Hersenspoeling en voortdurende intimidatie

Op 10 mei 2012 stelden de SGP-jongeren en het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP in hun gezamenlijke publicatie ‘Toekomst voor Israël. Zicht op het conflict tussen Palestijnen en Joden’ dat ereen oplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict alleen dichterbij komt wanneer de Palestijnse leiders eerst bewijzen dat ze serieus vrede met Israël willen. Nu spreken ze vaak met dubbele tong. Richting de internationale media in de Engelse taal over vrede. Maar richting de eigen bevolking in het Arabisch over opstand en verzet. Vredesbesprekingen hebben dan geen enkele zin.

Al jaren sleept het explosief conflict in het Midden-Oosten aan. Dat conflict, met name tussen Israël en de Arabische staten, wordt een belangrijke factor van divergentie tussen de Europese en Amerikaanse publieke opinie. Langs beide zijden wordt het conflict bezien door middel van ‘partijdige’ ogen. De vraag is hoe lang wil de gemeenschap de eenzijdige bril ophouden.

Maar voor buitenstaanders is het ongelofelijk moeilijk om echt bepaalde waarheden te achterhalen doordat beide partijen de waarheid geweld aan doen. Niemand van de ‘lawaaimakers’ blijkt zuiver te zijn. In beide kampen kan men verkeerde dingen vinden. Zaken die tegen de borst stoten en mens onwaardig zijn.

Langs weerszijden trachten ze de pers naar hun kant te trekken, dat tot gevolg heeft dat men in de media-aandacht en politieke commentaar / analyse / acties  meer en meer eenzijdige standpunten krijgt geformuleerd.

Geen enkele andere regio in de wereld of politieke kwestie heeft tot dergelijke politieke angst en onrust geleid als de problemen van Israël en de Palestijnen. Er zijn al zoveel oplossingen voor de problemen van de Israëlische regering en het Palestijnse volk voorgesteld geworden en er zijn er nog massa’s die zouden kunnen opgevolgd worden. In feite komt het er op aan om goede wil te tonen en om het lef te hebben om met een spons over het verleden te vegen. Maar buiten de politieke moed komt er ook het godsdienstig gegeven daar hoop op vrede worden tegengewerkt door conservatieve en religieuze radicalen aan beide zijden. Eveneens is er het wereldgebeuren plaatje met de verdeling van de machten, maar ook met de angst om posities op wereldvlak te verliezen, waarbij de invloed van buitenaf uit landen zoals de Verenigde Staten, Iran en Syrië een belangrijke rol spelen.

De oprichting van een Joodse staat was een noodzaak geworden in de twintigste eeuw omdat ook verscheidene staten daarin een oplossing zagen tegen het al een lange tijd wijd verspreide anti-semitisme in Europa. Vroeg anti-semitisme was geworteld in religieuze verschillen, maar het tijdperk van de Verlichting zorgde voor een nieuw radicaal en seculier antisemitisme in Europa. In 1917, onder de Balfour-verklaring,  verklaarde de Britten hun grondgebied in Palestina een thuisland voor de Joden, Palestina, zijnde het voorouderlijk thuisland van de Joden.

Hierbij hadden de Britten echter over het hoofd gezien dat door de constante verschuiving van volkeren in die regio er al een tijdje een ander religieus volk in de regio woonde. Het probleem met de Britten die Palestina als een Joods thuisland verklaarden was dat Palestina voornamelijk werd bewoond door islamitische Palestijnen en zo goed als een aanzienlijke christelijke minderheid.

Ook al beloofde het plan om de rechten van degenen die al leefden in het Palestina niet te ondermijnen, groeiden meer en meer spanningen tussen de betrokken partijen. Grotendeels kwamen de moeilijkheden bij de massa’s immigranten. Russissche, Amerikaanse en andere Joden die allemaal trokken naar het Beloofde Land. Met de jaren groeide de spanningen tussen de nieuwe joodse immigranten en de Palestijnen. Naarmate meer en meer Joodse immigranten in Palestina kwamen, werden de spanningen nog erger. In een poging om de naburige Arabische gevoelens te sussen, deelden de Britten het oostelijk deel van Palestina in een apart gebied op dat bekendstaat als Trans-Jordanië, dat later het Koninkrijk Jordanië werd. Een Arabisch Palestijnse staat kwam nooit tot stand en werd voor jaren het woelwater.

Telken male er vredesonderhandelingen werden ondernomen vielen er meer slachtoffers.

Van kleins af groeiden kinderen onder de kibbelende volwassenen op om zo meer een meer een vertekend beeld te krijgen van de andere partij.

De Palestijnse omroep [PA TV (Fatah)] zendt regelmatig kinderprogramma’s uit die de kinderen moet helpen zich voor te bereiden op de eeuwige oorlog tegen de Joden en de Jodenstaat.

In de uitzending van 30 maart 2012 wordt hen in het vak Kunst & Handenarbeid door een jong Palestijns meisje voorgedaan hoe ze in een handomdraai een mooie kleurige kaart van Palestina kunnen maken. Met een schaar en papier wordt Palestina op ‘historische basis’ uitgeknipt.

Geborduurde kaart van Palestina

Dat daar Israël helemaal niet meer op voorkomt is geen toeval. Het toekomstige Palestina ‘vervangt’ de Joodse staat compleet. Geen spoor meer te merken van Joden of hun staat. En ja, die tweestatenoplossing waar zoveel om te doen is? Dat is een 1 april grap van de Palestijnen om de westerlingen wat te entertainen en waar ze nog alle dagen smakelijk om moeten om lachen. Geen van de Palestijnen wil dat.

Op 7 april 2012 werd door de televisiezender van de PA, die onder de controle staat van  president Mahmoud Abbas van de Al Fatah beweging het kinderprogramma, getiteld ‘Het Beste Huis’ uitgezonden.

In the video clip, is te zien hoe de gastvrouw aan een Arabisch meisje vraagt: “Laila, wat wil je vandaag voor ons brengen?” waarop het meisje antwoordt met het voordragen van het volgende gedicht geschreven door een Egyptische schrijver:

“Toen ik jong was werd mij geleerd dat Arabisch-zijn mijn eer is…
en dat ons land zich uitstrekt van het ene einde tot het andere,
en dat onze oorlogen voor de Al Aksa Moskee waren,
en dat onze vijand, Zion, Satan is met een staart…
Onze verdeeldheid ligt in jullie handen [Arabische leiders].
Moge uw handen worden afgehakt.
Wij zijn onze verdeeldheid beu, terwijl alle volkeren zich verenigen.”

Waarop de gastvrouw het uitkrijst van vreugde: “Bravo, bravo, bravo”.

Verscheidene kinderen groeien op met de leuze “onze vijand, Zion, Satan is met een staart”. Als je ze jaren indrukt “zij zijn onze verdrukkers”, “kijk daar het kwaad van de wereld”, dan kan het niet anders dat de kinderen dat wel op de duur gaan geloven. Zeker als zij tegen zulk een muur moeten aankijken en constant geconfronteerd worden met mensonterende controleposten. Nooit zien zij een normale bewegingsvrijheid.

The emblem of the PLO

Voor de Palestijnse Autoriteit zijn die kinderen natuurlijk een gemakkelijke prooi om hen te voeten emt haat naar “de verdrukker”. Voortdurend brengen zij campagnes om Israël te delegitimiseren en demoniseren.

Er bestaan zelfs kinderkampen die de naam hebben gekregen van drie serieuze terroristen: Dalal Mughrabi, Salah Khalaf en Abu Ali Mustafa, en liejes met als tekst „Wij [PLO team] trokken vanuit Libanon op patrouille; zonder vrees voor [de] dood noch voor de duisternis van de cel. Op de kust vloeide het bloed van [Dalal] Mughrabi, de kleur van [rood] koraal op [witte] citroenbloemen.“ zijn schering en inslag.

De Palestijnse Autoriteit onderneemt nauwelijks iets om in de media de stem van haat tegen Israël tot zwijgen te brengen.

Israëlisch -Palestijns conflict

Volgens Prof. Dr. Hans Jansen: “Israël wordt niet alleen bedreigd door de Palestijnse Autoriteit (PA), maar door de hele islamitische wereld, die dagelijks wordt overspoeld door een endemische, giftige haat. Omdat in veel moslimlanden aanhangers van Mohammed in de media worden opgehitst Joden vijandig gezind te zijn, zal de giftige uitwerking hiervan van de ene op de andere generatie worden overgedragen. De gevaren die een dergelijke campagne van vijandschap en haat oproepen, scheppen een cultuur van de dood, waarvan vooral Arabische jongeren het slachtoffer zijn geworden. De tol die betaald moest worden, is schrikbarend hoog: sinds het einde van de 2de Wereldoorlog zijn twaalf miljoen moslims het slachtoffer geworden van oorlogen en andere vormen van geweld.”

Als er een wijdverspreide haat-campagne wordt gegeven in onderwijs, in lesprogramma’s op school, in preken van imams in moskeeën, in toespraken van politici, in televisie- en radioprogramma’s, in trainingen op zomerkampen, en last but not least in de elektronische media, hoe wil men dan een verzoening kunnen krijgen tussen deze volken?

Om de verhouding tussen de prediking van de catechese van haat door de Palestijnen en de gevolgen hiervan in hedendaagse taal te formuleren, deden Prof. Elihu Richter en prof. Israel Charney van de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem, al  in 2009, toen de hoop voor een oplossing wegvaagde,  in een brief aan de Israëlische regering een indringende oproep om de zogenaamde Declaration of Principles van de Oslo-akkoorden, die in 1993 tussen de PLO en de Israëlische regering waren gesloten, eindelijk eens serieus te nemen. In deze verklaring had de PLO ermee ingestemd dat het beëindigen van de haatcampagne tegen Israël een eerste vereiste, een conditio sine qua non is, om het vredesproces te doen slagen. Volgens genoemde hoogleraren hadden achtereenvolgende regeringen in Israël veel te weinig haar protest laten horen tegen het onmiskenbare feit dat de Palestijnse Autoriteit nauwelijks iets ondernam om in de media de stem van haat tegen Israël tot zwijgen te brengen. Richter en Charney laten sindsdien onophoudelijk horen dat dit protest eindelijk eens een integraal aspect dient te worden van de politiek van de Israëlische regering.

“Als verrijkt uranium en raketten de hardware zijn, dan is opruiende taal en aansporing tot vijandschap en haat tegen Israël de software. Je hebt de software nodig om de hardware aan te sturen”. stelden de wetenschappers.

Volgens hen moeten Israël en al diegenen in de wereld, die betrokken zijn bij de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, nu onmiddellijk iets doen, wat zij nooit eerder hebben gedaan en wat zij wel, gezien de Declaration of Principles van de Oslo-akkoorden, hadden moeten doen. Zij moeten allereerst de wijdverspreide taal van haat en aansporing tot genocide en genocidale terreur definiëren, opsporen, controleren en registreren. Zij moeten het materiaal specificeren en van de Palestijnse Autoriteit tastbare resultaten eisen met betrekking tot het beëindigen van de haatcampagne tegen de Joodse staat. Omdat de PA die campagne blijft sponsoren, hebben we te maken met een zeer ernstige vorm van “staats”-antisemitisme!

De terreurgroep Palestijnse Islamitische Jihad lanceerde op 22 april 2012 een videoclip ter promotie van de Jihadische strijd om de vernietiging van de Joodse staat Israël. In het filmpje worden trainingen getoond van de Jodendoders van de terroristische Al-Quds Brigades (Saraya) in Gaza, de beruchte gewapende vleugel van de Islamitische Jihad. Uiteraard alles in het teken van de Islam, getuige de beelden van Mekka en de Rotskoepel op de Tempelberg, en het voortdurend tonen van de Koran, het handboek voor Jodenmoord van de ware Al Quds Brigadist. Verder op worden ook (getrukeerde) beelden getoond van Israëlische steden die in brand staan.

Islamitische Jihad bezweert: De steden in Israël zullen branden…

Op 23 april heeft de Israëlische afgevaardigde aan de Verenigde Naties, Ron Prosor, de Veiligheidsraad opgeroepen om de mythe van de waarheid te scheiden in de discussie omtrent het Midden-Oosten.

Prosor begon met de eis dat te weerleggen dat het Israëlisch-Palestijnse conflict het centrale conflict in het Midden-Oosten is, verwijzend naar de onlusten in Syrië, Jemen, Egypte, Bahrein en andere landen in het Midden-Oosten die geen verband houden met Israël.

“De obsessie voor Israël heeft de tanks van Bashar Al Assad niet kunnen beletten om hele gemeenschappen weg te vagen. Integendeel, het heeft enkel de aandacht van zijn misdaden afgeleid,” zei hij.

Betreffende Iran zei hij, “het grootste deel van de debatten wijden aan het Israëlisch-Palestijnse conflict, maand na maand, heeft de centrifuges van het Iraanse regime niet tegengehouden om verder te draaien. De ambities van Iran om atoomwapens te verwerven, zijn de enige en grootste bedreiging voor het Midden-Oosten en de volledige wereld.”

Voor sommigen lijkt het moeilijk om kritiek te leveren op de Joodse staat en te erkennen wat zij met de bevolking doen door een opwerping van een muur zoal zij ook achter muren werden afgezonderd. Hoe kunnen zij zich er wel bij voelen?

Indien zij het volle vertrouwen in hun God zouden leggen zouden zij niets te vrezen moeten hebben voor het verkrijgen van zeggenschap in Jeruzalem, want dat zal hen sowieso toe komen.

Ondertussen blijven beide partijen elkaar beschieten en van elkaar te zeggen dat de ander eerst begon. Juist kleine kinders, maar bengels die niet groter of volwassener lijken te worden.

Om werk te maken van een leefbaar gebied moet er bij de jongeren begonnen worden. Hen moet respect voor elkaar bij gebracht worden. van jongsaf aan moet men de mensen laten inzien dat enkel één democratische staat met gelijke rechten voor alle burgers de enige aanvaardbare en enige praktische oplossing is voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, ook al zou het een confederale staat zijn. Maar om economisch en sociaal leefbaar te zijn moet er een democratische staat gevormd worden waarin elke Palestijnse vluchteling kan terugkeren naar zijn vroegere woning. Ook de joden moeten de mogelijkheid krijgen om overal te wonen in Eretz Yisrael (het Land van Israël).  Best kan er voor gezorgd worden dat iedereen gemengd onder elkaar woont zodat er geen getto’s ontstaan. Palestijnen mogen niet langer worden gedwongen om te leven achter de muren en worden lastig gevallen bij checkpoints. Ook moet er op toegezien worden dat de afsluitingen van drinkbaar water of onmogelijkheid om tot waterbronnen te komen ongedaan wordt gemaakt. Ontbossing, het ontwortelen van olijfbomen of het slopen van woningen moet tegen gegaan worden.

Israëlische Joden zullen niet meer mogen worden verstoten door de wereld van aanhoudende schendingen van de mensenrechten; en de politieke leiders zullen niet langer de focus naar het conflict mogen verschuiven. Joodse en Arabische scholieren horen hetzelfde niveau van het onderwijs te krijgen en worden best voorzien van scholen die ook door de overheid worden gecontroleerd maar zuiver worden gehouden van indoctrinale slogans en eenzijdige berichtgeving.

Enkel als de staat met steun van de buitenwereld, de internationale gemeenschap, er zich op kan toeleggen om de geschillen tussen Israëliërs en Palestijnen weg te werken  en zich te verzoenen met de Arabieren en met anders denkenden zal de economie weer gaan kunnen profiteren van een grotere groep werknemers en vernieuwers.

Een enkele democratische en seculiere staat is de enige aanvaardbare en praktische oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de enige weg vooruit. Door politiek  het grondgebied te verenigenen en het synoniem maken van “nationaliteit” en “burgerschap” , zal Israël en Palestina in staat zijn om echt in de wereld te schitteren als een baken van vrijheid en kameraadschap.

+

Lees ondermeer:

 1. Aansporing tot vijandschap en haat tegen Israel
 2. Kinderprogramma op Palestijnse openbare televisie: ‘Zion is een Duivel met een Staart’ 
 3. PA TV teaches kids to make political map that turns all of Israel into “Palestine” > Hoe de PA de ‘tweestatenoplossing’ uitlegt aan de Palestijnse kinderen 
 4. Economische samenwerking Palestijnen en Joden brengt vrede dichterbij
 5. Islamitische Jihad lanceert promoclip ter bevordering van de vernietiging van Israël 
 6. Time for independence Our conduct vis-à-vis US reminiscent of submissive behavior of slaves
 7. Het Israëlisch-Palestijnse waterconflict door Stefan Deconinck
  De gevolgen van de bezettingspolitiek zijn duidelijk merkbaar. De Palestijnse bevolking is sinds 1967 meer dan verdubbeld, maar na bijna 40 jaar bezetting is de hoeveelheid water die ze mogen gebruiken nauwelijks toegenomen. Omdat het grootste deel van de Palestijnse samenleving leefde van de opbrengsten uit de landbouw, vormde de waterputten letterlijk een levensader voor het land. Maar sinds de bezetting bepaalt het Israëlische leger wat de Palestijnen met hun water kunnen doen, met alle gevolgen van dien voor de bevolking.
 8. Samenvatting van het conflict Israël – Palestina
  Moderne machtsblokken, met hun militaire en politieke systemen, lijken het probleem niet tot een oplossing te kunnen of willen brengen. Er spelen juist in dit conflict enorme militaire, religieuze, economische en politieke belangen. Een inventarisatie levert een lange rij conflictpunten op, met een financiële, politieke, militaire en religieuze achtergrond. Tot slot zijn er dan nog de dagelijkse omgangskwesties tussen militante burgers.
 9. Dossier: Het Israëlisch-Palestijns conflict
  Sinds mensenheugenis is het Midden-Oosten een broeihaard van geweld.

 10. Over racisme en beeldvorming in het Israëlisch-Palestijns conflict
 11. Apartheid: de realiteit van het Israëlisch-Palestijns conflict
  Woensdag 2 mei 2012: Vrede vzw interviewde journalist en documentairemaker David Cronin op het festival Eye on Palestine. Hij was aanwezig bij de vertoning van de documentaire ‘The Road to Apartheid’. David Cronin heeft verschillende artikels geschreven voor kranten als The Guardian, Wall Street Journal Europe, EuropeanVoice, Irish Times en The Sunday Tribune. Hij is nu redacteur bij The Electronic Intifada.
 12. Op 17 december 2011 organiseerde Palestina Solidariteit een lezing met de Ierse onderzoeksjournalist David Cronin. Daarin ging hij dieper in op de economische banden tussen België en Israël.
 13. Het verband tussen het Israëlisch-Palestijns conflict en het terrorisme.
 14. Is een rechtenbenadering in het Israëlisch-Palestijns conflict controversieel?
  Zoals de meeste vredes- en ontwikkelingsorganisaties baseert Broederlijk Delen zich op de rechtenbenadering. In de zoektocht naar een politieke oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict marginaliseerde de internationale gemeenschap al te vaak het belang van het internationaal recht. Zij menen dat juist het internationaal recht een uitkomst kan bieden en de schijnbaar tegengestelde eisen van de partijen met elkaar kan verzoenen. Die stelling loopt als een rode draad door hun lezingen. Ze benadrukken dat het conflict niet zwart-wit is en dat beide volkeren eronder lijden.
 15. Israeli-Palestinian Conflict: a growing EU/US public opinions dividing factor
 16. A Brief History of the Israeli-Palestinian Conflict And The Need For A Palestinian State
 17. The Israeli-Palestinian Conflict (1948 to the Present Day)
 18. Crisis Guide: The Israeli-Palestinian Conflict
  From its beginnings, the Israeli-Palestinian conflict has been more than a local fight between two groups who want the same piece of land. It has confounded the expectations of the great powers trying to resolve it and created unintended consequences that have had a substantial impact beyond the region.
  Arguably no conflict on earth combines so complex a mixture of religious fervor, national aspirations, historical and economic grievances, territorial rivalry, and geopolitical impact.
  For Palestinians, and for Arabs and Muslims around the world, the conflict with Israel is viewed through a prism of anger at past humiliations – the bloody crusades of medieval times, centuries of domination of Jerusalem and the Arab world by European colonialists, and a belief that predominantly Muslim Palestinians have been forced to pay with their homeland for the sins of Europeans during the Holocaust.
 19. Israeli-Palestinan Conflict-Whose land is it?
 20. EU and Israel-Palestine
  Generations of European policy-makers have believed that a permanent settlement of this conflict on the basis of a two state solution is not only vital for the Middle East but is, in the words of former European Union foreign policy chief Javier Solana, ‘fundamental to our own security’.
  +
  Recently Marc Otte, the EU’s Special Representative for Middle East peace, looked forward to the day that the EU would be ‘a full player’ in the politics of the Israel-Palestine conflict. But the EU should stop measuring its success or failure in contributing to peace in terms of its ability to score political points over the United States or gain a political role in the process commensurate with its economic weight.
 21. For more information on how the Israeli-PLO conflict progressed from 1964 through the present day, go to The History Guy: Israeli-PLO Battles and Campaigns.
 22. For information on the recent fighting between Israel and the Palestinian group called Hamas, go to Gaza War (2008-2009), which is regularly updated to reflect the ongoing battles in and around Gaza.
 23. What are the solutions to the Israeli-Palestinian conflict?
 1. What are the solutions to the Israeli-Palestinian conflict?
  The Israeli-Palestinian conflict is one of the world’s longest standing conflicts. Many people feel that resolving this conflict is the key to resolving the various conflicts throughout the Middle East. Some observers see this conflict creating Arab resentment towards the “West” and fueling radical Islamic terrorism.

  Although the conflict generates massive public discussion and debate, there are relatively few (if any) forums that inherently maintain an impartial and non-partisan approach to understanding it.  Israeli-Palestinian Conflict intentionally expose the massive variations of opinion, narrative and fact, to give their readers the best “big picture” understanding of the conflict and its potential solutions.

 2. Is a one-state solution an acceptable solution to the Israeli-Palestinian conflict?

++

Linken

 1. The Jewish Peace Lobby
  Palestinian and Israeli Statehood are neccessary for resolving the Israeli-Palestinian Conflict. Strategies towards the resolution of the conflict need to take into account a profound understanding of the nature and implications of soverignity.

  Learn more about the question of Palestinian Statehood: The Missed Opportunity + Creating the Palestinian State: A Strategy for Peace

 2. Citizens for Justice in the Middle East (CJME)
 3. link to www.palestine-info.co.uk
 4. link to palsolidarity.org
 5. link to www.maannews.net
 6. link to english.al-akhbar.com

+++

 • Israël sluit Israëlisch-Palestijns radiostation (volkskrant.nl)
  Het Israëlische ministerie van Communicatie heeft het Israëlisch-Palestijnse radiostation Kol Hashalom (Alles voor de vrede) gesloten. Het beschouwt het station als een piraat, omdat het uitzendt met een vergunning van de Palestijnse Autoriteit.
  +

  Hamas breekt literair festival op

  Hamas breekt literair festival op De Hamas-regering in de Gazastrook heeft gisteravond op intimiderende wijze een einde gemaakt aan een literair festival nabij Gaza-
  +

  Duitsland: Israël en Palestijnen moeten ‘moedig een stap voorwaarts’ zetten

  Duitsland: Israël en Palestijnen moeten 'moedig een stap voorwaarts' zetten Israël en de Palestijnen moeten ‘moedig een stap voorwaarts’ zetten en snel weer met elkaar gaan onderhandelen over een tweestatenoplossing

 • A Palestinian reformer’s downfall (iranaware.com)
  Instead of waiting for Israel to grant them a state, the Palestinians would build it themselves—brick by brick, institution by institution. Fayyad’s “state-building program,” as it was known, had earned praise from the likes of Israeli President Shimon Peres (who called him the “Palestinian Ben Gurion”) and The New York Times’ Tom Friedman (who coined the term “Fayyadism” to describe “the simple but all-too-rare notion that an Arab leader’s legitimacy should be based not on slogans or rejectionism or personality cults or security services, but on delivering transparent, accountable administration and services”).
  +
  It wasn’t just the Israelis and Americans who trusted Fayyad. In the West Bank and Gaza, he began earning a reputation as the “Mr. Clean” of Palestinian politics. He put the P.A.’s budget online and arranged for Palestinian security forces to be paid via direct deposit, in order to minimize the opportunities for corruption. After Arafat’s death in late 2004 and Abbas’s subsequent victory, some officials in Fatah— the secular-nationalist movement that had dominated Palestinian politics for decades—hoped that Fayyad would join their party. But instead, in the 2006 parliamentary elections, Fayyad teamed up with longtime Palestinian spokeswoman Hanan Ashrawi on a slate of secular liberals.
 • @ Palestinian Liberation Organization gives award to former Associated Press White House reporter Helen Thomas (mediaite.com)
 • Legendary (former) White House correspondent Helen Thomas was infamously forced to into retirement following her suggestion that Jewish people should “get the hell out of Palestine.” The 2010 incident is back in the news now: Palestinians are honoring her with, yes, a journalism award. Citing her commitment to the Palestinian cause.
 • Israeli military escalating arrests in Hebron of boys aged 12-15 years old; at least 10 children arrested last week (mondoweiss.net)
  The extreme Golani Unit of the Israeli military is escalating its arrests of Palestinian children in Al Khalil (Hebron), targeting boys between the ages of 12 to15 years old with at least 10 reported cases of child arrests made just in the span of one week.
  +
  The Israeli occupation authority (IOA) has served notices for the confiscation of 68 dunums of Palestinian land in Jaba’a village to the west of Bethlehem, local sources said.
 • Hope for the Israeli-Palestinian conflict (bikyamasr.com)
  + Israeli-Palestinian peace currently unachievable, says Lieberman
  + Can Food Bridge the Israeli-Palestinian Divide?TheDailyMeal
 • The Middle East Media Sampler 3/12/2012: Examples Of Pro-Palestinian To Pro-Israel Worldviews (ifaynsh.wordpress.com)
  The problem began when I resolved to come back with a film that showed both sides of the coin. Actually there are many more than two. Which is why my film is called Forty Shades of Grey. But only one side was wanted back in Dublin. My peers expected me to come back with an attack on Israel. No grey areas were acceptable.
  + Obama tells ‘Palestinians’ to sit tight until after the elections
 • Jordan IS Palestine (iamiranaware.wordpress.com)
  Thus far the Hashemite Kingdom of Jordan has weathered the storm that has swept across the Middle East since the beginning of the year. But the relative calm in Amman is an illusion. The unspoken truth is that the Palestinians, the country’s largest ethnic group, have developed a profound hatred of the regime and view the Hashemites as occupiers of eastern Palestine—intruders rather than legitimate rulers.
  +
  Jordanian Palestinians are encumbered with tariffs of up to 200 percent for an average family sedan, a fixed 16-percent sales tax, a high corporate tax, and an inescapable income tax. Most of their Bedouin fellow citizens, meanwhile, do not have to worry about most of these duties as they are servicemen or public servants who get a free pass.
  +
  According to the Minority Rights Group International‘s World Directory of Minorities and Indigenous Peoples of 2008, “Jordan still considers them [Palestinian-Jordanians] refugees with a right of return to Palestine.”
  +
  The Hashemites’ discriminatory policies against the Palestinians have been overlooked by the West, Washington in particular, for one main reason: the Palestine Liberation Organization (PLO) was the beating heart of Palestinian politics, and thus, if the Palestinians were empowered, they might topple the Hashemites and transform Jordan into a springboard for terror attacks against Israel. This fear was not all that farfetched.
  +
  The Hashemite regime is keenly aware of U.S. and Israeli fears and has, therefore, striven to create a situation where the world would have to choose between the Hashemites and the Muslim Brotherhood as Jordan’s rulers. To this end, it has supported the Muslim Brotherhood for decades, allowing it to operate freely, to run charitable organizations and youth movements, and to recruit members in Jordan.
  +
  Both the United States and Israel should consider reevaluating the Jordan option. Given the unpopularity of the Hashemite regime among its subjects, regime change in Amman should not be that difficult to achieve though active external intervention would likely yield better results than the wait-and-see-who-comes-to-power approach followed during the Egyptian revolution. After twelve years on the throne, and $7 billion dollars in U.S. aid, Abdullah is still running a leaky ship and creating obstacles to resolving the Palestinian issue.
  +
  Considering the Palestinian-Jordanian option for peace would not pose any discrimination against Palestinians living in the West Bank, nor would it compromise their human rights: They would be welcome to move to Jordan or stay where they are if they so wished. Free will should be the determinant, not political pressure. Besides, there are indications that many would not mind living in Jordan.
 • What it takes to throw away garbage in Occupied Palestine (mondoweiss.net)
  The people who live in Qalandiyah and Kfar Akeb, who are residents of Jerusalem but on the other side of the security fence, sometimes have to walk many kilometers to throw out their household garbage on the other side of the Qalandiyah checkpoint.
 • Jerusalem; A Cry for Support, A Cry for Justice (alethonews.wordpress.com)
  After decades of Israeli deliberate excavations and diggings underneath Al-Aqsa mosque, after decades of weakening the foundations of Al-Aqsa, after decades of planning to demolish, remove and erase one of the few last remaining symbols of a Palestinian Jerusalem, one of the last few remaining symbols that defies the myth and the Zionist dream of an exclusively Jewish Jerusalem, Al-Aqsa fell down.
  +
  You could hear the anger in the chants that echoed in the streets of Nablus, Bethlehem, Acca, Um Il-Fahim and Gaza. You could smell the anger in the tens of burning tires that appeared out of nowhere in almost every street, at the entrance to every village, every town, every refugee camp and every city in occupied Palestine. You could see the anger in the tens of thousands, hundreds of thousands that marched in the streets of Jenin, Yaffa, Ramallah, An-Nasreh and Rafah. Spontaneous demonstrations spread across occupied Palestine. Men, women, young, old, all marched towards Israeli checkpoints, armed with stones, armed with the flag of Palestine, armed with the love of Jerusalem, armed with the love of Palestine. In Ramallah, in Bethlehem, in An-Nasreh, in Um Il-Fahim, in Heborn, in Haifa, in Yaffa, in An-Naqab, in Gaza, in Rafah, in Jenin, in Al-Lydd, in every village, in every refugee camp and in every town Palestinians marched. The news had spread like fire, and not only in occupied Palestine. In the Arab world protesters came out to the streets, they were marching, angry, roaring and burning the blue and white flag that symbolizes Injustice and Terror. Palestinian flags were on every rooftop, and a sea of red, black, green and white marched in every Arab capital from the ocean to the gulf, towards one point, with one destination on their minds. Elsewhere in the world, groups of justice-supporters gathered to protest in squares, in front of Zionist embassies, in front of American embassies and in front of the UN offices. The time has come for the world to regain its conscience, to find its voice and to declare that enough was enough. The time for justice has come!
  +
  Allowing Jewish rituals in Christian and Muslim religious sites is only one step towards annexing them, declaring them Jewish and turning them into synagogues. And under the guise of protecting Jewish worshippers, Palestinian neighbourhoods surrounding these sites are being ethnically cleansed.
  +
  In a recent study, Al-Aqsa Foundation revealed that during 2011 Al-Aqsa mosque and its surroundings were subjected to 100 attacks and was stormed by 5,000 Zionist colonists. This has been accompanied with an escalation in the number of incursions by Israeli occupation soldiers and intelligence officers. Excavations beneath the Noble Sanctuary and settlement activities around it continue and increase while essential maintenance work inside Al-Aqsa is prohibited by Israel.
  +
  Zionist Definition of Religious Tolerance: If it’s not Jewish, either we Judaize it or we Destroy it! (II)
 • Armenians protest as Israel creates Jewish-only parking lot in the Armenian quarter of Jerusalem’s Old City (mondoweiss.net)
 • Wilders in Israel: “Islam Conditions Muslims to hate Jews. It is a religious duty to do so. Israel must be destroyed because it is the homeland of the Jews” (atlasshrugs2000.typepad.com)
  Friends, Israel is not to blame for the situation in the Middle East. The problem is Islam’s rejection of Israel’s right to exist. Only last month, Fatah concluded its convention in Ramallah by declaring its blatant refusal to recognize Israel as a Jewish state. ” Geert Wilders
 • Mitch Daniels ‘Honored’ by Notorious Jew Hating, Supremacist Organization, AAI (atlasshrugs2000.typepad.com)
  some background into the Arab Institute from Discover the Network
  +
  Once you are “honored” and “awarded” by Islamic supremacists, that should be the kibosh on any candidate. Tim Pawlenty, as Governor of Minnesota, had his Housing Finance Agency set up a Shariah-compliant lending fund. His fumble of Franken’s wholesale theft of the election Senate race was bad enough; sharia finance is the death knell for a limpwristed RINO.
 • Settlers attempt to burn another mosque in Nabi Saleh and graffiti ‘death to Arabs’ near Ramallah (mondoweiss.net)
  Zionist plans to build a shopping centre on Armenian Church land
  The Jerusalem occupation municipality announced a plan to build a new shopping centre with a car park on a piece of land that is owned by the Armenian Church in the old city.
 • Daily Tidbits 3/2 – 3 World Wars (littleguyintheeye.wordpress.com)
  World War 3 has been planned for over a century. It was envisioned by Albert Pike in 1871 and relayed to Giusseppe Mazzini on 8/15/1871. The Third World War was foreseen to be between ‘Judeo-Christianity’ and Islam which will bring about the antichrist.  As a matter of fact, all 3 world wars were spoken of by Pike, 2 of which have come and fulfilled his words.

  WWIII will be portrayed as Armageddon to Christians and the Gog and Magog war to Jews in order for a savior figure to appear afterwards to save mankind from annihilation. He will be portrayed as Messiah Yahshua (Matthew 24:24), but in reality, this war will be the fulfillment of the ’4th horseman’ of the Book of Revelation where 1/4 of mankind will be killed.
  +
  The Third World War was foreseen to be between Judeo-Christianity and Islam which will bring about the antichrist.

  “The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”
  +
  True Zion are those who are grafted into the Olive Tree of Yisrael, who is Messiah.  The counterfeit is the Zionism we see in the world today which uplifts a false olive tree of Israel.  As Shaul says, not all those of Israel are Israel (Romans 9:6).
  Those grafted into the Olive Tree are Zion, the new creation…born again
  +
  The PLO state is being portrayed as the fulfillment of the dividing of the land spoken of in Scritpure.  This is a dividing of the land of Israel, but does it match what the prophets said of this prophecy?

3 thoughts on “Hersenspoeling en voortdurende intimidatie

 1. Peter Jacob, executive secretary of the justice and peace commission of the Pakstani bishops’ conference, in part attributes the increasing fundamentalism of the nation’s Muslims to curricular changes made in the nation’s schools during the regime of General Muhammad Zia-ul-Haq (1977-88). Since that time, “the education curriculum has been crammed, at every level, of that much religious material that public schools now seem to compete with the madrassas [Koranic schools],” he charges.

  “If we want our young people prepared to live as responsible citizens, law-abiding, and not growing up as bigoted and biased, Pakistan must radically change the substance of public education,” says Jacob.

  Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.