Bedenking bij de eerste studiedag te Leuven van 19 september 2006

De dagen gaan zo snel voorbij. Wij kunnen het haast niet bij houden.

 

Er is weer een week voorbij en vorige dinsdag konden wij in Leuven onze eerste open studiedag aldaar bij wonen. In de avond tikte de klok traag en kon de conciërge mee met ons voelen en zien hoe ook de straten van Leuven erg leeg bleven. Bij het zien van de stille straten kon men  moeilijk indenken dat het hier een studentenstad betrof. Antwerpen en Gent laten heel wat meer beweging op straat zien.

 

 

Aanwijzing lokatie Romaanse Poort Herfst 2006
Romaanse Poort, Leuven
Romaanse Poort, Leuven - Image by Erf-goed.be via Flickr

In het 30CC de Romaanse Poort was er van vooruittrekkende Romeinen weinig te merken en zegepralen van een Caesar kon men er niet merken. Het leek eerder de benevelde laagvlakten.

Het aanvangsuur ging voorbij zonder dat er maar iemand opdaagde. ’s Morgens was ik nog naar een evangelische boekhandel gegaan om enkele Nederlandstalige Bijbels aan te schaffen om aan die mensen te kunnen overhandigen die geen Bijbel hadden. In de winkel leek men niet gelukkig dat ik ook naar Katholieke Bijbels vroeg en na een aankoop van bijna €125 twijfelde men er nog aan om onze affiche voor de Bijbelcursus op te hangen. Hun negatieve houding trok mijn gemoedsstemming wel in mineur. Toen er dan nog niemand leek op te dagen was het hek helemaal van de dam.

Ik dacht aan al de persnota’s die waren uitgezonden, de verscheidene aankondigingen via webpagina’s allerhande, de uren werk aan voorbereiding voor al het publicatie materiaal enz.. Hoe kan men de mensen in België bereiken en hoe krijgt men hen over de vloer?

 

 

Na een hele poos kwam er toch een man die eerst getwijfeld had om nog te komen daar hij wist dat hij te laat was en dat hij geen Bijbel had. Fijn was het om een voorstelling te kunnen geven over de verscheidene Bijbelvertalingen. Wij waren verheugd hem op het einde van de avond te zien vertrekken met een Bijbel in de hand. Dat was fantastisch. Mijn collega Steve Robinson was dan ook zeer verheugd en vond de avond geslaagd.
Ik persoonlijk zag het nog niet zo positief. Later vond ik wel zeer opmonterende Emailberichten in mijn brievenbus welke een hart onder de riem staken en een welgekomen ondersteuning waren.

 

We beseffen wel dat God boodschap nooit populair is geweest. Onze Engelse broeders zijn het al gewend dat niet veel volk komt opdagen. Voor mij was het wel een nieuwe ervaring om zo geconfronteerd te worden met zulk een lage opkomst. Maar ja wat kan de meeste mensen het geestelijke schelen. Zij hebben het zo goed dat ze er niet bij na denken van wie zij al die mooi dingen gekregen hebben. Zij zijn gewoonweg niet geïnteresseerd in het boven natuurlijke. Enkel diegene die dieper wil nadenken over het leven en de toekomst kan misschien aangesproken worden over wat er in de Heilige Schrift staat.

 

Bijbelstudiemateriaal Herfst 2006 Romaanse Poort Leuven

Wij zouden verwachten dat onze inzet voor God wel iets zou opleveren dat wij konden merken, maar nu leek het zo leeg en voelden de zandkorrels van de woestijn als vallende stenen. Gelukkig schoven wij met onze naakte huid nog niet over al het grijze grind. Want gelukkig bleef er voor ons een licht branden en is het vuur in ons aangebleven met een warm rode gloed. Na de les begonnen wij al ijverig verder naar oplossingen zoeken en nieuwe plannen maken.

Het horen dat in de Newbury ecclesia in Groot Brittannië onze Broeders en Zusters voor ons gebeden hadden en nog bidden voor het werk in België monterde ons op.

In mijn kamer staat een kamer met de tekst van de voetstappen in het zand, waar er eerst twee paar zijn dan slechts één paar voetstappen, waarbij het ogenblik gekomen is dat wij gedragen worden door God die ons behoed wanneer wij het te moeilijk hebben. Het is niet Hij die ons verlaten heeft. Terwijl de wereld Hem vergeten is en wij geconfronteerd werden met al de moeilijkheden heeft Hij ons niet achtergelaten maar in Zijn armen genomen om ons te dragen.

 

Wij moeten de moed opnemen om datgene te doen wat juist is. Jezus heeft ons opgedragen uit te gaan om het Woord van God te verkondigen. Wij willen de Blijde Boodschap uitdragen en kunnen slechts hopen dat de anderen zullen willen luisteren. Wij kunnen het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God op velerlei manieren proberen te verspreiden. Wat voor de ene een goede wijze lijkt kan voor de ander niet het juiste zijn. Met onze verschillende pogingen kunnen wij slechts ons best trachten te doen om te zaaien. Ook kunnen wij trachten water te geven aan hen die het nodig hebben, mar zij moeten het wel willen drinken. God is het die het zaad kan doen groeien. Hij is het die trekt. Wij kunnen slechts dankbaar zijn voor de middelen die Hij ons schenkt om dienaars van Hem te kunnen zijn. Wij mogen dankbar zijn dat wij als hulpmiddelen mogen optreden. Op dat vlak hopen wij op Gods zegen en hopen dat wij Hem niet zullen ontgoochelen.

 

Wij zullen een bloem in onze hoed moeten steken en glimlachen omdat niets vandaag zal gebeuren dat wij en God niet samen zullen kunnen oplossen.

Als wij ons terneergeslagen voelen en willen gaan liggen, kunnen wij als wij liggen onze ogen openen en de lucht zien. Makkelijkst is om op ons lui gat te blijven zitten, of ons neer te strijken op een zonnebed en te genieten van een mooie omgeving. Maar als wij dan neerliggen zullen wij dan ook kunnen opkijken naar God? Dat is in ieder geval wat ik verder zal trachten te doen. Ook al moet ik bij momenten er bij gaan neerliggen wil ik mijn God recht in de ogen durven blijven zien en verder vooruit gaan in mijn leven op weg naar Hem.

 

Uit liefde voor de mensen rondom mij wil ik hen ook de Grootste Liefdegever laten kennen en kan ik maar hopen dat ik mij een juiste houding zal kunnen aanmeten en dat ik hier en daar toch kleine vlammetjes zal kunnen doen ontwaken die na verloop van tijd een juist pannetje zullen kunnen warm maken tot een sappig smakelijk geheel.

Advertisements

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.