Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

3. Verwarring

3.1. Zaaien van verwarring

Het over de gehele wereld bekend laten worden is niet door verwarring tussen verschillende personen te zaaien. De Allerhoogste is een God van Orde en Duidelijke Taal. Niet voor niets heeft God Zijn Naam onthuld aan de mensheid.

“” Babylon” is een symbool van verwarring. De formatie van de rooms-katholieke kerk en dan de latere verschijning van dozijnen protestante “Dochter” kerken heeft zeker een geestelijke malaise van tegenstrijdige klassen, doctrines, geloofsbelijdenis en gebruiken veroorzaakt—alle zogezegd “christelijk“. Maar toch komt er geen van hen overeen op enigerlei wijze met het christendom dat de oorspronkelijke apostelen en de vroege Kerk van God decennia lang na de dood van Jezus van Nazareth volgden. Zij hebben alle vastgehouden aan dozijnen heidense ideeën en gebruiken, welke volkomen vreemd zouden geweest zijn voor de vroege Kerk! Satan heeft inderdaad een meesterlijk werk verricht om van een vals christendom te creëren”. (Bron –Satan’s Vervalsing van het Christendom –Satan’s Counterfeit Christianity; By Roderick C. Meredith)

“…de persoonlijke naam van God (Jehova) zou moeten gebruikt worden, in plaats van het te verstoppen achter zulk een benaming als ‘de Heer’ wordt verborgen.” ‘[Yahweh – de God van christelijke Theologie; De Naam van God Op de Weg naar het Postmoderne: Oude Testament Essays 1967-1998, Volume 2  –Yahweh – the God of Christian Theology; The Name of God On the Way to the Postmodern:Old Testament Essays  1967-

Excerpts from Raymond Martin's (Lat. Raymundus...
Latijnse uitschrijving van het Tetragrammaton Leipzig Manuscript Raymondus Martini 1687 - Image via Wikipedia

1998, Volume 2;  pp. 498-507 (JSOTSup, 292; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998)]

Doordat men het over een “Heer” spreekt als men het Oude Testament leest en over een “Heer” in het Nieuwe Testament merkt men dat in het Nieuwe Testament niet steeds dezelfde persoon wordt bedoeld. Meerdere Bijbelvertalingen plaatsen het onpersoonlijke woord Heer in het Nieuwe testament zo wel voor Jezus als voor Jehovah God. Daardoor kunnen de mensen dikwijls niet goed weten over wie het nu eigenlijk gaat. Gaat het over de Schepper van hemel en aarde en Hij die eeuwig is, nooit een begin had en niet kan sterven, of duidt het de Nazareen Jezus aan die ook de Christos of Christus Messias genoemd wordt, geboren te Bethlehem en gestorven te Jeruzalem? Men kan duidelijk zien waarom zulk een verwarring tussen die twee personen goed uitkomt indien men aan die mens die gestorven is goddelijke eigenschappen wil toekennen die hij niet heeft en waarop hijzelf nooit aanspraak over maakte. Jezus heeft zich zelf nooit als God aanschouwd en wou ook nooit aanbeden worden. Hij zelf gaf steeds zijn Vader alle glorie en eer.

+

Vervolg: Een Naam voor een God #6 Hoeveel Lettergrepen

18 thoughts on “Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.