Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer

In de vorige twee artikelen keken wij naar hoe mensen elkaar aanspreken alsook hoe zij over iemand spreken. Daarbij mag het ons opvallen dat wij elkaar niet aanspreken met Mijnheer en Mevrouw als wij een zekere connectie met elkaar hebben. Wij gaan niet zo zeer een afstandelijke aanspreektitel gebruiken. En voor personen die wij graag hebben gaan wij zeker niet het afstandelijke woord “Heer” gebruiken.  Er is een zekere ” Belangrijkheid” in het gebruik van aanspreektitels en aanspreeknamen. Al of niet gaan wij iemand aanspreken met de Familie of met de voornaam of zelfs met een roepnaam en in intieme gevallen zelfs met een koosnaam.

Daarom kunnen wij ons vragen stellen indien wij werkelijk van iemand houden en deze persoon hoog waarderen of dat wij hem dan op een afstandelijke manier zouden toespreken als wij graag er een intiemere relatie mee zouden willen mee hebben.

Vooral als een persoon zelf persoonlijk heeft laten weten aan ons hoe graag hij of zij zijn of haar naam hoort en verkiest dat wij enkel hem of haar en niemand anders zijn of haar tittels toekennen. Waarom zouden wij dan tegen zijn of haar wensen ingaan en hem of haar anders gaan noemen. Met God hebben wij zo iemand die de wereld laat weten kennen hoe Hij graag door het leven zou gaan en zou gekend zijn door de gehele wereld. Indien wij Hem werkelijk lief hebben zouden wij Hem dan ook aanspreken met die naam die Hij zelf kenbaar heeft gemaakt en waarmee Hij zelf wenst aangesproken te worden.

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah

2. Heer

2.1. Heer onder de vele heren

Wij kunnen wel spreken over de Heer en van de Heer, maar dat geeft ons nog geen vrijgeleide om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Trouwens hangt het af welke Heer men bedoelt. In Jezus tijd was het ook nog gebruikelijk om “de Her” te aanbidden, waarbij dan de god “Ba-al” werd bedoeld. En Baal of Bel moeten wij zeker niet aanbidden.

File:Kircher-Diagram of the names of God.png
Namen en/of titels van goden en God - Kircher-Diagram of the names of God

De eredienst voor Nimrod en Baal zijn vandaag nog levend. De mens is nog steeds liefhebber van het geld en wereldse rijkdom. Het materialisme wordt nog steeds hoog in het vaandel gedragen. Ook is de meerderheid van de mensen niet begaan met de God der goden, maar wel met hun goden en sterren, de favoriete BV’s die zelfs in kleine gemeenschappen worden omgetoverd tot Beroemde personen terwijl ze eigenlijk in een zeer beperkt gebied maar gekend zijn en meestal zelfs nog niet bekend. Toch wil men met die televisiesterren hoog oplopen en zijn die artiesten met de sportvedetten de hedendaagse goden geworden. De voorvaderen van de profeet Jeremias hadden reeds de Naam van God vergeten. Ten tijde van Christus Jezus waren er mensen die over een naamloze god spraken alhoewel dat de Geschriften en Jezus duidelijk maakten dat Gods Naam moest geëerd en geheiligd worden. (Mattheüs 6:9) Doch waren er mensen die zich uitgaven Christen te zijn die de Naam van Jehova God niet wensten kenbaar te maken en er voor zorgden dat deze niet meer voorkwam in de herdrukken van Gods Woord, de  Bijbel. Zij verwijderden Gods Naam en vervingen deze door een “Naamloze” HEER.

2.2. Nochtans zijn er voldoende mensen die heer of Heer worden genoemd.

“Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat en dat er geen God is behalve een. Want al zijn er ook zogenaamde goden, hetzij in de hemel hetzij op aarde – en in deze zin zijn er ongetwijfeld goden en heren in menigte – toch is er voor ons maar een God, de Vader, uit wie het al voortkomt en voor wie wij bestemd zijn, en een Heer, Jezus Christus, door wie het al bestaat en wij in het bijzonder.” (1 Corinthiërs 8:4-6 WV78)

+

Vervolg: Een Naam voor een God #4 Naam voor altijd

++

Ook over dit onderwerp:

+++

7 thoughts on “Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.