zich ophoudt in} de geheime plaats van de Allerhoogste, die zich onder de schaduw houdt van de Almachtige, 2 hij die zegt van יהוה {Jehovah}, “mijn toevlucht en mijn bolwerk, mijn Elohim, in wie ik vertrouw!” 3 Want hij verlost u van de valstrik van een trapper, van de destructieve pestilentie. (Psalm 91: 1-3 De Geschriften 1998 +)

Koning David verzekert ons dat het goed is om dank te zeggen aan onze Schepper.

1 Het is goed bedanking te geven {Het is goed om dankzegging te brengen/dank te zeggen} aan de heer יהוה {Jehovah} en lof te zingen voor Uw naam, O Aller Hoogste; 2 Om uw vriendelijkheid te verklaren in de ochtend, en uw betrouwbaarheid elke nacht (Psalmen 92: 1-2 De Geschriften 1998 +)

Moeten we ons niet eerder verbazen als de Schepper niet naar ons zou kijken en naar zijn schepping zou luisteren?

Hij die het oor geplant heeft, zou Hij niet horen? Hij die het oog vormde, ziet Hij niet? (Psalm 96:9 De Geschriften 1998 +)

God weet de gedachten van de mens, dat zij ijdel zijn. (Psalm 94:11) Voor Hem kan niets verborgen blijven.

We moeten nederig zijn, wetende dat God steeds de Allerhoogste zal zijn voor eeuwig. In Hem moeten we vertrouwen en ons verheugen. We moeten voor Zijn aanschijn komen met dankzegging, en voor Hem een vreugdevol geluid maken met Psalmen. Voor Jehovah God is een grote God en een grote koning over alle goden. De goddelijke Schepper zal Zijn volk niet afdanken. Zijn Volk zal Hij nooit verwerpen, want alles behoort Hem toe omdat Hij het ook ontwierp.

Een grote Soeverein boven al de machtigen

1 Kom, laten we zingen tot de Heer יהוה {Jehovah}! Laten we een schreeuw opklinken {verhogen} naar de Rots van onze bevrijding. 2 Laten we komen voor Zijn aangezicht met dankzegging; Laten we een schreeuw verhogen aan hem in zang. 3 Want de heer יהוה {Jehovah} een grote Ěl, en een grote Soeverein boven al de machtigen. 4 In wiens hand de diepten van de aarde zijn; ook de bergtoppen zijn ook de Zijne. 5 De zee is van Hem, want hij maakte ze; En zijn handen vormden het droge land. (Psalmen 95: 1-5 De Geschriften 1998 +)

File:CORO GOSPEL LIVING WATER.jpg

6 Kom, laten wij buigen en buigen laag, laten we onze Maker {Jehovah} voor de heer knielen. 7 Want hij onze Elohim is en wij de mensen van zijn weiland zijn, en de schapen van zijn hand. … (Psalmen 95: 6-7 De Geschriften 1998 +)

+

Vorig hoofdstuk: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding

Vervolg: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

In het Engels / In English: Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #1 Listening Sovereign Maker

++

Lees ook:
 1. Vreugde is niet in dingen, het is in ons
 2. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 3. Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen
 4. Nederig opstellen
 5. Zingen geschenk van God
 6. Songs of the night
 7. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 8. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 9. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 10. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

+++

 • Promises Fulfilled (thevoiceofmary.wordpress.com)
  God is righteous and deserves the honor and glory. / Satan’s allegations are litter, a fabricated story. / Not for profit, not through force, on God we will depend; / Over time, people will choose to be Jehovah’s friend. / On God’s promises we can rely; / We laud you Jehovah, our Father on high. We Thank You Jehovah
  +
  My Prayer Was Answered
  I prayed to God for strength; his word helped me overcome difficulties. /I prayed to God for wisdom; his principles gave me insight and understanding.
  +
  The Wonder of Jehovah
  You’re the only one who knows our heart. / The things we wish to do——we can’t. / You give us love and consolation; / True hope gives us the strength to go on.
 • For the Chief Musician, Psalm 5 (planet.infowars.com)Give ear to my words, O Jehovah, Consider my meditation. /  Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God; For unto thee do I pray.
 • Psalms 120-129 (mybiblereadingplan.wordpress.com)
  In my distress I cried unto Jehovah, and he heard me. Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue. What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue? Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper.
 • He Created Mankind to Worship and Praise Him (akinlajajoseph.wordpress.com)
  The reason while God created man is for him to worship Him all the days of his life.
 • Following Jesus’s Footsteps (thevoiceofmary.wordpress.com)
  Our faces are beaming; we have good news to share. / Jehovah’s magnificent purposes we eagerly declare. / His will is soon to be fulfilled.

21 thoughts on “Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

 1. Vroeg gebruik van de naam en zijn betekenis. Uit Exodus 3:13-16 en 6:3 wordt vaak de verkeerde conclusie getrokken dat Jehovah’s naam voor het eerst aan Mozes werd geopenbaard, en wel enige tijd voor de uittocht uit Egypte. Het is waar dat Mozes de vraag stelde: „Veronderstel dat ik nu tot de zonen van Israël ben gekomen en dat ik werkelijk tot hen zeg: ’De God van uw voorvaders heeft mij tot u gezonden’, en zij werkelijk tot mij zeggen: ’Hoe is zijn naam?’ Wat zal ik hun dan zeggen?” Maar dit betekent niet dat hij of de Israëlieten Jehovah’s naam niet kenden. Alleen al de naam van Mozes’ moeder, Jochebed, betekent mogelijk „Jehovah is heerlijkheid” ( Ex 6:20 ). Mozes’ vraag hield waarschijnlijk verband met de omstandigheden waarin de zonen van Israël zich bevonden. Reeds vele tientallen jaren gingen zij gebukt onder wrede slavernij, zonder ook maar de geringste vooruitzichten op verlichting. Twijfel, ontmoediging en een verzwakt geloof in Gods macht en voornemen om hen te bevrijden, waren hoogstwaarschijnlijk in hun gelederen doorgedrongen. (Neem ook nota van Ez 20:7, 8 .) Dientengevolge zou het voor de in ellende verkerende Israëlieten niet veel betekend hebben wanneer Mozes eenvoudig had gezegd dat hij in de naam van „God” (ʼElo·him′) of van de „Soevereine Heer” (ʼAdho·nai′) kwam. Zij wisten dat de Egyptenaren hun eigen goden en heren hadden, en moesten ongetwijfeld aanhoren hoe de Egyptenaren hun honend voor de voeten wierpen dat hun goden superieur waren aan de God van de Israëlieten.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.