Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

Gisteren hadden wij het in de dienst over de zegeningen die mensen die voor God hebben gekozen reeds kunnen genieten tijdens hun leven.

Wij konden in Genesis hoofdstuk 39 lezen hoe Jozef onterecht wordt beschuldigd van Potiphar’s vrouw te willen versieren. Niet tegenstaande de moeilijkheden die Jozef in zijn leven had ondervonden bleef hij trouw aan de geboden van God en wou hij zijn vader geen oneer aandoen, al had hij van deze al jaren niets meer gehoord. Hij wilde niets tegen de zin van God doen (vers 9) en leek zich zelfs niet te verdedigen toen hij in de gevangenis werd geworpen (vers20). Ook hier krijgen wij een zelfde situatie als bij Christus Jezus. Een man die stilzwijgend de aantijgingen ondergaat. Hoe reageren wij als wij valselijk beschuldigd worden? Daar gedroeg hij zich zo danig goed dat hij zelfs voorrechten kreeg en de leiding. “Maar Jahwe was met Jozef. Hij bewees hem zijn goedheid door te zorgen dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst kwam. Deze vertrouwde allen die in de gevangenis zaten aan Jozef toe; alle werk dat daar verricht werd gebeurde onder Jozefs verantwoordelijkheid.
Het hoofd van de gevangenis hoefde geen zorg te hebben over datgene wat aan Jozef was toevertrouwd. Want Jahwe was met hem en deed hem slagen bij alles wat hij ondernam.” (Genesis 39:21-23 WV78)

Ook in andere geschriften van het Oude Testament zien wij dat God die mensen steunde die het voor Hem opnamen. Zelfs vandaag kunnen wij merken dat er mensen en organisaties die de Naam van God verspreiden en trachten te leven naar de wil van God door Hem lijken gesteund. Ook al kunnen deze erg beproefd worden, zoal onze broeders in de derde wereld landen, maar toch kunnen zij gewag maken van de vele zegeningen die ook over hen komen. En diegenen die volhouden in de liefde van de Heer zullen er verzekerd van mogen zijn dat ook zij een prachtig vooruitzicht, vooruitzicht hebben.

“Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.” (Mattheus 25:34 WV78)

Wij moeten aan Jozef een voorbeeld nemen en ook steeds proberen aan de Wetten van God te houden. Het doet er niet toe in welke moeilijke situatie wij ook mogen verkeren, moeten wij steeds trouw blijven aan de Allerhoogste. Verder moeten wij anderen behandelen zoals wij graag zouden willen behandel worden. Zelfs al kon Jozef het gevoel gehad hebben dat hij gehaat werd door zijn eigen broers, die hem in de woestijn achter lieten, voelde hij zich achtergelaten door zijn familie en nu onterecht gevangen, toch had hij medegevoelen voor anderen in die gevangenis. Toen hij zag dat de twee beambten, de bakker en de schenker somber waren trachtte hij en te troosten. (Genesis  40:6-8) Jozef zette de behoeften van anderen voor tegenover die van hem. Hij gaf er om, was medelevend, en nam de tijd om te luisteren. Wij zouden het voorbeeld van Jozef moeten volgen. Wij moeten tijd nemen om te geven, tijd vergen om te luisteren en anderen te behandelen op de manier dat wij zelf zouden willen worden behandeld.

Psalm 44:8
Prijs Gods Naam voor altijd. Psalm 44:8 - Image by Calvary Simpsonville via Flickr

Bij het herinneren van hoe de God Zijn mensen in het verleden had bevrijd in Psalm 44 verstrekt de psalmist een goed voorbeeld voor ons om te volgen. Wij moeten denken over de manier dat God in ons leven in het verleden heeft gewerkt zodat wij vertrouwen kunnen hebben dat hij in ons leven zal werken in onze huidige situaties. God heeft zijn volk gestraft voor hun ongehoorzaamheden, maar heeft hen ook beloond voor hun trouw. En vandaag is dat niet anders. Ook vandaag kunnen mensen nog zijn helpende hand voelen. Door heen al hun moeilijkheden weten zij zich gesteund door hun Allerhoogste Schepper.

Jehovah heeft in elke generatie gewerkt. Vele mensen hebben gebeden van geloof gehad die op verscheidene manieren werden beantwoord. Die hulp van God die zij mochten genieten is belangrijk dat anderen die zouden leren kennen. Deze goddelijke bijstand verdient om met anderen te worden gedeeld zodat hun geloof ook zou versterkt worden. Misschien zijn er andere manieren hoe God heeft gewerkt in ons leven welke door anderen mogen gekend worden. Er zullen wel meerdere ervaringen zijn hoe God gewerkt heeft voor ons, die wij ook met anderen zouden kunnen delen. Onze jonge mensen, met alle ongoddelijke invloeden die hun leven beïnvloeden, moeten de manieren waarop God actief heeft gewerkt in het leven van hun oudsten vernemen. In de oudheid werden al die gebeurtenissen mondeling doorgegeven. De werken van God werden constant verteld aan de volgende generaties. Zo moeten wij opnieuw die traditie op nemen. Begin de jongere generatie meer dan enkel de verhalen van de Bijbel van de mensen van de oudheid te vertellen, maar ook de verhalen van geloof en de werken van de God in onze eigen tijd te vertellen. Laat hen weten dat de God nog in leven is vandaag en werkend is.

26 thoughts on “Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

  1. CITAAT:"De arme man dacht: \’Als ik een cent kreeg voor elke keer dat ik wist dat God me zegende, dan zou ik een miljonair zijn.\’ Daarna dacht hij: \’Maar als ik een cent kreeg voor elke keer dat hij me daadwerkelijk zegende, dan zou ik de rijkste man in de wereld zijn… en ik geloof dat ik dat al ben.\’"- Bob Smith

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.