De Dag is nabij #7 Thema van de dag

De nacht is vergevorderd,

de dag is nabij

 

9.45-10.30  Ontvangst

Programma

10.30  Eerste studie:

Zijn het de laatste dagen?

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst … de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren. (Luc 21:25-26)

11.30  Tweede studie:

Schrik of troost?

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij … door troost te putten uit de Schriften, zouden blijven hopen. (Rom 15:4, NBV)

12.15-13.45  Gelegenheid voor gesprekken en warme maaltijd.

14.00  Derde studie:

Lessen uit het verleden

Als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen … onderrichtte, dan kunnen wij … helemaal niet ontkomen. (Heb 12:25, NBV)

14.45  Vierde studie:

Wat moeten wij doen, broeders?

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis

afleggen en aandoen de wapenen des lichts! (Rom 13:11-12, NBG’51)

15.30-15.45  Pauze

15.45-16.30  Gezamenlijke discussie en beantwoording van vragen.

16.30-18.00  Gelegenheid voor gesprekken en broodmaaltijd.

Naast het volgen van de studies is er ruime gelegenheid voor

onderlinge gesprekken of persoonlijke vragen aan de sprekers.

Ook bent u van harte welkom bij de lectuurtafel.

Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM  Amersfoort,

e-mail:  info@broedersinchristus.nl      website:  www.broedersinchristus.nl

°°°

Uitnodiging voor studiedag 2012
10 Maart 2012: ‘t Nieuwe Kerkehuis, Daltonstraat, Amersfoort, Nederland 10.30 uur – 17.00 uur + na die tijd nog een maaltijd indien u wenst.

2006-06-02 13.03 Amersfoort, brasserie
Amersfoort, hoek Spui - Westsingel met brasserie

+++

De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden

De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

De Dag is nabij #4 Begrijpen

De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden

De Dag is nabij #6 Uitzien

4 thoughts on “De Dag is nabij #7 Thema van de dag

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.