Wat betreft Wees de beste…

 Heb jij al eens nagedacht of je bij de beste mensen kan behoren en of je de beste religie aanhangt. Hetgeen voor de Jood, de Moslim en de Christen het beste is is God lief hebben met heel het hart. Hem alleen alle eer geven. Maar ook verder zijn Wil en Zijn woord willen leren kennen.

Als men hieronder bij de Moslim moslim door Christen vervangt en de Koran vervangt door Heilige Schrift gaat deze tekst ook voor ons op.

Bij ons zijn de beste gelovigen ook die genen die vast houden aan de Heilige Schrift en steeds trouw blijven aan God (Allah = Jehovah of Jahwe) en dag in dag uit willen werken aan hun karakter.

Bij de Christadelphians kan men een godsdienst vinden die bevrijdend werkt en vrij is van de vele lasten welke in zo vele geloofsgroepen iedereen aan banden legt.

Best weten wij van de anderen hoe zij denken en hoe zij bepalen wie de beste is. Voor ons kan iedereen even goed of even slecht zijn en speelt het geen rol wie de beste is, als men maar goed en aanvaardbaar zal zijn in de ogen van God

An example of Allāh written in simple Arabic c...
De titel van Jehovah God in het Arabisch: Allah - Image via Wikipedia

Citaat

Wees de beste…

The Best of the Best
Abu Eesa Niamatullah
vertaald door Abdelaziz Ezhar
Heb je ooit eens nagedacht over wat het betekend om de beste te zijn? Wanneer wordt er ons verteld “dit is het beste” of “dit is het meest voortreffelijke” of “hiermee zal je het meest van profiteren” etc, heb je ooit nagedacht over wie op aarde deze mensen toestemming gaf om het aan ons te vertellen? In deze tijd hebben we genoeg aan top 10 of top 40 lijsten van alles zoals auto’s, films en muziek, maar denk je niet aan een lijst waar we echt van kunnen profiteren en waar we wat aan hebben in dit korte leven en het oneindige hiernamaals. Hieronder vind je een top 50 lijst van overleveringen van onze geliefde Profeet Mohammed (salla Allahu ‘alayhi wa salaam). De 50 zijn niet op volgorde van goed, beter, best. Maar het geeft aan om één van de besten te worden in karakter, omgang, etc. Om uiteindelijk geliefd te worden door onze Schepper, Allah, de Almachtige, de Verhevene.Dus geen onzin top 10, geen lege statements, maar de juiste voorbeelden om de beste te zijn. Dus wees niet gewoon, wees niet typisch, wees niet standaard maar wees de beste.

De boodschapper van Allah (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) vertelde ons:

1. “De beste moslim is degene voor wiens tong en handen de andere Moslims veilig zijn.” (Muslim)

2. “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter.”
(Tabarani, Sahih)

3. “De beste gelovigen zijn degenen die de meeste voordelen meebrengen voor de mensheid.” (Daraqutni, Hasan)

4. “De beste gelovigen zijn degenen die het beste zijn in het vervullen (van rechten en plichten).” (Ibn Majah, Sahih)

5. “De beste gelovigen zijn degenen die in het verborgene (het alleen bevinden in de woestijn) de rechten en plichten van Allah vervullen.” (Hakim, Sahih)

6. “De beste Ummah is mijn generatie, dan degene die volgt en dan degene die daarop volgen. dan zullen er mensen na hun komen die zullen hebzuchtig en gierig zijn en ze zullen getuigen voordat ze daarvoor gevraagd worden.” (Tirmidhi, Sahih)

7. “De beste gelovigen zijn degenen die lang leven en uitblinken in hun daden, de slechtste mensen zijn degenen die lang leven en bedorven daden doen.” (Tirmidhi, Sahih)

8. “De beste vrouwen zijn degenen die hun man tevreden stellen wanneer hij haar ziet, en hem gehoorzaam is in het goede.” (Ahmad, Sahih)

9. “De beste manier van vasten is het vasten van profeet Dawud (‘alayhi salaam), hij vastte om de dag.” (Tirmidhi, Sahih)

10. “De beste huwelijken zijn de huwelijken die het gemakkelijkst zijn.” (Abu Dawud, Sahih)

11. “De beste dadels zijn de Borniyyu dadel; het heeft een genezende werking en het bevat geen ziekte.” (Hakim, Hasan)

12. “De beste kleding is de witte kleding; wikkel de doden daarmee en kleed de levenden daarmee. Het beste wat je kan toepassen op je oogleden is kohl dat zorgt dat de wimpers groeien en dat verscherpt het gezichtsvermogen.” (Ibn Hibban, Sahih)

13. “De beste kwaliteit van uw godsdienst is scrupule (zeer gewetensvol).” (Hakim, Sahih)

14. “Het beste van uw godsdienst is hetgeen dat gemakkelijkst is.” (Ahmad, Sahih)

15. “De beste gebedsrijen voor mannen zijn de eerste rijen, de slechtste zijn de achterste rijen. de beste gebedsrijen voor vrouwen zijn de achterste rijen en de slechtste zijn de voorste rijen.” (Muslim)

16. “De beste gebeden voor vrouwen zijn de gebeden die thuis worden gebeden.” (Ibn Khuzaymah, Sahih)

17. “De beste van jullie in islam zijn degenen die de beste karakter hebben
zolang als je de ware geloof begrijpt.” (Ahmad, Sahih)

18. “De beste van jullie zijn degenen die het beste de rechten vervullen.”
(Ahmad, Sahih)

19. “De beste van jullie zijn degenen die goed zijn voor de familie.” (Tirmidhi, Sahih)

20. “De beste van jullie zijn mijn generatie, dan degene die volgt en dan die daarop volgt. dan zal er een generatie komen die verraad en niet geloofwaardig is.” (Bukhari)

21. “De beste van jullie zijn degenen die anderen eten geven en terug groeten.” (Abu Ya’la, Hasan)

22. “De beste van jullie zijn degenen waarvan je goede dingen kan verwachten en veilig zijn van hun kwaad; de ergste is degene waar je niets goed van kan verwachten en degene is niet veilig van zijn kwaad. ” (Tirmidhi, Sahih)

23. “Het beste wat de mensheid is gegeven is een uitstekend karakter.” (Hakim, Sahih)

24. “De beste waarmee je jezelf kan behandelen is aderlating.” (Hakim, Sahih)

25. “De beste reisbestemmingen zijn naar de moskee van mij en de oude huis.” (Ahmad, Sahih)

26. “Het beste wat een persoon kan achterlaten voor zichzelf zijn drie dingen; een godsvruchtige kind die dua voor je doet, een doorlopende liefdadigheid waardoor de beloning degene continu bereikt, en kennis waar anderen van kunnen profiteren.” (Ibn Hibban, Hasan)

27. “De beste zijn degene die glimlachen.” (Muslim)

28. “De beste vrouwen van de wereld zijn vier; Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Mohammed (vrede zij met hem) en Aicha de vrouw van fir3aun.” (Ahmad, Sahih)

29. “De beste van jullie zijn degene die snel vergeven.” (Muslim)

30. “De beste dag waarop de zon opkwam was vrijdag; op die dag werd Adam geschapen, en op die dag ging Adam het paradijs binnen en op een vrijdag werd hij eruit verdreven. en het Uur zal aanbreken op een vrijdag.” (Muslim)

31. “De beste zijn degenen die reciteren en wanneer ze reciteren, kun je zien dat ze Allah vrezen.” (Bayhaqi, Sahih)

32. “De beste woorden zijn de woorden die Allah heeft gekozen voor de engelen: Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi.” (Tirmidhi, Sahih)

33. “De beste verdiensten is een gezegende handel en dat wat een persoon met zijn handen verdiend.” (Ahmad, Sahih)

34. “De beste van jullie zijn degene die het beste zijn tegen hun vrouwen (die hun vrouwen goed behandelen).” (Tirmidhi, Sahih)

35. “De beste liefdadigheid is het geven van water.” (Ibn Majah, Hasan)

36. “De beste van jullie zijn degene die het beste zijn tegen hun families.”
(Tabarani, Sahih)

37. “Het beste gebed is het gebed waarbij je lang staat.” (Muslim)

38. “De beste daden zijn dat je vreugde brengt naar je moslim broeder, en zijn schuld afbetaald en hem voed met brood.” (Ibn Adiyy, Hasan)

39. “De besten zijn degenen die goed zijn voor hun ouders. (Sahiheen)

40. “De beste daad volgens Allah is wanneer je de laatste adem uitblaast en je tong nog nat is van het gedenken van Allah. ” (Ibn Hibban, Hasan)

41. “De beste zijn degene die hun woede kunnen inhouden.” (Tabarani, Hasan)

42. “De beste leiders zijn degene waarvan de mensen houden en hij houdt van de mensen, de mensen doen dua voor hem en hij doet dua voor de mensen, de slechtste leiders zijn degene die de mensen haten en hij haat de mensen, de mensen vervloeken hem en hij vervloekt de mensen.” (Muslim)

43. “De besten van jullie zijn degenen die leren uit de Koran en die Koran les geven.” (Darimi, Sahih)

44. “De beste metgezel is degene die het beste is tegen zijn broeder en de beste buren zijn degene die het beste zijn tegenover hun buren.” (Tirmidhi, Sahih)

45. “De beste plekken zijn de moskeeën en de slechte plekken zijn de markten.” (Tabarani, Hasan)

46. “De beste dua is op de dag van Arafah en de beste wat ik en de profeten die voor mij waren zeiden was, “La ilaha illallah wahdaIullen.” (Ahmad, Sahih) hoe la sharika lahoe, lahoe’l-moelk wa lahoe’l-hamd wa hoewa ‘ala koelli shay’in Qadir.” (Tirmidhi, Hasan)

47. “De beste bijeenkomsten zijn die het meest toegankelijk (open) zijn.” (Abu Dawud, Sahih)

48. “De beste daad volgens Allah is om een vast geloof in Allah te hebben en om de familiebanden te onderhouden.” (Abu Ya’la, Hasan)

49. “De beste van jullie is degene die de waarheid zeggen tegen een tiran.” (Tabarani, Hasan)

50. “De beste van jullie is degene die de waarheid spreken.” (Bukhari)

6 thoughts on “Wat betreft Wees de beste…

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.