Diegene die maakt zoals wij zijn

Niet God heeft ons gemaakt zo als wij zijn. Wij zijn zelf (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor hoe wij ontwikkelen en voor wat wij met ons zelf aanvangen. Als deel uitmakende van de wereld zijn wij daar deels van afhankelijk, maar wij moeten ons zo sterk maken dat wij er ons van kunnen losweken. Onze persoonlijkheid waarin eigenschappen van God liggen moeten wij ook durven goddelijk maken . Wij moeten werken aan het volledig worden, waar wij eigenlijk zelf nooit in zullen kunnen slagen. Maar elke dag moeten wij stappen in de goede richting maken. De ziel is gewoon het Zijn, het leven zelf, de adem (volgens de Heilige Schrift).  (Ge 1:20; 2:7; 9:4; Ef 6:6) De mens uit stof en as gekomen zal ook weer terug keren tot stof en as. (Ge 2:7; 3:19; Pr 3:2; 12:7; 1Co 15:47) Eens wij sterven , of ontslapen, zullen wij volledig vergaan en in een toestand komen zoals voor ons aardse leven, waar wij niets van weten. Als in een diepe slaap zullen wij niets voelen, niets horen, niets weten. Maar zij die geloven hebben een prachtig vooruitzicht. Want er is ons een opstanding uit de doden belooft. Na het laatste oordeel zouden wij kans kunnen maken op een eeuwig leven in het Koninkrijk van God. Daar kunnen wij naar uitkijken, maar wij moeten er ook voor werken, in die zin dat wij ons leven niet zo maar door de wereld kunnen laten leiden. Wij moeten bewust voor God kiezen en geloven in Zijn Zoon Jezus Christus, die door Zijn offerdood ons vrij gemaakt heeft van alle wereldse ketens, en ons heeft bevrijd van de dood zelf. (1Jo 2:2; Han 7:35; Heb 9:12)

Op de Drie werelden stond dit: Citaat

> Over God

Op de space van ‘Waarheid zoeken’ lees ik: “God maakte ons zoals we zijn”. Zoals ik het leerde zijn we eeuwig en altijd zielen. Die hoeven dus niet gemaakt te worden. Wanneer we de zielewereld verlaten zijn we zuiver en perfect. Zoals een kind dat netjes aangekleed wordt door de moeder en dan het huis verlaat om te spelen zo hebben wij ook ons huis verlaten. Welgemanierd aanvankelijk bleven we een hele tijd zuiver en gezond. Door het spelen en ravotten raakten we steeds meer besmeurd en onze zeden verwilderd. Na vele incarnaties zijn we in het heden beland, vol met gebreken. Door de tijd opgelopen, zeg maar. Niet door God gegeven. God geeft enkel het goede.
“Hij geeft ook problemen”, lees ik verder. Niet hij geeft die. Onze ondeugden veroorzaken die. Met name lust, agressie, hebzucht, binding en ego zorgen voor alle problemen die er zijn. God kan die niet geven want Hij heeft die ondeugden niet. Hij is altijd vrij ervan en zuiver. Hij wordt de Zuiveraar genoemd. Herinner Hem en je wordt zuiver.  <

8 thoughts on “Diegene die maakt zoals wij zijn

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.