Pijn en doorzetting

Dezer dagen speelt mijn gezondheid mij weer parten. Vorige week ben ik juist toegewezen aan enkele uit elkaar liggende scholen en hoopte de directeur dat ik niet als de voorgaande leerkrachten ziek zou vallen. En juist nu wil mijn rechterbeen niet mee en trekt de pijn van onder aan mijn voet langs mijn kuit naar boven. Niet ideaal om dansles te geven, maar nu kan ik die directeur en de leerlingen wiens voorgaande leerkracht weg valt toch niet ontgoochelen.
Ook voor het prediken hebben wij vorige weken weer niemand zien opdagen op de Bijbel Klas. Niettegenstaande de vele advertenties is verder niemand ons komen opzoeken en is er niet echt een grotere toename van bezoekers op onze webpagina’s te merken. Je zou het allemaal tegenvallers mogen noemen.Ligt het dan aan onze onkunde om de mensen toe te spreken. Stel ik mijn artikelen verkeerd samen en gebruik ik een te ouderwetse taal die de mensen van vandaag niet meer kan aanspreken? Erg vaardig zal ik dan wel niet zijn in mijn woord gebruik, maar ik durf er toch op te vertrouwen dat mijn stem ook bruikbaar kan zijn voor God en dat Hij mij verder de middelen geeft om Zijn Woord kenbaar te maken.Alleen zullen wij nooit de klus kunnen klaren. Eerst en vooral hebben wij God nodig, maar daar naast hebben wij onze broeders en zusters in Christus nodig. Zij die samen het zelfde geloof in de Verlosser Jezus van Nazareth dragen. Het komt er op aan dat diegenen die zich navolgers van Christus noemen ook daadwerkelijk de leer van Christus gaan na volgen en elkaar steunen en samen op weg gaan om het Goede Nieuws te gaan verkondigen.

Wij moeten weten dat het soms veel tijd kan vergen en dat wij geduldig moeten zijn. Mozes en Noah hebben zeer veel geduld moeten hebben en aan hen kunnen wij een voorbeeld nemen.

Laat u niet weerhouden door uw beperkingen.

‘Toen zeide Mozes tot de Here: Och Here, ik ben geen man van het woord… want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven… ben Ik het niet, de Here? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet. Maar hij zeide: … zend toch iemand anders…’

Exodus 4:10-13

-- 

“Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.” (1Jo 4:11-12 WV78)- - - - - - - -

U bent uitgenodigd onze volgende webpagia's te bezoeken:
Image representing Multiply as depicted in Cru...
We try to Multiply - Image via CrunchBase
Belgian Christadelphians Google Site
Bijbelonderzoekers
Bijbelvorsers Webs
Broeders in Christus
Christadelphia
Christadelphians Multiply
Hoop tot Leven | Redding door Christus Jezus 

Marcus' Space on Word Press FacebookFanp HtL Dashb
Christadelphia Facebook Pagina

One thought on “Pijn en doorzetting

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.