Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

In eender welke gemeenschap moeten zij die zich er in bevinden oplossingen vinden om met elkaar in verbondenheid, of los van elkaar, maar met elkaar te leven. Vermenging van andere culturen of gewoonten doet veel mensen vrezen voor onverenigbaarheid. De onderlinge verschillen kunnen echter de gemeenschap verrijken in plaats van vernietigen, indien die toehoorders van die gemeenschap zich willen openstellen naar elkaar.

Estimate of languages spoken at home (Capital ...
Taalverhoudingen in de Brusselse Regio - Image via Wikipedia

Citaat

Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

Aan te nemen houding in het stedelijk onderwijs te Brussel

 

Onterecht worden concentratiescholen gediaboliseerd en worden zo wel leerlingen als leerkrachten regelmatig in het verkeerd daglicht gesteld.

Per definitie is het niet dat onze concentratiescholen minder goed onderwijs zouden aanbieden. In Brussel valt het wel op dat de Nederlandstalige stadsscholen veel minder middelen en slechtere infrastructuren hebben dan andere Nederlandse scholen in het land.

Ouders kiezen hun kinderen omwille van de kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs hun kinderen in die afdelingen van de stedelijke scholen te plaatsen met een extra hoop dat zij dan makkelijker op de arbeidsmarkt terecht zouden kunnen komen.

Verscheidene ouders kunnen spijtig genoeg de moed niet opbrengen om zich de andere taal ook eigen te maken. Wij zouden er meer werk van moeten maken om de ouders het gevoelen te moeten geven dat de keuze voor het Nederlands voor hun kinderen ook van hen een engagement vraagt. Ook moet er aan gewerkt worden dat er thuis ook wel Nederlandstalige lectuur komt en radio en televisie ook nu en dan eens afgestemd worden op de Vlaamse zenders.

Problematisch is wel dat bepaalde ouders zich er niet in kunnen schikken dat wij een andere levensnorm er op na houden en dat ook in ons onderwijs bepaalde waarden belangrijk zijn. Betreft dat laatste gaat er de laatste jaren veel verkeerd. Hier willen bepaalde gemeenten en groepen geen waarden meer belangrijk vinden. Dikwijls willen zij zich verstoppen achter het poortje van neutraal onderwijs. Neutraliteit en pluralisme mogen echter nooit inhouden dat men de menselijke waarden over boord gooit.

Men kan er niet onderuit dat elkeen vast hangt aan haar of zijn cultuur waar het in is opgegroeid. Of men nu gelovig is of niet zijn er de tradities en geloofspunten (atheïstisch of in een goddelijk wezen) welke steeds verweven blijven met het dagelijks leven. Onder de schoolgangers en hun begeleiders is er het probleem dat zij vaak niet van elkaars gewoonten en beleving op de hoogte zijn. Zij kennen verrassend weinig van elkaars gebruiken en levensopvattingen.

Door immigratie kwamen religies als de islam, het boeddhisme, shintoïsme of  het taoïsme België binnen. Europa kon niet ontsnappen aan de veelvoud van religieuze groepen die over het rijk kwamen en zich er begonnen te wortelen. Ondanks de mondialisering is er nauwelijks contact tussen de religieuze tradities gekomen. En sommige groepen durven bepaalde waarden niet naar voor brengen of niet inzien dat zij bij de meeste belevingsbeschouwingen ook algemene regel zijn. Het zijn die waarden: niet liegen of bedriegen, niet stelen, niet onteren en respect hebben welke de autoriteiten hoog in het vaandel zouden moeten dragen. Alsook zijn het die waarden waarop wij in het onderwijs zouden moeten staan en zouden moeten eisen dat zij door iedereen die in dat onderwijssysteem wil delen, ook moeten opgevolgd worden. Indien wij het asociaal gedrag dat er nu in vele scholen heerst bij de horens zouden mogen aanpakken zou er reeds veel kwaad uit de wereld worden geholpen. Veel leerlingen zouden ook veel kunnen presteren daar zij nu enorm gehinderd worden door kinderen die zich denken alles te kunnen verantwoorden doordat zij gebruik kunnen maken van de huidige omgekeerde discriminatie.

Socio-economische factoren kunnen gerust ook opgevangen worden en hoeven geen excuus te zijn voor allochtoon of autochtoon.

Indien wij meer ondersteuning van het beleid zouden krijgen zal iedereen beter kunnen presteren. Dit onder voorwaarde dat er terug wordt gegrepen naar de essentiële waarden van het mens zijn en het menselijk met elkaar om gaan.

2 thoughts on “Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.