Verontrustheid van Jezus

In de lezingen van het evangelie van Johannes zijn wij deze komende zondag (19 oktober) aangekomen aan de laatste dagen van het leven van Jezus. Bij lezing van hoofdstuk  12 gaan wij dieper ingaan op de angst die Jezus moet gevoeld hebben. Verontrustheid omringde hem nu hij meer bewust werd van het naderende onheil en de hangende dood.

Wij gaan bespreken hoe Jezus gekweld werd, zelfs in die mate dat hij vroeg om er van gespaard te blijven indien het kon. Maar hij was er van bewust dat hij geen keus had omdat de wil van Zijn Vader moest voltrokken worden.

Wij zullen zien dat Jezus doordat hij onze natuur had ook onderworpen was aan al de emoties die wij kunnen ervaren in ons leven.

Voor Christus kon er niets ergers zijn dan dat hij de gebondenheid en eenheid van hart die hij met zijn Vader had zou verliezen. Daarom legde hij zich tenvolle toe op de wens van God zijn Vader en gaf hem dan ook het volle vertrouwen. Het is dat vertrouwen dat wij onder ogen moeten zien en navolgen.

Lees ook Jezus moest sterven

Lam van God

5 thoughts on “Verontrustheid van Jezus

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.