De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

Toewijding en Inspanning tot Prediken 400 jaren na de eerste Koning James Versie

Dit jaar gedenken wij het in 1611 verschenen meesterwerk van het meest vertaalde en hertaalde boek. 400 jaar geleden bracht de drukker Barker in Aldersgate Straat, Londen,  een belangrijk werk op de markt welk een totale nieuwe wereld voor vele mensen opende. Niemand zou hen meer kunnen beetnemen met zaken die God zogezegd wenste en die niet echt in de vele volumes werden opgetekend.

The title page to the 1611 first edition of th...
1611 first edition King James Bible - Image via Wikipedia

400 jaren geleden verscheen die poëtische vertaling welke velen nu nog kan bekoren met zijn 602,585 woorden in het Oude Testament en 180,552 woorden in het Nieuwe Testament.

Als gelovigen zouden wij ons enthousiasme over de Bijbel moeten delen met zoveel mensen mogelijk. Nu er in de media meer aandacht wordt geschonken aan het historisch kunstwerk van de eerste King James Bible komt het er op aan dat wij mensen ook verder laten kijken dan enkel de historische curiositeit.

Het is 400 jaren geleden dat Koning James de eerste van Engeland een groep van geleerden machtigde om de Bijbel in het Engels te vertalen. De geautoriseerde Bijbelvertaling werd tegelijkertijd geschreven toen Shakespeare in Stratford Op Avon schreef en beide gebruikten u en gij in hun gemeenschappelijke toespraak.  De taal mag voor velen verouderd zijn maar deze versie diende ook als basis voor vele andere vertalingen en hertalingen. De vertaling werd onder het speciale bevel van Zijn Majesteit aangestelde om in de Kerk gelezen te worden, maar men kon er ook beter aan toevoegen dat men dat ook daarbuiten moest doen. Voor vele Bijbel studenten is het een handig werkinstrument en wordt het gebruikt om andere vertalingen te vergelijken.

In onze ecclesia gebruiken wij verscheidene vertalingen. Wij houden van afwisseling en voelen ons niet gebonden aan ‘éne of gene’ versie. Voor ons kan eenieder zijn geliefkoosde versie zelf uitzoeken en gebruiken. In de dienst brengen wij verscheidene vertalingen naar voor zodat mensen ook gaan inzien welk een Kracht achter deze vertalingen moet zitten, die het verwezenlijkte dat duizenden jaren over de geschriften gingen maar deze toch nog altijd hetzelfde zeggen.

Gebruik makende van de ‘geboortedag’ van de King James Bible hernemen de Christadelphians de gedachte van het seizoen 1975/76 waarin de Broedergemeenschap van de Christadelphians “Het Jaar van Toewijding” en “Het Jaar van Getuige” hadden. Vandaag durven wij een gelijkaardig project aan. Onze hoop is dat, God gewillig, de hele Christadelphian Broederschap zal worden begeesterd met deze ‘Toewijding’ en ‘Preken van Inspanning’ en dat zij bij deze gelegenheid zich niet alleen zullen  voelen om de Waarheid beter te beleven, maar ook om onze hoop voor het koninkrijk met vrienden, buren, collega’s en kennissen beter te kunnen delen.

Hiertoe is de gemeenschap van de Broeders in Christus over gegaan tot het publiceren van verscheidene folders,  DVD’s en boekjes die  verkrijgbaar zullen zijn om uit te leggen wat de Bijbel is en om aan iedereen aan te bieden met een gemakkelijk op te volgen leesplan.

Een nieuw “Bijbel Krant” wordt geproduceerd, die korte en eenvoudige “nieuwsonderdelen” over de Bijbel zal geven. Deze zal beschikbaar gemaakt worden om aan vrienden en kennissen weg te geven of in onze gebieden te verdelen.

Er wordt een tamelijk lijvig boek geschreven over de Bijbel en over de fantastische hoop die het bevat.

De Engelse Christadelphians produceren ook een DVD en een stel van de aantekeningen van sprekers over de wijze waarop de Bijbel door de eeuwen heen werd neergeschreven, vertaald en de tijd en moeilijkheden doorstond. Iedere geïnteresseerde zal de mensen over de historische evolutie van de vele vertalingen van het Woord van God kunnen vertellen en hen er over laten lezen.

Wij zouden ons ervan moeten vergewissen dat zo veel mensen als mogelijk te weten zullen kunnen komen wat de Bijbel is en hoe het ons mensen kan vormen en voorbereiden op iets belangrijks dat nog moet komen. Wij moeten anderen er van overtuigen dat de Bijbel het middel is om ons tot de levenden te brengen en ons in leven te houden. ook al zullen wij de dood wel eens onder ogen moeten zien kunnen wij betere vooruitzichten hebben. De Bijbel is het enige boek in de wereld dat wij weten van de Meest almachtig Schepper, Jehovah God kwam . Het zou echt ons moeten stimuleren en moeten opwinden, zodat “wij het niet kunnen na laten om te spreken over de dingen die wij hebben gezien en gehoord” (Handelingen der Apostelen 4:20). Wij zouden het dagelijks moeten lezen en zouden tijd moeten investeren om haar bericht te leren. Wij zouden geboeid naar deze Geschriften moeten opkijken en de speciale kenmerken er van moeten opmerken. Wij zullen anderen de pracht en bijzonderheid van dat werk moeten laten inzien. Wij moeten hen er van overtuigen hoe buitengewoon de Bijbel wel is en hoe uniek het is in de wereld – een boek dat wij inderdaad niet kunnen negeren.

Het is niet voldoende om het slechts in de kerk te lezen of op ons eigen in afzondering. Meermaals zouden wij er in moeten lezen maar het ook delen met anderen. Wij zouden het moeten gebruiken om anderen en ons zelf aan te moedigen; te herkennen dat het het enige is dat ons inzicht en redding kan brengen.  Hoe meer wij er in lezen hoe meer wij te weten zullen komen en hoe meer wij ook baat zullen kunnen vinden van Gods Woord.

Door het regelmatig lezen in die prachtige Bijbel stoppen wij nooit met te leren. Ook anderen moeten wij de kans geven om deze belangrijke lessen te leren kennen. Wij weten dat er een plan voor de regering van de wereld, vrede en zegeningen voor alle naties van de aarde verzekerd werd. Dat Plan van God werd reeds zo vele eeuwen geleden in de Bijbel geschetst en bewijst juist te zijn wat de naties van de 20 Eeuw nodig hebben. Laat ons de anderen tonen dat wij een bericht van hoop en aanmoediging voor iedere persoon, man en vrouw, hebben ontvangen, welke op iedere pagina van het Nieuwe Testament wordt versterkt.

Graag nodigen wij alle onze vrienden uit te proberen gebruik te maken van de 400 ste verjaardag van de King James Versie om over het Woord van God te praten. Dat men probeert om tijd te maken om met buren en vrienden te praten en indien zij geen Bijbel hebben dat er van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om een Bijbelvertaling aan hen aan te bieden. Om hiermee te helpen vergelijkt de Commissie van Bible4Life momenteel de prijzen en de geschiktheid van verschillende vertalingen, met het doel om bij een grootaankoop voor de beste prijs Bijbels ter hand te kunnen stellen. Iedereen kan ook mee bijdragen door websites te adverteren waar het publiek informatie over de Bijbel kan downloaden.

Onze oproep is dan ook: “Men zegge het voort”

“Ga uit en predik het Goede Nieuws

Lees hier over meer in o.a.:

Appointed to be read

The Bible4life dedication

Het pamflet: About the Bible

The Evidence You decide

The magazine for you
Goed Nieuws voor u

Please do find : Inspiration and Early Translations; Part One: The Bible, Appointed to be Read … in the Glad Tidings of January 2011.

400ste Verjaardag van de King James Bible

2011 is the 400th anniversary of the first printing of the King James Bible
Click on this Bible or on a link below to learn more now!

Find the Leaflet: Tell me about the Bible.

14 thoughts on “De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.