Macht van het verkeerdlopende

“Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele boze wereld in de macht van de boze ligt.” (1Jo 5:19 WV78)

Goede tijden slechte tijden
De Wereld als een schouwtoneel. - Goede tijden slechte tijden - Image by El Cabron via Flickr

De ene crisis overvalt ons land na de andere. Zoals verscheidene mensen nu voor de bankcrisis de schuld bij de regering willen leggen zo verwijten ze ook God om dit allemaal zomaar te laten gebeuren. God is echter niet de leider van deze wereld. Hij heeft het leiderschap uit handen gegeven. De mensen zelf, die Zijn leiderschap verwierpen hebben nu de volle vrijheid de wereld te beheren. Veel mensen hebben geleerd dat God de wereld beheerst, maar die leerstelling is onjuist. Zij doen God oneer aan en maken van Hem de schuldige voor al de slechte dingen  en het lijden in deze wereld.

God is niet de leider van dit corrupte systeem. Hij heeft het uit handen gegeven en Hij schikt de personen niet voor. Elkeen is volledig vrij welke weg te kiezen.
“Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,” (De 30:19 WV78)
God is niet de bron van het kwade, hij haat het slechte en geeft om diegenen die lijden.
“Daarom, gij wijzen, luistert naar mij: God doet geen onrecht, de Almachtige pleegt geen kwaad.” (Job 34:10 WV78)
“Dit zijn zes dingen, die Jahwe verfoeit, ja, zeven, die Hem een gruwel zijn: hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat misdadige plannen smeedt en voeten die zich haastig reppen naar het kwade, een valse getuige die leugens uitslaat en degene die onder broeders ruzie teweegbrengt.” (Spr 6:16-19 WV78)
“Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u.” (1Pe 5:7 WV78)
We zouden moeten weten dat wij uit God voortkomen, Hij is wel onze Schepper. Maar tegelijkertijd moeten wij beseffen dat de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. De mens zelf heeft alles in handen en hoe deze zich gedraagt zal de wereld ook beïnvloedt worden.

+++

Gerelateerd:

4 thoughts on “Macht van het verkeerdlopende

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.