God behagen

 

Zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen of Hem vreugde te geven;
wie bij God wil komen moet stappen nemen om Hem te naderen.
Wie hem wil naderen moet geloven dat Hij bestaat
en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken.(Hebreeën 11:6)

Lees ook:

Geloof in slechts één God

Eigenheden aan God toegeschreven

Geloof voor God aanvaardbaar

God helper en bevrijder

Bekommerende God

Gods hoop en onze hoop

Gods beloften

Gods redding

One thought on “God behagen

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.