Financiële crisis uitnodiging tot bezinning

‘FINANCIËLE CRISIS MOET UITNODIGING ZIJN TOT ETHISCHE BEZINNING’

De huidige crisis maakt het belang van de financiën voor de economie en de sociale vrede duidelijk . De financiële wereld verdient onze aandacht, en mag niet louter gedreven worden door het streven naar winst. Anders dreigt onze economie het noorden kwijt te geraken.
De vrije markt moet er zijn en het is ook noodzakelijk om allerlei stimulansen voor ondernemingen te hebben. Als wij de loonschalen bekijken kloppen de verhoudingen niet. Er zijn veel te veel arbeiders die werkelijk niet voldoende betaald worden om op een redelijke wijze te kunnen leven. Daartegenover staan de zeer hoge lonen van CEO’s in schril contrast. Alsook is het ongelofelijk dat bepaalde beleidsvoerders of verantwoordelijken premies krijgen die oplopen tot 5 miljoen Euro. Heden zijn door verkeerde keuzes van toplonen verdienenden kleine spaarders erg getroffen  terwijl de grote heren dikwijls door hun voorkennis hun toekomst reeds mooi verzekerden. Zoals steeds zijn de armsten de eerste en meest weerloze slachtoffers.
Deze crisis moet voor ons allen een uitnodiging zijn om ons te bezinnen over onze levenswijze, onze verhouding met geld en de manier waarop gespaard en krediet verschaft wordt.

Crisis
Munten vallend door onze vingers slinkend in het niets - Image by da.mas via Flickr

Wij moeten ons bezinnen over de verloning van betrokkenen en  over de speculatie op de financiële markten. Het kan niet indien beleidsmensen fouten hebben begaan dat zij dan als ze de laan uitgestuurd worden nog eens een mooie ontslagpremie opstrijken.Topmensen van grote financiële instellingen en van bedrijven waar meerdere mensen voor werken moeten meer verantwoording afleggen. Indien mensen hun vertrouwen hebben geschonken aan een instelling moet deze er ook voor zorgen dat dit vertrouwen niet geschonden geraakt. Er hoort een grotere transparantie van de geldstromen te komen en er moet een meer sociale en groene economie komen. Het hele winstbejag van onze maatschappij moet herbekeken worden. Er moet een betere verdeelsleutel komen en elk werk moet naar warde geschat worden met een verloning die in verhouding staat tot de andere beroepen en verantwoordelijkheden. De zorg om de mens, de hele mens en alle mensen, alsook het respect naar de gehele omgeving toe moet prioriteit worden.

 

+++

Gerelateerd:

4 thoughts on “Financiële crisis uitnodiging tot bezinning

  1. Men zou er naar moeten streven dat iedereen die werkt zulkdanig inkomen heeft dat hij of zij met gemak huurgeld kan betalen en nog voldoende over heeft om redelijk te leven (eten, drinken, ontspannen, etc.)

    Like

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.