Een Feestmaal en doodsherinnering

"The Jews' Passover"—facsimile of a ...
Joods Passover - The Jews' Passover Facsimile of a miniature from a missel of fifteenth century ornamented with paintings of the School of Van Eyck. Bibl. de l'Arsenal, Th. lat., no 199. Project Gutenberg text 10940
Aansluitend op vorige zondag gaan wij op 1 november dieper in op de vraag in welke mate wij naar de tafel des Heren kunnen komen. In welke mate mogen wij deelnemen aan het Breken van het Brood en drinken uit de beker?
Wij zullen de verbintenis bespreken van het “Passover” het paaslam, de herinneringsdienst aan Israëls vertrek uit Egypte en het zoenoffer dat Jezus ons geboden heeft. Verder gaan wij dieper in op de betekenis van het spirituele voedsel.
Wij  kunnen er niet naast kijken hoe Jezus de dood teniet gedaan heeft en hoe belangrijk het is voor ons deze doodsverbreking samen te vieren.

27 thoughts on “Een Feestmaal en doodsherinnering

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.