Bij het heengaan van een geliefde

Er zijn van die dagen dat wij geconfronteerd worden met lijden, pijn en verdriet.
Wij worden in ons leven geconfronteerd met nieuw leven
maar moeten ook toekijken bij het heengaan van het leven.
De dood komt ons steeds tegemoet.
Door ons geloof kunnen wij kracht in dit leven vinden
en vinden wij troost bij de minder aangename momenten die op ons af komen.

 

Zij die deze aarde verlaten zijn in een diepe slaap getreden. zij hoeven geen weerstand meer te bieden aan al de problemen van deze wereld. Hun lijdensweg is ten einde. Voor hen wacht na een lange tijd de volbrenging van hun hoop, het geloof in de opstanding na de dood, die zal komen wanneer het einde der tijden er zal zijn.

Zij laten anderen na. Dezen zullen treuren en moeten leren omgaan met hun verdriet. Maar voor hen die geloven is er de Hoop. Ook zij kunnen uitkijken naar het Koninkrijk van God. Zij kunnen de herinnering van de gestorvene levend houden. Nog beter kunnen zij het levenswerk van de ingeslapene verder laten groeien in hun vooruitgang in dit leven. De nabestaanden moeten verder gaan en zelf de weg verder bewandelen en voorbereiden voor hen die nog zullen volgen.

Laat mij mogelijkheden kennen om door dit leven te gaan.
Laat mij grote dingen durven te dromen en maak ze waar!U Heer geeft mij de kracht en het vertrouwen om verder te gaan.


‘… Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.’
Filippenzen 2:13

One thought on “Bij het heengaan van een geliefde

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.