Leven van Christus leerstellingen

Bescherming door leven in Christus.

Broeders in Christus of Christadelphians trachten naar de leerstellingen van Christus Jezus te leven, en proberen hun gedrag af te stemmen op wat zij geloven en steeds beter te worden. Ook al hebben wij nooit in het echt de werken van die timmermanszoon kunnen mee maken, hoeven wij Hem niet te zien, maar zijn er toch van overtuigd dat Hij ons leven kan schenken. Als gelovigen nemen wij aan dat door de opstanding van Jezus wij niet enkel een prachtvoorbeeld hebben gekregen van wat er met ons kan gebeuren na onze dood. Wij zijn er ook van overtuigd dat wij nu een extra ondersteuning kunnen genieten en de meest voorname voorspreker bij de Allerhoogste hebben.

Christus is voor ons de hoop tot glorie geworden. Dankzij hem zullen wij kunnen slagen in ons leven, ook al kan de wereld daar heel anders over denken. Ook al kunnen wij veel wereldse tegenstanders hebben, durven wij een vredelievende houding aan nemen naar al diegenen die ons omringen en zelfs ver af zijn. Aan anderen zullen wij niet doen wat wij niet zouden willen dat zij ons aan doen. Betreft het kwade dat zij ons aandoen weten wij dat het maar tijdelijk zal zijn en dat zij er nooit in zullen slagen om ons totaal te vernietigen. Vrees voor hen word weggenomen door de Kracht van God. Vele begeerlijke dingen kunnen wij van ons af zetten en geven daardoor ons geen frustraties.

Excerpts from Raymond Martin's (Lat. Raymundus Martini, appointed by the Pope to dig up the passages of the Jewish Talmud objectionable to Roman Catholics) Pugio Fidei adversus Mauros et Judaeos of 1270 CE (page 559). The Latin form "Jehova" of the Tetragrammaton is seen. This edition is published in Leipzig, 1687, now is found in the New York City Public Library.
Fragment uit Raymond Martin's opzoekingswerk van de Joodse Talmud om verwerpelijke dingen voor de Katholieken weg te halen, 1270 GT

Wij kunnen ons leven in de handen van de Allerhoogste Almachtige leggen. Op Jehovah kunnen wij volledig vertrouwen. Jehovah, God is bij machte, om ons een overvloed te schenken van allerlei gunsten; zodat wij onder alle opzichten en ten allen tijde ruimschoots het nodige zullen bezitten, en nog zullen overhouden voor ieder goed werk. Door ons geloof zullen wij reeds tijdens dit bestaan hier al gunsten mogen ontvangen en zullen wij bewust kunnen worden van Gods zegeningen.

Christus heeft heel wat kunnen verwezenlijken en heel wat kunnen verduren. Door ons geloof is die sterkte van Jezus ons ook gegund en kunnen wij ook bergen verzetten en veel verdragen. In Christus hebben wij voldoende bewijzen gezien om te geloven in Zijn hemelse Vader en hebben wij het vertrouwen gekregen dat ook wij op Hem kunnen steunen.

– –

“Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:” (Psalmen 37:5 NBV)

 “en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.” (Efeziërs 1:19 NBV)

 “God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.” (2 Corinthiërs 9:8 NBV)

 “We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.” (2 Corinthiërs 5:7 NBV)

“Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (Colossenzen 1:27 NBV)

10 thoughts on “Leven van Christus leerstellingen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.