God over zijn Naam יהוה

In de Heilige geschriften vinden wij het volgende dat God over Zijn Naam zegt:

Tetragrammaton in Old, modern Hebrew and Letterword yhwh-ani-tetragram - Het Tetragram, verkorting van Gods Naam met beginletters van de Drieklank
Tetragrammaton in Old, modern Hebrew and Letterword yhwh-ani-tetragram – Het Tetragram, verkorting van Gods Naam met beginletters van de Drieklank

“En Elohim zegt aan Mosheh, ik BEN wie ik BEN (“Ik Ben die Ben” of “Ik Ben die Is”): en hij zegt, zegt zo aan de zonen van Yisra El, Ik Ben heeft mij naar u gestuurd.
En opnieuw zegt Elohim aan Mosheh:, „ik ben dat wat ik ben. “ 1 en hij zei, „zo zult u aan de kinderen van Yisra’ ĕl, `zeggen “De Ik Ben heeft mij naar u gestuurd.’’ ( Voetnoot: 1 De Hebreeuwse tekst leest: ‘ eyeh’ asher’ eyeh, het woord eyeh uit hayah afgeleid betekent te zijn, maar de bestaande Aramese tekst hier in v. 14 geeft te lezen: ayah ashar ayah. Dit is niet Zijn Naam, maar het is een verklaring die tot de revelatie van Zijn Naam in v. 15 leidt., namelijk: יהוה.)
En Elohim zei verder aan Mosheh, „zo moet u aan de kinderen van Yisra’ ĕl zeggen, `יהוה Elohim van uw vaders, Elohim van Aḇraham, Elohim van Yitsḥaq, en Elohim van Yaʽaqoḇ, heeft me naar u gestuurd. Dit is voor altijd Mijn Naam, en dit is Mijn herinnering aan alle generaties.’
(Exodus 3:14-15 De Geschriften 1998+ Vertaling)
“En Elohim sprak aan Mosheh en zei aan hem, „ik ben יהוה. “En ik verscheen aan Aḇraham, aan Yitsḥaq, en aan Yaʽaqoḇ, als Ěl Shaddai. En door Mijn Naam, יהוה, was Ik niet gekend door hen? ”
(Exodus 6:2-3 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“En voor deze reden heb ik u omhoog opgeheven om u Mijn macht te tonen, en om Mijn Naam over de gehele aarde te verklaren.
(Exodus 9:16 De Geschriften 2011 Vertaling)“Jij brengt de Naam van יהוה uw Elohim tot niets, omdat יהוה niemand ongestraft laat die zijn Naam tot niets brengt.”
(Exodus 20:7 De Geschriften 1998+ Vertaling)

De Name van יהוה is een sterke toren; de rechtvaardigen lopen er in en zijn veilig.”
(Sppreuken 18:10 De Geschriften 1998+ Vertaling)

En op die dag zult u zeggen, “Prijs יהוה, aanroep (of verzoek) Zijn Naam; maak Zijn daden onder de volkeren bekend, maak vermelding dat Zijn Naam verheven is.”
(Jesaia 12:4 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“Zeg daarom aan het huis van Yisra’ĕl, ‘Aldus sprak de Meester יהוה, “Ik doe dit niet voor uw belang, O huis van Yisra’ĕl, maar voor het belang van Mijn reeds apart geplaatste Naam, welke u werelds (of ongewijd) hebt gemaakt onder de Gentile bevolking (de ongelovigen en heidenen) waar u ging.”
(Ezechiël 36:22 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“Dit, is dan de manier waarop u zou moeten bidden: `Onze Vader die in de hemel is, laat Uw Naam uitzonderlijk zijn,”
(Mattheüs 6:9 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“Shimʽon heeft verklaard hoe Elohim eerst heidenen bezocht om uit hen mensen voor Zijn Naam te nemen.”
(Handelingen der Apostelen 15:14 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“Omdat “iedereen die de Naam יהוה aanroept zal gered worden.” Hoe dan zullen zij hem dan uitnodigen in wie zij niet hebben geloofd? En hoe kunnen zij dan in hem geloven van wie zij niet hebben gehoord? En hoe zullen zij zonder één afkondiging kunnen horen? En hoe zullen zij kunnen verkondigen als zij niet worden uitgezonden? Zoals het staat geschreven, „hoe aangenaam zijn de stappen van hen die het Goede Nieuws van vrede brengen, zij die het Goede Nieuws van het goede brengen!“ Nochtans, gehoorzaamde niet iedereen het Goede Nieuws. Mits Yeshayahu zegt, “יהוה, wie geloofde ons rapport?“ Zo komt dan het geloof door te horen en, het horen door het woord van Elohim.”
(Romeinen 10:13-17 De Geschriften 1998+ Vertaling)

Dan zongen Mosheh en de kinderen van Yisra’ĕl dit lied tot יהוה, en spraken, zeggende, “Ik zing tot יהוה, omdat Hij hoog verheven is! Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen! „Yah is mijn sterkte en lied, en hij is mijn verlossing geworden. Hij is mijn Ěl, en ik prijs hem – Elohim van mijn vader, en ik verhef hem.
“יהוה is en man van de strijd, יהוה is Zijn Naam. ”
(Exodus 15:1-3 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“Dan zult gij eten- eet en wees tevreden – en gij zult de Naam prijzen van יהוה uw Elohim, die met u zulke wonderbaarlijke dingen heeft gedaan. En Mijn Volk zal nooit tot schande gemaakt. „En u zult weten dat ik in het midden van Yisra’ĕl ben, en dat ik יהוה ben uw Elohim en daar is niemand anders. En na dit zal het zijn dat ik over alle vlees Mijn Geest uitstort. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw oude mensen droombeelden dromen, uw jonge mensen visies zien. „En ook op de mannelijke bedienden en op de vrouwelijke bedienden zal ik Mijn Geest in die dagen uitgieten. „En ik zal tekens in de hemel en op de aarde geven: bloed en brand en rookzuilen, de zon zal worden omgezet in duisternis, en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van יהוה. „En het zal zijn dat iedereen wie de Naam van יהוה aanroept bevrijd zal zijn. Voor op de berg Tsiyon en in Yerushalayim zal er een ontsnapping zijn zoals יהוה heeft gezegd, en onder de overlevenden die יהוה roept.”
(Joel 2:26-32 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“En verzoek me in de dag van nood – laat me u redden, en gij Mij verheerlijken.”
(Psalmen 50:15 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“Ik, Ik roep Elohim aan, en יהוה redt me.
(Psalmen 55:16 De Geschriften 1998+ Vertaling)

“Omdat de Geschriften zeggen, „Wie maar ook zijn vertrouwen in hem legt zal niet tot schande worden gezet.“ Omdat er geen onderscheid is tussen Yehuḏite of Griek, voor de zelfde Meester van allen is rijk aan allemaal die hem verzoeken. Voor „iedereen wie de Naam van יהוה aanroept zal worden gespaard
(Romeinen 10:11-13 De Geschriften 1998+ Vertaling)

Tetragrammaton scripts
Tetragrammaton in Phoenisisch (1100 vGT tot 300 GT), Aramees (vanaf 10de eeuw vGT) en modern Hebreeuwse geschriften.

English  version / Engelse versie > God about His name “יהוה“
+++
2015 update of related articles:

25 thoughts on “God over zijn Naam יהוה

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.