Laatste voorbereidingen voor cursus van dinsdag

Zondag morgen kwamen wij bijeen om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor de cursus, van dinsdag, om het Woord van God in België beter te leren kennen.
Eerst hielden wij dit maal een meer privaat aangaand gebed. Soms kan het echt nodig zijn om ook in gemenschap voor een zeer persoonlijke zaak te bidden. Zondag vroegen wij aan God dat mijn lessen mensen zouden inspireren en dat God leiding zou geven in het verder verspreiden van kennis. Het ging hem over het schoolwerk in het bijzonder, maar daarnaast werd ook help ingeroepen om in België het Woord van God beter gekend te maken.
De Innerlijke Stem zullen wij zeer hard nodig hebben om ons door dit nieuwe academisch jaar heen te krijgen.
In het schoolwerk komt de geestelijke houding naast de lichamelijke houding, maar zij zijn onafscheidelijk verbonden. Vandaag is het ook zeer belangrijk iedereen te laten aanvoelen dat samenwerking de grote vereiste is om dingen te kunnen verwezenlijken.
Voor de Bijbelcursus en het verspreidingswerk in België zijn wij met niet veel en berust alles werkelijk op enkele handen. Zeer realistisch zijnde hopen wij toch dat de Heer ons onder Zijn hoede zal nemen en het werk dat wij voor Hem willen doen zal beschermen.
Alles nagaan wat wie mee brengt. Nog even de inhoud en aanpak van de cursus in het kort overlopen. Ook nog even nagaan welke Bijbelvertalingen wij nog extra zouden voorzien voor diegenen die geen Bijbel met zich zouden mee hebben. Belangrijk is het namelijk ook dat wij geen enkele vertaling opdringen en ook zelf niet echt eigen vertalingen gebruiken. Er is wel de Wide Margin King James Version Edition welke de Christadelphians uit geven en de Diaglott vertaling. Maar verder zijn er geen speciale uitgaven van ons en gebruiken onze leden ook verschillende uitgaven en vertalingen.
Natuurlijk kunnen wij daarin ook voorkeur vertalingen vinden. Zo zijn dat voor mij de Nieuwe Wereld Vertaling met zijn Engelstalige tegenhanger en de Willibrord 1978 vertaling voor het Nederlands, de oude King James voor de poëtische taal, de Mark Heber Miller New Century Nazarene Friends vertaling, en de New International Version voor de Engelse vertalingen. In onze dienst wordt de vlot leesbare Contemporary English Version ook als een standaard parafrase Bijbel gebruikt.
Wij hopen dat er genoeg mensen zullen afkomen die eens willen nagaan waarom ze het Woord van God best eens lezen of hoe dat zij dat het best kunnen doen. Dat zij zullen kunnen ontdekken dat de Kracht van God juist voor iedereen zichtbaar kan zijn door te merken dat in al die vertalingen juist het zelfde wordt verteld. En in die gedrukte boeken ligt enorm veel wijsheid die iedereen kan gebruiken. Voor iedereen kan het een Gids en een bron van Kracht worden.Dat de inhoud van de Bijbel na al die eeuwen nog niet verandert is. en dat niet tegenstaande al de oorlogen, al het werk tegen Bijbelvertalingen en publicaties, en niettegenstaande al de onderschriften en er naast staande geschriften van verschillende kerkgemeenschappen verscheidene mensen de denomiatie indoctrinatie te boven konden komen of zelfs helemaal niet lieten inwerken. Verscheidene lezers van die vertalingen konden en kunnen zelf verder onderzoeken , richting vinden, en eigen bevindingen opmaken en laten wortelen om zelf een goed gefundeerd geloof op te bouwen. Wij hopen die leiding goed te kunnen gebruiken en niet te beschamen.
Uiteindelijk hopen wij ook met de cursus “De Bijbel doeltreffender leren lezen” dat de studenten zich een wijze van studeren zullen aankweken die het best bij hun past met goede hulpmiddelen om hun geloof verder te doen ontwikkelen.
Alsook bidden wij tot God dat Hij mensen de weg naar ons laat vinden om hen zo Het Woord van God beter te leren kennen en ons mee te helpen de bezoekers te laten inzien dat iedereen een beter leven kan krijgen. Dat zij mogen inzien dat Verlossing voor ons en hen heel dicht bij is en niet veel hoeft te kosten, en dat wij samen onze hoop willen delen.

Geef een reactie - Give a reaction

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.