Copenhagen roert menig hart

Men kan er niet aan onderuit; menig gespreksonderwerp dezer dagen zal de conferentie zijn die in het hoge noorden plaats grijpt.
Ook wij zullen er bij stil staan hoe wij ons als Christenen horen te gedragen ten opzichte van de natuur. Wij zullen zien hoe wij zelf een belangrijke rol spelen hoe en wat er met onze omgeving gebeurt.

Figure 1(b) from the Intergovernmental Panel o...
Grafiek van de wisselende temperaturen op aarde. - Graph displaying variations of the Earth's surface temperature for the past 1000 years from the IPCC TAR. - Image via Wikipedia

Het klimaat op aarde is doorheen de tijd steeds aan veranderingen onderhevig geweest, maar volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) staat nu voor meer dan negentig procent vast dat de mensheid grotendeels verantwoordelijk is voor de huidige opwarming van de aarde. Doorheen de eeuwen heeft de mens er niet aan kunnen ontsnappen aan wat hij deed met zijn omgeving. De zondvloed was wel het ergste wat hen overkomen is. Al heeft God ons gezegd dat dat niet meer zal gebeuren, betekent dit niet dat er geen erge overstromingen zouden kunnen zijn. Stormen, droogten en hevige hittes kunnen allemaal nog ons deel worden, indien wij niet opletten.
God waarschuwt ons dat wij voorzichtig moeten omspringen met datgene wat voor ons in het bereik ligt. Milieu bewustzijn is ook een vorm van de schepping liefhebben. Al doende moeten wij aan anderen laten zien dat wij Gods Scheppingwaarderen en liefhebben, en daarom er ook zorg voor willen dragen.- De klimaatconferentie wordt de Cop-15 genoemd. Cop staat niet voor ‘Copenhagen’ maar voor ‘Conferentie van Partijen’ die in 1992 deelnamen aan de VN-conferentie over klimaatverandering in Rio de Janeiro. 192 landen hebben tot 18 december de tijd om de planeet te beschermen door een akkoord te sluiten over een nieuw klimaatverdrag.
Terwijl in Kopenhagen de VN-klimaatconferentie van start ging, werd in de Verenigde Staten de druk opgevoerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Lees meer > Nodige actie om klimaatverandering te controleren
+ > Nodige actie om klimaatverandering te controleren

Hoe mensen er zich soms niet van bewust zijn welk een gevolgen hun consumptie heeft voor het milieu bewijzen de reacties op verscheidene artikelen in de kranten.
Zie zo bijvoorbeeld in De Standaard bij > ‘Akkoord is binnen bereik

5 thoughts on “Copenhagen roert menig hart

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.